مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

ساختار سرمایه

جستجو برای کلمه کلیدی : ساختار سرمایه

خلاصه مقاله

مقاله مدیریت سود, ساختار سرمایه, و نقش محیط‌های نهادیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 با عنوان "مدیریت سود, ساختار سرمایه, و نقش محیط‌های نهادی" به منظور انتخاب موضوع پایان نامه: در این مقاله اثر مدیریت سود بر اهرم مالی و نحوه تاثیر‌پذیری این رابطه از محیط‌های نهادی مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام آن از داده‌های پانلی بزرگ بدست آمده از 25777 شرکت از بین 37 کشور از بازه زمانی 1989 تا 2009 استفاده شده است. ما دریافتیم که شرکت‌هایی که فعالیت مدیریت سودشان بیشتر است, با اهرم مالی بالا همبستگی دارند. مهمتر اینکه, این رابطه مثبت توسط محیط‌های نهادی قوی تشدید می‌گردد. نتایج ما از عقاید زیر پشتیبانی می‌کند: (1) از بدهی شرکتی و محیط‌های نهادی می‌توان بعنوان سازوکارهای کنترلی خارجی جهت کاهش هزینه  جریان نقدی آزاد استفاده کرد؛ و (2) اتکاء بر محیط‌های نهادی کم هزینه‌تر از اتکاء بر بدهی است. پس از بررسی دقیق مسائل احتمالی مربوط به درون‌زایی و انجام آزمون‌های استواری گوناگون, نتیجه گیری اصلی ما همچنان مورد تایید است.کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری: مدیریت سود؛  تعارضات نمایندگی؛ ساختار سرمایه‌ای تجربی؛ محیط‌های نهادی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2016، با عنوان "ارزشیابی حسابداری و هزینه پویایی سرمایه سهامداران"، از سایت Wiley، در جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: در این مقاله تحقیق برگزیده ای از مدل های ارزشیابی حسابداری از نوع مدل اهلسون و وولتیناهو ارائه می شود. توجه ما به ارزشیابی، بازده، و هزینه پویایی سرمایه این مدل‌ها معطوف است. تاکید ما قبل از همه بر گوناگونی های این مدل ها قرار گرفته که مشتمل بر گریز از ریسک، عدم حتمیت پارامتر، و یا هزینه‌های متغیر زمانی سهام است. همچنین مقالاتی را که به بررسی پویایی این مدل‌ها پرداخته اند نیز مورد تحقیق قرار می‌گیرند. کلمات کلیدی: پویایی حسابداری؛ هزینه سرمایه؛ ارزشیابی راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337239270471، نزد بانک ملت، به نام سعید درخشی، واریز نموده و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه (تا آخر سال 94) حاکمیت شرکتی، سرمایه و ساختار سرمایه و پویایی ساختار سرمایه برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی: حاکمیت شرکتی به مکانیسم‌هایی می پردازد که ذینفعان شرکت بوسیله این مکانیسم‌ها بتوانند بر مدیران و اعضای داخلی هیئت‌مدیره به گونه ای اعمال کنترل نمایند که منافع ذینفعان حفظ شود و این ذینفعان شامل آورندگان سرمایه، اعتبار دهندگان، و دیگر ذینفعان ازجمله کارمندان، مشتریان، تأمین کنندگان و دولت است. مدیران حرفه ای، کارآفرینان، اعضای داخلی شرکت ( که به‌طورکلی ما از آن‌ها به عنوان مدیران اسم می بریم ) کنترل تصمیمات کلیدی شرکت را بر عهده دارند. اصلی ترین موضوع در حاکمیت شرکتی، موضوع جدایی مالکیت از کنترل و مسائل مربوط به نمایندگی است. مکانیسم‌های کنترلی به دلیل جدایی مالکیت از کنترل ضرورت پیدا می‌کنند. بنابراین حاکمیت شرکتی ابزاری است که بر مبنای آن، سهام داران مختلف با اعمال قوانین خاصی که در چهارچوب مقررات و آیین نامه شرکت گنجانده می شوند بر شرکت اعمال کنترل می‌کنند ( حساس یگانه، 1385). در این بحث که هدف وجودی شرکت چیست و منافع آن متعلق به چه کسی است، دیدگاه نئوکلاسیک‌ها بیان می‌کند که هدف واحد تجاری حداکثر کردن ارزش سهامداران است. منطق حاکمیت شرکتی عموماً ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) عدم تقارن اطلاعاتی و مبانی نظری و پیشینه به روز ساختار سرمایه برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: در این فایل با توجه به عنوان آن، به مبانی نظری و پیشنه مطالعاتی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می‌شود، از این رو در ادامه به مبانی نظری و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه، سرمایه مورد انتظار و عدم تقارن اطلاعاتی اشاره شده و در بخش دوم پیشینه های پژوهش‌هایی داخلی و خارجی انجام شده بیان می شود. فصل دوم پژوهش با تمرکز به گذشته موضوع پژوهش به محقق در ادامه پژوهش کمک می کند تا با دید روشنتری مسیر پژوهش و را طی کند. در بازار سرمایه، هنگامی