مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

ساختار سرمایه هدف

جستجو برای کلمه کلیدی : ساختار سرمایه هدف

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه (تا آخر سال 94) حاکمیت شرکتی، سرمایه و ساختار سرمایه و پویایی ساختار سرمایه برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی: حاکمیت شرکتی به مکانیسم‌هایی می پردازد که ذینفعان شرکت بوسیله این مکانیسم‌ها بتوانند بر مدیران و اعضای داخلی هیئت‌مدیره به گونه ای اعمال کنترل نمایند که منافع ذینفعان حفظ شود و این ذینفعان شامل آورندگان سرمایه، اعتبار دهندگان، و دیگر ذینفعان ازجمله کارمندان، مشتریان، تأمین کنندگان و دولت است. مدیران حرفه ای، کارآفرینان، اعضای داخلی شرکت ( که به‌طورکلی ما از آن‌ها به عنوان مدیران اسم می بریم ) کنترل تصمیمات کلیدی شرکت را بر عهده دارند. اصلی ترین موضوع در حاکمیت شرکتی، موضوع جدایی مالکیت از کنترل و مسائل مربوط به نمایندگی است. مکانیسم‌های کنترلی به دلیل جدایی مالکیت از کنترل ضرورت پیدا می‌کنند. بنابراین حاکمیت شرکتی ابزاری است که بر مبنای آن، سهام داران مختلف با اعمال قوانین خاصی که در چهارچوب مقررات و آیین نامه شرکت گنجانده می شوند بر شرکت اعمال کنترل می‌کنند ( حساس یگانه، 1385). در این بحث که هدف وجودی شرکت چیست و منافع آن متعلق به چه کسی است، دیدگاه نئوکلاسیک‌ها بیان می‌کند که هدف واحد تجاری حداکثر کردن ارزش سهامداران است. منطق حاکمیت شرکتی عموماً ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) عدم تقارن اطلاعاتی و مبانی نظری و پیشینه به روز ساختار سرمایه برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: در این فایل با توجه به عنوان آن، به مبانی نظری و پیشنه مطالعاتی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می‌شود، از این رو در ادامه به مبانی نظری و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه، سرمایه مورد انتظار و عدم تقارن اطلاعاتی اشاره شده و در بخش دوم پیشینه های پژوهش‌هایی داخلی و خارجی انجام شده بیان می شود. فصل دوم پژوهش با تمرکز به گذشته موضوع پژوهش به محقق در ادامه پژوهش کمک می کند تا با دید روشنتری مسیر پژوهش و را طی کند. در بازار سرمایه، هنگامی که سرمایه¬گذاران اطلاعات متفاوتی درباره اوراق بهادار یا مکانیزم¬های بازار دارند، شناخت آن¬ها از یک وضعیت متفاوت خواهد بود و به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعات (نابرابری فرصت) وجود دارد. این موضوع، مسیری را دنبال می¬کند که مدل¬های اقتصادی اطلاعات مطرح می¬کند، که نشان می¬دهد عدم تقارن اطلاعات دلیل اصلی تعدیل¬های متفاوت و سیستماتیک بازده بر اساس ریسک، توسط سرمایه¬گذاران است. یعنی برابری فرصت زمانی بدست می¬آید ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ساختار سرمایه مورد انتظار و اطلاعات نامتقارن (عدم تقارن اطلاعات)پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی ارتباط و تاثیر ساختار سرمایه مورد نظر (ساختار سرمایه هدف) بر میزان عدم تقارن اطلاعات می پردازد. ساختار سرمایه، که متشکل از بدهی و سرمایه شرکت می باشد در طول زمان ثابت نبوده و برحسب شرایط و موقعیت خاص شرکت در حال تغییر بوده است، اما چقدر از این تغییرات برای استفاده‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قابل پیش بینی بوده است، تاکنون پاسخی منظقی برای آن یافت نشده است. این پایان نامه با بررسی تاثیر ساختار سرمایه هدف بر عدم تقارن اطلاعاتی سعی در یافتن میزان اهمیت این متغیر شده است. ساختار سرمایه هدف که در این پایان نامه از طریق نسبت اهرم مالی مورد انتظار اندازه‎گیری شده است. تاثیر آن بر عدم تقارن اطلاعاتی مورد آزمون قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک تعداد 124 از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد و با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته فرضیه پایان نامه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پایان نامه نشان داد که هیچ ارتباط معناداری بین ساختار سرمایه هدف و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد که ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)