مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

ریسک پذیری مدیر

جستجو برای کلمه کلیدی : ریسک پذیری مدیر

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2015، با عنوان "انگیزه های ریسک پذیری مدیرعامل و هزینه سرمایه"، از سایت، Wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی: در این مقاله نشان داده ایم که حساسیت‌های ثروت مدیر عامل نسبت به تغییرات قیمت های سهام ، هزینه سرمایه را می‌کاهد، در حالیکه حساسیت‌های ثروت مدیرعامل به تغییرات نوسان‌پذیری سهام ، هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد. یافته‌های ما نشان می‌دهد که سهامداران، ریسک‌های ناشی از پروژه های آتی شرکت را در پاداش و مزایای مدیر عامل مستتر می بینند و این ریسک ها را بر همان اساس در هزینه سرمایه منظور می‌کنند. یافته‌های بدست آمده نتایج ضمنی نیرومندی بر نوع قرارداد پرداخت بهینه پاداش مدیر عامل، ارزیابی پروژه و برآورد هزینه سرمایه، خواهد داشت. کلمات کلیدی: پاداش مدیر ؛ تغییرات قیمت سهام ؛ نوسان پذیری سهام ؛ هزینه سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "مقاله اولویت‌های ریسک پذیری مدیر عامل شرکت و تصمیمات مربوط به خط مشی تقسیم سود"، از سایت Elsevier، برای انتخاب موضوع پایان نامه، و بهره گیری در مطالعات پژوهشی حسابداری و مالی: در این مطالعه به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت که آیا محرک مدیران، برای پرداخت سود‌های تقسیمی، بدون منظور نمودن الویت‌های سرمایه‌گذار، پاداش ریسک گریزی مدیرعامل است یا خیر. ما با استفاده از بدهی داخلی ( یعنی، مستمری و حقوق معوق) و حساسیت پاداش سهام مدیرعامل به تغییرات قیمت سهام (یعنی، دلتای بالای مدیر عامل) بعنوان متغیرهای جایگزین ریسگ گریزی مدیرعامل، دریافتیم که بدهی داخلی، مدیرعامل را بر آن می‌دارد که اقدام به پرداخت سود تقسیمی نماید درحالیکه پاداش مدیرعامل محدب شکل (ارتباط غیر خطی با بازده) موجب کاهش پرداخت سود تقسیمی می‌شود. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "پاداش مدیریت و ریسک پذیری"، از سایت Oxford ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی: این مقاله به مطالعه رابطه میان ریسک پذیری مدیر عامل و پاداش مدیر عامل در موسسات مالی می‌پردازد. مدلی متشکل از مولفه های ذینفعان، وام دهندگان ، سپرده گذاران، و مدیرعامل نشان می‌دهد که (i) ریسک پذیری مازاد را می‌توان با قرار دادن پاداش های مدیرعامل بر مبنای قیمت سهام و دامنه قیمتی مبادله نکول اعتبار برطرف کرد، (ii) سهامداران ممکن است نتوانند متعهد به طرح چنین قراردی شوند، ‌(iii) شاید علت عدم تمایلشان مربوط به انحراف از بیمه سپرده یا ریسک دنباله غیرقابل مشاهده باشد.  مزایای استفاده از دامنه قیمتی مبادله نکول اعتبار به جای پاداش معوق یا بدهی، به دلیل این است که آن قیمت بازار است و هزینه های نمایندگی را کاهش می‌دهد.  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)