که سرمایه¬گذاران اطلاعات متفاوتی درباره اوراق بهادار یا مکانیزم¬های بازار دارند، شناخت آن¬ها از یک وضعیت متفاوت خواهد بود و به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعات (نابرابری فرصت) وجود دارد. این موضوع، مسیری را دنبال می¬کند که مدل¬های اقتصادی اطلاعات مطرح می¬کند، که نشان می¬دهد عدم تقارن اطلاعات دلیل اصلی تعدیل¬های متفاوت و سیستماتیک بازده بر اساس ریسک، توسط سرمایه¬گذاران است. یعنی برابری فرصت زمانی بدست می¬آید ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری چرخه عمر شرکت، اندازه شرکت، عمر شرکت و ساختار سرمایهدانلود پایان نامه حسابداری تاثیر چرخه عمر بر ارتباط بین اندازه شرکت و عمر شرکت با ساختار سرمایه، مقطع کارشناسی ارشد حسابداری حاضر به بررسی روابط بین متغیرهای عمر شرکت و اندازه شرکت با ساختار سرمایه و نقش چرخه عمر بر این ارتباط می پردازد. از آنجایی که چرخه عمر شرکت اشاره به فرایند تکامل شرکت از بدو تولد تا هنگام مرگ آن اشاره دارد، از نظر پژوهشگران هر مرحله  از عمر شرکت شرایط و ویژگی های منحصر به فردی دارد، که می تواند شرایط کلی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. در این پایان نامه حسابداری، تاثیر چرخه عمر بر ساختار سرمایه شرکت و همچنین، تاثیر چرخه عمر بر ارتباط بین عمر و ساختار سرمایه و تاثیر چرخه عمر بر ارتباط بین اندازه و ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سه فرضیه تدوین شد، و برای آزمون فرضیه ها از نمونه ای که به صورت حذف سیستماتیک از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند استفاده شد و  روش آماری مورد استفاده در آزمون فرضیه ها، رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد، ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

اثر نوسانات وجوه نقد بر ساختار سرمایه و استفاده از بدهی با سررسیدهای متفاوتپیشینه پژوهشی تجربی پیرامون روابط میان ساختار سرمایه و نوسانات جریان نقد شرکت‌ها تاکنون در این زمینه به نتیجه قاطعی نرسیده است. ما با استفاده از چندین معیار اندازه‌گیری نوسانات جریان نقد شرکت و روش‌های اقتصادسنجی که تبیین‌گر رابطه غیرخطی متغیرهای نسبی هستند, این رابطه را مورد تحقیق و بررسی قرار دادیم. درکل, شواهد ما نشانگر آنست که با ثابت بودن عوامل دیگر, افزایش انحراف از معیار از میانگین نوسانات جریان وجوه نقد بطور ضمنی بیانگر موارد زیر است: کاهش 24% در نسبت بدهی بلند مدت, کاهش 26% در احتمال نگهداری بدهی با سررسید بیش از 10 سال, و افزایش 39% در احتمال نگهداری هیچکدام از بدهی‌ها اعم از بلند مدت و کوتاه مدت. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ساختار سرمایه و تامین سرمایه: نقش توسعه مالیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی با عنوان "تامین سرمایه و ساختار سرمایه: نقش توسعه مالی" به منظور انتخاب استفاده دانشجویان و انتخاب موضوع پایان نامه:ما در این مقاله اثر توسعه مالی بر ساختار سرمایه‌ای شرکت‌ها و میزان تنگنای مالی پیش‌روی شرکت‌ها را مورد کنکاش قرار داده‌ایم. ما بدین منظور از یک تکنیک اقتصادسنجی که امکان آزمون صریح همگرایی ساختار سرمایه را فراهم می‌آورد, استفاده کرده‌ایم. تکنیک مذکور باعث افزایش توان آزمون‌های آماری ما می‌شود. جهت انجام اینکار, گروهی از شرکت‌های همگرا را مورد شناسایی قرار دادیم. نیروی پیشران همگرایی, توسعه مالی است که بر نسبت اهرمی شرکت‌ها تاثیر مثبت می‌گذارد. ما همچنین گروهی از شرکت‌ها را شناسایی کردیم که اهرم آن‌ها تحت تاثیر توسعه مالی قرار نمی‌گیرد چون از لحاظ مالی محدود هستند.کلمات کلیدی مقاله تامین سرمایه و ساختار سرمایه: نقش توسعه مالی: ساختار سرمایه؛ همگرایی؛ محدودیت‌های مالی؛ توسعه مالی ترجمه تخصصی حسابداریگروه ترجمه موسسه آمارکده کاملا تخصصی و حرفه ای مقالات در حوزه حسابداری و مالی را ترجمه و در اختیار دانشجویان قرار می دهد، انشجویان می توانند برای ترجمه همین مقاله تامین سرمایه و ساختار سرمایه: نقش توسعه مالی با عنوان  در انتهای آن دز قسمت ثبت سفارش گزینه ترجمه تخصصی و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی کارشناسی ارشد حاضر به منظور بررسی رابطه ساختار سرمایه (اهرم مالی) با اجزاء صورت جریان وجوه نقد صورت گرفته است. تصمیمات تامین مالی و ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و ایجاد جریانهای نقدی، استفاده مطلوب از منابع مالی بدست آمده و توان بازپرداخت بدهی از طرف دیگر از جمله مسایلی است که برای تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت می‌باشد. یکی از راههایی که مدیریت را در این امر یاری می‌کند، استفاده از صورت جریان وجوه نقد است که توانایی شرکت در ایجاد جریانهای نقدی، توانایی برای پرداختن تعهدات و همچنین نیاز شرکت برای تامین مالی را نشان می‌دهد. در پایان نامه حاضر، به دنبال پاسخگویی به این پرسش می‌باشیم که آیا اهرم مالی که ناشی از تامین مالی از طریق بدهی می‌باشد، بر روی جریان وجوه نقد اثری می‌گذارد یا خیر؟ نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد پایینی بر جریان وجوه نقد دوره تاثیر می‌گذارد و البته این اثر بصورت مثبت است، یعنی با افزایش اهرم مالی، جریان وجوه نقد شرکت نیز افزایش یافته و به دنبال آن جریان وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و تامین مالی نیز افزایش می‌یابد؛ اما بین ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ساختار سرمایه مورد انتظار و اطلاعات نامتقارن (عدم تقارن اطلاعات)پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی ارتباط و تاثیر ساختار سرمایه مورد نظر (ساختار سرمایه هدف) بر میزان عدم تقارن اطلاعات می پردازد. ساختار سرمایه، که متشکل از بدهی و سرمایه شرکت می باشد در طول زمان ثابت نبوده و برحسب شرایط و موقعیت خاص شرکت در حال تغییر بوده است، اما چقدر از این تغییرات برای استفاده‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قابل پیش بینی بوده است، تاکنون پاسخی منظقی برای آن یافت نشده است. این پایان نامه با بررسی تاثیر ساختار سرمایه هدف بر عدم تقارن اطلاعاتی سعی در یافتن میزان اهمیت این متغیر شده است. ساختار سرمایه هدف که در این پایان نامه از طریق نسبت اهرم مالی مورد انتظار اندازه‎گیری شده است. تاثیر آن بر عدم تقارن اطلاعاتی مورد آزمون قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک تعداد 124 از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد و با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته فرضیه پایان نامه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پایان نامه نشان داد که هیچ ارتباط معناداری بین ساختار سرمایه هدف و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد که ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ساختار حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه - تغییرپذیری ساختار سرمایهپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی روابط بین ساختار حاکمیت شرکتی و سرعت تغییر پذیری و پویایی ساختار سرمایه به سمت ساختار سرمایه هدف و مورد انتظار می باشد، تغییرات در ساختار سرمایه معمولا مورد علاقه مدیریت شرکت نمی باشد، به خصوص زمانی که منافعی در شرکت داشته باشد و تغییر در ساختار، احتمال به خط افتادن منافع وی را تشدید نماید، وجود بدهی در ساختار سرمایه شرکت به عنوان یکی از عوامل نظارتی بر تصمیم‌گیری‌های شرکت شناخته شده می‌باشد. از این رو مدیریت شرکت تمایلی به تغییر ساختار سرمایه برای کاهش نسبت بدهی و یا افزایش آن ندارد. هر افزایش و کاهشی باعث تغییر نظارت کنندگان می‌شود و مدیریت معمولا انگیزه ای برای تغییر وضعیت مساعد جاری به وضعیت غیر قابل پیش‌بینی ندارد. در این پایان نامه تاثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی (استقلال هیئت مدیره، سهامداران کنترلی و حسابرسی داخلی) به عنوان ابزاری برای کنترل و نظارت بر مدیریت، در تغییرپذیری ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت، انتظار می‌رود که مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بتواند در افزایش تغییرپذیری و پویایی ساختار سرمایه موثر باشد و مدیریت شرکت به منظور دستیابی به ساختار سرمایه هدف و بهینه تصمیمات ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه سرمایه، ریسک، سود تقسیمی بانک و ارزش دهي به مشتريانپایان نامه حسابداری و مالی حاضر به بررسی ارتباط بین ریسک، سرمایه، ارزش دهی به مشریان و سود تقسیمی در بانکها می پردازد. شرایط خاص و ویژه بانکها و نهادهای مالی، همواره باعث جداسازی این گروه از نهادها، از سایر شرکت‌های غیر مالی می‌شود، یکی از تفاوتهای بارز موسسات مالی و غیر مالی وجود، حمایت‌های بیمه‌ای و دولتی (به منظور حفظ ثبات افتصادی) از موسسات مالی می‌باشد. از سوی دیگر به دلیل وجود بحران‌های مالی در طی چند سال اخیر، سازمان بین المللی بازل دستورالعمل‌هایی را برای بانک‌های سراسر دنیا ارائه کرده است، این دستورالعمل‌ها به منظور کاهش ریسک بانک‌ها تدوین شده است، در سه شماره ارائه شده توسط بازل به آیتم های سرمایه، حداقل سرمایه مورد نیاز و سود تقسیمی توجه شده است، به طوریکه بانکها در قدم اول می بایست متناسب با تسهیلات خود، سرمایه نگهداری کنند و اینکه بیشتر از حداقل سرمایه مورد نیاز اقدام به پرداخت تسهیلات نکنند و در نهایت اینکه سود تقسیمی  برای بانکهایی که با سرمایه کمتر از حد روبرو هستند بایستی کم باشد. با توجه به اینکه در پژوهش های پیشین در سایر موسسات غیر مالی ریسک تاثیر منفی بر روی سود تقسیمی  داشته است انگیزه برای اینکه، ایا شرایط خاص بانک می تواند این انگیزه را ایجاد کند که در شرایط بحرانی و ریسک نیز همچنان سود تقسیمی  خود را کاهش ندهند و شاید افزایش دهند، بر این مبنا در پایان نامه حاضر 3 ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه بررسی ارتباط بین مکانیسم های ساختار حاکمیت شرکتی (راهبری شرکت) و پویایی ساختار سرمایهدانلود پایان نامه حسابداری و مالی ارشد با عنوان "بررسی تاثیر مکانیسم های ساختار حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) بر میزان تغییرپذیری و پویایی ساختار سرمایه شرکت"؛ تغییر ساختار سرمایه که عمدتا منظور همان تغییر نسبت اهرم مالی می باشد، به سمت ساختار سرمایه هدف یا همان نسبت اهرم مالی مورد انتظار می باشد، که بایستی با سرعت مناسب به نسبت مورد نظر حرکت کرد، اما برخی شرایط و نظارتهای احتمالی و تغییر در شرایطی که مدیریت برای خود فراهم کرده است، مانع از تغییرات در جهت نسبت اهرم مالی مورد نظر می شود، این پایان نامه سعی در بررسی این موارد دارد. به این منظور، پایان نامه حسابداری حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در رابطه با نقش متغیرهای حاکمیت شرکتی و کیفیت آن در سرعت تعدیل ساختار سرمایه به سمت ساختار سرمایه بهینه صورت پذیرفته است. متغیر وابسته در این تحقیق پویایی ساختار سرمایه و متغیر مستقل حاکمیت شرکتی می‌باشد که از سه جزء سهامداران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی تشکیل می‌شود. همچنین برای محاسبه این رابطه از پنج متغیر کمکی شامل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ، نسبت دارایی ثابت ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "تاثیر وضعیت مالی شرکت و ویژگی های صنعت بر تعدیل ساختار سرمایه" از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهشها و مطالعات حسابداری و مالی:ما با تعمیم مدل بیون (2008) در خصوص رابطه کسری و مازاد و سرعت تعدیل سرمایه، نشان خواهیم داد که ویژگی های شناسایی شده صنعت توسط کایو و کیمورا (2011) مشتمل بر تمرکز صنعت، ظرفیت صنعت و پویایی صنعتی، چگونه بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه اثر می گذارد. ما با استفاده از شرکت‌های نیوزلندی بعنوان نمونه مورد مطالع خود شواهد مهمی یافتیم، مبنی بر اینکه علاوه بر وضعیت مالی شرکت، ویژگی های صنعت نیز بر سرعت تعدیل تاثیر گذار است. نتایج مربوط به وضعیت مالی شرکت از همه پایدارتر است و ما پیشنهاد می‌کنیم که جهت تایید ماهیت رابطه میان ویژگی های صنعت و سرعت تطابق شرکت‌ها با ساختارهای سرمایه هدف پژوهش‌های بیشتری در آینده انجام گیرد. کلمات کلیدی: ساختار سرمایه ؛ سرعت تعدیل سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "اثر نرخ‌های بهره تصادفی بر ساختار سرمایه ای شرکت، تحت مدل تعمیم یافته" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: رویکرد مشبک که توسط برودی (Broadi) و کایا (Kaya) حاصل شد، بطور سنتی جهت تعیین ساختار سرمایه شرکتها در اقتصادهایی با نرخ‌های بهرهٰ ثابت استفاده شده است؛ با این حال، در مطالعه حاضر استدلال ما این است که ساختار سرمایه‌ای شرکت را بایستی با لحاظ کردن همزمان وضعیت بدهی و تصادفی بودن نرخ‌های بهره‌اش، تعیین کرد. در این مطالعه، مدل دوجمله‌ای دو متغییره هیلیارد و همکارانش (1996) را تعمیم داده‌ایم تا ساختار سرمایه ای شرکتها را با لحاظ کردن نرخ‌های بهرهٰ تصادفی و همبستگی‌اشان با ارزش دارایی شرکت، تعیین کنیم. نتایج شبیه سازی ما بیانگر آن است که بحساب آوردن نرخ‌های بهرهٰ تصادفی موجب کاهش ارزش حقوق صاحبان سهام بنگاه و در عوض، افزایش ارزش بدهی‌اش می شود. هر چه همبستگی میان متغییرهای دخیل درارزش دارایی و نرخ بهره کوتاه مدت قوی تر باشد، اثر این هبستگی بر ساختار سرمایه شرکت قوی‌تر خواهد بود. کلمات کلیدی: درخت دوجمله‌ای دومتغیره؛ اقتصاد با نرخ‌های بهره تصادفی؛ ساختار سرمایه راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "مقاله آیا کنترل خانوادگی بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر دارد (شکل ساختاری مالی را تحت تاثیر قرار می دهد) ؟ تحلیل تجربی پیرامون شرکت‌های منطقه یورو" ، از سایت Wiley، به منظو رانتخاب موضوع پژوهش و استفاده در مطالعات حسابداری و مالی: در این مطالعه به تحقیق در خصوص رابطه میان کنترل خانوادگی و ساختار سرمایه شرکتی پرداخته و در عین حال ماهیت پویای خط‌مشی بدهی و ساختار مالکیت شرکت‌های خانوادگی را مدنظر قرار خواهیم داد. نتایج ما نشان می‌دهد که حساسیت بدهی به نوسانات جریان نقدی در شرکت‌های خانوادگی کمتر مشهود است و کنترل خانوادگی باعث افزایش سرعت تعدیل به سمت میزان بدهی مورد نظر می‌شود. مدل کسب و کار خانوادگی با ابعاد چهارگانه، تبیین گر این نتایج است: انحراف رای از حقوق جریان نقدی، حضور دومین سهامدار‌عمده در شرکت، مشارکت اعضای خانواده در مدیریت، و نسلی از خانواده که متصدی امور کسب و کار است. کمترین میزان اثر جریان نقدی بر بدهی در موارد زیر روی می دهد: شرکت‌های خانوادگی که در آن‌ها مکانیسم های ارتقاء کنترل وجود ندارد، شرکت هایی که اعضای خانواده در مدیریت آن نقش فعالی دارند و آندسته از کسب و کارهای خانوادگی که هم‌اکنون توسط ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "اهرم مالی و کیفیت صادرات" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: آیا ساختار شرکت‌های بزرگ مالی بر توانایی شرکت‌ها جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی از طریق کیفیت تولید اهمیت دارند؟ این پژوهش با استفاده از اطلاعات صادرات شرکت‌ها و ترازنامه‌ی نمونه‌ی بزرگی از صادرکنندگان تولید محصولات فرانسه در سال های 1997 تا 2007، به این سوال پاسخ می دهد. نتیجه اصلی این است که بین اهرم مالی و کیفیت صادرات رابطه‌ی علی منفی وجود دارد، که کیفیت صادرات، از برآورد یک مدل برگزیده‌ی مجزا از تقاضای مصرف‌کنندگان خارجی تخمین می‌گردد. این نتیجه درمیان شرایط و روش‌های تخمینی متفاوت پایدار است. علاوه برآن، از طریق تخمین نمونه‌های سرمایه گذاری دریافتیم که تاثیر منفی اهرم مالی بر کیفیت مطابق با نظریه‌هایی است که هزینه نمایندگی بدهی‌، سرمایه گذاری غیر مطلوب را تعیین و پیش‌بینی می‌کند. لغات کلیدی : ساختار سرمایه، سرمایه گذاری، کیفیت محصول تولیدی ، صادرات. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، با عنوان "تبدیل دارایی به اوراق بهادار و ساختار سرمایه بانک"، از سایت Oxford، جهت انتخاب موضوع پژوهش و استفاده در مطالعات حسابداری و مالی: تبدیل دارایی به اوراق بهادار این احتمال را پیش پای بانک‌ها قرار می دهد که ساختار سرمایه و فرایند واسطه‌گری مالی خود را تغیر دهند. این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از تبدیل دارایی به اوراق بهادار، با تغییرات بنیادی در خط‌مشی‌ سپرده گذاری بانک‌ها همبستگی دارد. طبق شواهد ارائه شده، بانکهایی که دارای فرصت‌های رشد قوی تر، محدودیت‌های نقدی، منابع جایگزین سپرده گذاری پرهزینه، و دسترسی محدود به بازارهای سرمایه بدلیل انتخاب نادرست، با شدت بیشتری از تبدیل دارایی استفاده می‌کنند. تبدیل دارایی به اوراق بهادار در بانک‌هایی بیشتر رواج دارد که از لحاظ اندازه کوچک و متوسط هستند و در آنها از روش انتخاب سلسه مراتبی منابع تامین مالی استفاده می‌شود، و همچنین بانک‌های پذیرفته نشده در بورس، که احتمال مواجه اشان با مشکل انتخاب نادرست، بیشتر است. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه: نمونه هایی از آیین نامه افشاء عادلانهمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، "عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این تحقیق از آئین نامه افشاء عادلانه (FD) به عنوان شوک خارجی در محیط های اطلاعاتی جهت شناخت تاثیر عدم تقارن اطلاعات در رفتارهای مالی شرکت استفاده نموده است. اگر چه آئین نامه FD از افشاء انتخابی اطلاعات مهم توسط شرکت به متخصصین بازار جلوگیری می کند، با این حال شرکت ها می توانند در بازار بدهی، چنین اطلاعاتی را به بانک و نمایندگی های رتبه بندی ارائه نمایند. الزامات افشاء تفاضلی استاندارد باعث ایجاد تغییرات تفاضلی در محیط های اطلاعاتی ما بین دو بازار گردیده است، که باعث به وجود آمدن محیط های مناسب جهت بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در ساختار سرمایه شرکت شده است. نتایج نشان داد که شرکت های دارای سطح بالای عدم تقارن اطلاعاتی در مقایسه با شرکت های دارای سطح پائین عدم تقارن اطلاعاتی، در دوره پس از آئین نامه FD، بدهی خود را بیشتر افزایش می دهند. نتایج ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "ریسک فروپاشی قیمت سهام ، محیط اطلاعاتی و سرعت تعدیلات اهرم مالی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این پژوهش به بررسی تأثیر وجود ریسک فروپاشی قیمت سهام بر سرعت تعدیلات اهرم مالی و چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن آن توسط محیط اطلاعاتی کشوری می پردازد که شرکت در آن قرار دارد . ما از داده های پانلی 247/19 شرکت در سرتاسر 41 کشور بین سال های 1989 تا 2013 استفاده کرده ایم و دریافتیم شرکتهایی که در معرض ریسک فروپاشی قیمت سهام قرار دارند ، تمایل به تعدیل اهرم مالی خود به طور آهسته تری نسبت به اهداف خود دارند . شواهد ما با نظریه تجارت پویا که بیان می دارد شرکتهای با هزینه معاملاتی بالا کمتر اقدام به تعدیل ساختار سرمایه خود می کنند، هماهنگی دارد. همچنین ما به نتیجه مهم دیگری دست یافتیم که نشان می دهد ارتباط منفی بین ریسک فروپاشی قیمت سهام و سرعت تعدیل اهرم مالی در کشورهایی با شفافیت محیط اطلاعاتی بالا ، کمتر رخ می دهد . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2014، با عنوان "سرمایه گذاری پویا، ساختار سرمایه، و بدهی زیاد"، از سایت Oxford، در جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی:ما با توسعه چهارچوب پویای ادعای اقتضایی اقدام به مدل سازی ایده مایرز (Myers) کرده‌ایم. طبق این ایده، شرکت عبارت است از مجموعه ای از فرصت های رشد و دارایی های ثابت. شرکت با ترکیبی از دارایی های ثابت و فرصت های رشد، بطور درونی همراه با مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری و تامین مالی فرصت های رشد، و همچنین اهرم بالقوه و تصمیمات پیش فرض آن، تکامل می یابد. شرکت آشفتگی مالی بالقوه و هزینه های بدهی زیاد درونی را، طی چرخه عمر خود، با  مزایای مالیاتی معاوضه می‌کند. مدل ما بر خلاف مدل ساختار سرمایه ای للند (leland)، نشان می دهد که تصمیمات پیش‌فرض درون‌زاد پیش بینی شده و تامین مالی، دارای اثرات ضمنی معناداری بر اعمال تصمیمات اختیار رشد و خط مشی‌های اهرمی دارد. توانایی شرکت ها برای استفاده از منابع مالی ریسک دار جهت استقراض به جای دارایی‌های ثابت و فرصتهای رشد، اساسا بر استراتژی های سرمایه گذاری و ارزش شرکت تاثیر می گذارد. از لحاظ کمّی، ما دریافتیم که سازگار با شواهد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2014، با عنوان "همبستگی بازده سهام شرکت و بازده اوراق قرضه و تعدیلات پویای ساختار سرمایه" به منظور بهره گیری در مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله اثرات ناشی ازهمبستگی‌های پویا میان بازده سهام شرکت و بازده اوراق قرضه انتشاریافته توسط همان شرکت بر سرعت اعمال تعدیلات در جهت دستیابی به نسبت اهرم مالی مود نظر، مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که همبستگی‌های برازش شده، در طول زمان متغیر هستند، پایدارند، و در میان شرکت ها متفاوتند. تحلیل متغیرهای توضیحی بالقوه نشان داد که انتظارات منفی درباره مجموع ریسک های آتی ، باعث کاهش همبستگی می‌شود، اما این کاهش در مورد شرکت‌هایی صادق است که احتمال قصور آن‌ها پایین است. در مقابل، همبستگی‌ها با برخی از معیارهای اندازه گیری ریسک خاص، خصوصا مخاطره سهام غیرسیستماتیک و اهرم مالی، رابطه‌ٔ مثبت دارند. رابطه مثبت میان نسبت اهرمی و همبستگی‌ها حاکی از آن است که هرگاه همبستگی سهام و اوراق‌قرضه بالا باشد، اهرم هدف (اهرم مورد نظر) سریع‌تر قابل حصول خواهد بود. نتایج ما این موضوع را تایید می‌کند. کلمات کلیدی: همبستگی سهام-اوراق‌قرضه فردی، اهرم، ریسک غیرسیستماتیک، چرخه‌های اقتصادی، سرعت تعدیلات، ساختار سرمایه هدف ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2014، با عنوان "ناهمگونی در سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین کشورها و در طی چرخه تجاری"، از سایت Wiley ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله به تحلیل سرعت تعدیل ساختار سرمایه ‌می پردازیم.  با استفاده از برآوردکننده توبیت سانسور شده دوگانه (doubly‐censored Tobit estimator) که برگشت میانگین مکانیکی در نسبت های اهرمی را توضیح می دهد، سرعت تعدیل سرمایه در یک نمونه بین المللی بزرگ سالیانه 25%  می‌باشد که این از مربوط بودن اقتصادی نظریه توازی ایستا پشتیبانی می کند. تفاوت در سرعت تعدیل در بین سیستم‌های مالی را می‌توان به تفاوت در هزینه تعدیل نسبت داد. محدودیتهای اقتصادکلان و محدودیتهای مربوط به بخش تامین در سطح خُرد نیز بر پویایی اهرم مالی اثر می گذارند. تعدیل شرکت‌ها در طول رکود کندتر است، و اثر چرخه تجاری بر سرعت تعدیل در مورد شرکت هایی مشهودتر است که در کشورهای بازار محور واقع شده و از لحاظ تامین مالی محدود هستند.  کلمات کلیدی: ساختار سرمایه؛ سرعت تعدیل؛ ساختار سهامداران نهادی؛ چرخه تجاری؛ روش‌های پانلی پویا ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله: ساختار حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایهمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی سال 2014، "ساختار حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر روی انتخاب ساختار سرمایه بهینه، به خوبی مستند شده است، اما هیچ گونه شواهد تجربی پیرامون تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر سرعت تعدیلات در جهت ساختار سرمایه بهینه، وجود ندارد. این مقاله به طور همزمان دو اثر بدهی نشأت گرفته از تئوری نمایندگی (دفاع از تصاحب) و اثرات انضباطی بدهی در سرعت تعدیل به سمت ساختار سرمایه بهینه را بررسی می کند. حاکمیت شرکتی از یک تأثیر مشخص بر روی سرعت تعدیل ساختار سرمایه، برخوردار است: شرکت های دارای حاکمیت شرکتی ضعیف، که دارای اهرم پایین هستند به تعدیل با سرعت کمتر به سمت ساختار سرمایه بهینه، گرایش دارند ، زیرا هزینه های نقش انضباطی بدهی بیشتر از مزایای استفاده از بدهی به عنوان یک ابزار حمایتی از حقوق سهامداران و دفاع از تصاحب می‌باشند. اگرچه شرکت های دارای حاکمیت شرکتیضعیف و اهرم مالی زیاد، نیز به آرامی ساختار سرمایه خود را تعدیل سازی می کنند، آنها این کار ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه مورد انتظار" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش به بررسی تاثیر تصمیمات ساختار سرمایه مورد انتظار (هدف) بر روی عدم تقارن اطلاعاتی می پردازیم. عدم تقارن اطلاعاتی توسط نقدینگی سهام شرکت اندازه گیری می شود که با معیارهای نظیر فعال بودن معاملات ، هزینه های معاملات ، تاثیر قمیت بر روی گردش سفارشات برای اندازه گیری استفاده می شود. با مدل سازی مشترک اهرم مالی ( ساختار سرمایه ) و نقدینگی ( عدم تقارن اطلاعاتی )، اطلاعات نشان می دهد که افزایش مورد انتظار در اهرم مالی شاخص عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. که این نتیجه در راستای تایید فرضیه بر مبنای تئوری سیگنال دهی می باشد (روس،1977) و باعث افزایش نقدینگی سهام نیز می شود. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی ارتباط بین ارزش حقوق صاحبان سهام و ترکیب بدهی و سرمایه (ساختار سرمایه)" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: برای تحقیق حاضر ارتباط بین ارزش سهامداران و ترکیب بدهی و سرمایه را در شرکتهای حاضر در بورس نیجریه را مورد آزمون قرار می دهد. این مطالعه بر اساس داده های پانلی جمع آوری شده از سال های 1997 تا 2011 برای 60 شرکت غیر مالی انجام می شود. در این تحقیق دو مدل رگرسیونی ارائه می شود برای دو نوع اندازه گیری برای ارزش سهامداران 1- بازده حقوق صاحبان سهام و 2- سود هر سهم که به عنوان متغیرهای وابسته تحقیق می باشند. متغیر اصلی برای هر دو مدل متغیر نسبت بدهی می باشد. نتایج تحقیق انتظارات قبلی ما را تایید می کند که یک ارتباط منفی معناداری بین ارزش صاحبان سهام و نسبت بدهی برای شرکتهای نیجریه وجود دارد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ساختار سرمایه و بازده های غیرعادی:دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "ساختار سرمایه و بازده های غیرعادی": هدف اصلي اين پایان نامه، بررسي تجربي رابطه ميان ساختار سرمايه و بازده غيرعادي انباشته در بورس اوراق بهادار تهران است.اين پژوهش بر ويژگيهاي صنايع تاكيد مي كند و بررسي مي كند كه چگونه ساختار سرمايه ارزش مربوطي براي سرمايه گذران مي باشد.در مجموع 61 شركت از صنايع مختلف بين سالهاي 89-80 انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضيه ها از رگرسيون چند متغيره( روش گام به گام)استفاده شد و براي معني دار بودن آنها از از آماره F و t  استفاده شده است .همچنين براي آزمون خودهمبستگي مدل از آزمون دوربين واتسون وبراي بررسي تشخيص نرمال بودن از روش كولموگروف اسميرنوف استفاده شده است. نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه اهرم شركت بر بازده غيرعادي انباشته تاثير معناداري ندارد ولي اهرم صنعت بر بازده غيرعادي انباشته تاثير مثبت معناداري دارد. ديگر يافته ها حاكي از آن است كه بازده بدون ريسك بر بازده غيرعادي انباشته تاثير منفي معنادارو متغيرهاي  ريسك سيستماتيك ، نسبت M/B و اندازه شركت بر بازده غيرعادي انباشته تاثير مثبت معناداري دارد. پایان نامه ساختار سرمایه و بازده های غیرعادی–مقدمه:يكي از مهم ترين مسائلي كه ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیوزلند را مورد بررسی قرار می دهد. که این مطالعه در ادامه و توسعه تحقیقات قبلی که توسط بویله و اکود (1997) و ولالاژ و لوکه (2012) انجام گرفته است، صورت می پذیرد. در تحقیقات قبلی ساختار سرمایه هایی که توسط شرکتهای نیوزلندی انتخاب شده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند، به خصوص در ارتباط با انتخاب گزینه های موجود برای تامین مالی از طریق اوراق قرضه در شرکتهای نیوزلندی این تحقیقات صورت پذیرفته اند.... فرضیه های پژوهش حاضر به شرح زیر هستند: سوددهی ارتباط منفی با اهرم مالی دارد. دارایی مشهود ارتباط مثبت با اهرم مالی دارد. نسبت استهلاک ارتباط منفی با اهرم مالی دارد. رشد ارتباط منفی با اهرم مالی دارد. سایز شرکت ارتباط مثبت با اهرم مالی دارد. نسبت سود های تقسیمی ارتباط مثبت با اهرم مالی دارد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2013، "تاثیر تمرکز مالکیت بانک بر کفایت سرمایه ، نقدینگی و ثبات سرمایه" برای انتخاب موضوع پایان نامه و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش به بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر روی رفتار پذیرش ریسک بانکها می پردازیم. بررسی ها به کشورهای آسیای شرقی متمرکز شده است چرا که این ملت ها به طور موفقیت آمیزی استاندارد های "باسل" را اجرا کرده اند و سطح بالابی از همگرایی نظارتی را نشان داده اند. برای دوره زمانی 2005 تا 2009، ارتباط بین تمرکز مالکیت با کفایت سرمایه بررسی شد نتایج نشان میدهد که افزایش در تمرکز مالکیت به میزان انحراف استاندارد باعث بهبود کفایت سرمایه در حدود 7.64 درصد می شود. همچنین تمرکز مالکیت یک معیار مهم درتعیین ثبات سرمایه در نمونه مورد آزمون داشته است. در حالیکه در سطح های پایین تر تمرکز مالکیت یک افزایش در تمرکز مالکیت باعث کاهش ثبات سرمایه می شود، در سطوح بالاتر، افزایش تمرکزمالکیت باعث افزایش ثبات سرمایه شده است. نتایج همچنین نشان می دهد که تمرکز مالکیت نقدینگی بانکها را نیز بهبود می بخشد. علاوه بر این بحران مالی اخیر تغییری اساسی در ارتباط بین تمرکز مالکیت ، کفایت سرمایه و نقدینگی را نشان نداد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ساختار سرمایه و بازده غیرعادی انباشته:دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد با عنوان "ساختار سرمایه و بازده غیر عادی انباشته": هدف اصلي اين پایان نامه، بررسي تجربي رابطه ي ميان ساختار سرمايه و بازده غيرعادي انباشته در بورس اوراق بهادار تهران است. اين پایان نامه بر ويژگيهاي صنايع تاكيد مي كند و بررسي مي كند كه چگونه ساختار سرمايه ارزش مربوطي براي سرمايه گذران مي باشد.در مجموع 61 شركت از صنايع مختلف بين سالهاي 89-80 انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضيه ها از رگرسيون چند متغيره (روش گام به گام) استفاده شد و براي معني دار بودن آنها از از آماره F و t  استفاده شده است .همچنين براي آزمون خودهمبستگي مدل از آزمون دوربين واتسون وبراي بررسي تشخيص نرمال بودن از روش كولموگروف اسميرنوف استفاده شده است.نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه اهرم شركت بر بازده غيرعادي انباشته تاثير معناداري ندارد ولي اهرم صنعت بر بازده غيرعادي انباشته تاثير مثبت معناداري دارد. ديگر يافته ها حاكي از آن است كه بازده بدون ريسك بر بازده غيرعادي انباشته تاثير منفي معنادارو متغيرهاي  ريسك سيستماتيك ، نسبت M/B و اندازه شركت بر بازده غيرعادي انباشته تاثير مثبت معناداري دارد . پایان نامه حسابداری ساختار سرمایه و ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)