مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

ریسک شرکت

جستجو برای کلمه کلیدی : ریسک شرکت

خلاصه مقاله

مقاله 2017 "افشای ریسک کسب و کار و ریسک شرکت"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی سال 2017 با عنوان "مقاله افشای ریسک کسب و کار و ریسک شرکت" مناسب برای انتخاب موضوعات پایان نامه حسابداری و مالی در سطح دکتری و ارشد:ما مزایای افشای ریسک کسب و کار در شرکتهای ژاپنی و تاثیر آن بر ریسک شرکت را در قالب یک آزمایش کاملا طبیعی مشاهده کردیم. در مقابل افشای عامل ریسک که در بخشی از گزارش هیات مدیره سالانه در ایالات متحده مشاهده می شود، افشای ریسک کسب و کار در ژاپن یک افشای جدید با عنوان رژیم افشای مستقل است که از اواخر مارس سال مالی 2004 شروع شد. ما پیدا کردیم که افشای اجباری ریسک کسب و کار تاثیر منفی بر کل ریسک شرکت دارد. این ننتیجه نشان می دهد که افزایش در افشای ریسک کسب و کار در کاهش هزینه سرمایه شرکت، مشارکت دارد، که کاملا در تضاد با نتایج یافته های قبلی است. ما همچنین پیدا کردیم که ارتباط مثبت معناداری پس از آغاز افشای ریسک کسب و کار، بین مقدار ریسک کسب و کار افشا شده و کل ریسک وجود دارد. که نشان دهنده تاثیر افزایشی افشای اجباری ریسک کسب و کار بر ارزیابی سرمایه گذاران ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ریسک سیستماتیک یا به عبارتی عامل بتا نشان می‌دهد که درصد تغییرات قیمت یک سهم، چند درصد تغییرات شاخص کل قیمت سهام می‌باشد. هزینه سرمایه نرخ تنزیلی است که تنزیل جریانهای آتی بوسیله آن، ارزش شرکت بدست می‌آید. این پایان نامه بر اساس مقاله انگلیسی ˮ Long Run Strategic Capital Structureʻʻ نوشته Dev Prassad, Garry D.Bruton & andreas G.Merikas در سال 1997 انجام گرفته است. قلمرو زمانی پایان نامه فروردین ماه 1378 الی پایان اسفندماه 1382 می‌باشد. قلمرو مکانی پایان نامه شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد. در این پایان نامه به بررسی تحقیقات آقیا مندلکر و ری می‌پردازد. در این پایان نامه سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. ریسک سیستماتیک یا عامل بتای سهم توسط مدل رگرسیونی شارپ و اهرم مالی با استفاده از فرمول محاسبه شده است. بتا و اهرم مالی محاسبه شده را به سه طبقه مساوی تقسیم نموده و به هر طبقه رتبه‌ای را دادیم. از آزمون ضریب همبستگی جزئی برای تست فرضیه اول و از آزمونهای آماری t- استیودنت و آزمون فیشر برای تست فرضیه ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ریسک شرکت، نرخ رشد نقدینگی و تامین مالی شرکت، بر نسبت تغییرات در دارایی‌های نقدیپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تاثیر ریسک شرکت، نرخ رشد نقدینگی و تامین مالی بر نسبت تغییرات در داراییهای نقدی، می پردازد. مدیریت دارایی‌های نقدی با یافتن منابع تامین مالی کوتاه مدت و سرمایه گذاری آن منابع در دارایی های کوتاه مدت ارتباط دارد و افزایش نسبت داراییهای نقدی ایجاد کننده فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری است. در این پایان نامه تاثیر فرصتهای رشد، ریسک شرکت، نرخ رشد نقدینگی و تامین مالی بر نسبت تغییرات در داراییهای نقدی شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با انتخاب نمونه‌ای به تعداد 124 شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک، آزمون فرضیات پایان نامه با روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شد. نتایج پایان نامه نشان داد که متغیرهای نرخ رشد نقدینگی، تامین مالی و فرصت های رشد تاثیر مثبت معنادار و ریسک شرکت تاثیر منفی بر نسبت تغییرات در داراییهای نقدی شرکت دارد. راهنمای خرید و دانلود پایان نامه ریسک شرکت، نرخ رشد نقدینگی و تامین مالی شرکت، بر نسبت تغییرات در دارایی‌های نقدیبرای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه سرمایه‌‌ گذاری‌ های منتخب غیر بورس اوراق بهادارپایان نامه دکتری حسابداری با عنوان سرمایه‌‌ گذاری‌ های منتخب غیر بورس اوراق بهادار: دانلود پایان نامه حسابداری و مالی دکتری با عنوان "بررسی سرمایه‌‌ گذاری‌ های منتخب غیر بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران" می پردازد. در این پایان نامه حسابداری دکتری، ابتدا به معرفی متغیرهایی می‌پردازیم که در ادبیات ار آن به عنوان عوامل جذب‌کننده اوراق بهادار شرکتها در بورس‌ها و یا عوامل موفقیت بورس‌ها یاد می‌کنند. این متغیرها در دو دسته مربوط به خود بورس و مربوط به کشوری که بورس در آن قرار گرفته بیان می‌شود. سپس به عوامل موثر بر دو متغیر مهم جذابیت مربوط به خود بورس یعنی "نقد شوندگی" و "تشکیل سرمایه" می‌پردازیم. این عوامل بعضا تحت کنترل بورس اوراق بهادار است، یا خارج از چهارچوب کنترلی آن مطرح است و گاهی ممکن است حتی به صورت فعالیت هایی موازی با بورس عمل کنند همچون سرمایه گذاری های غیربورس اوراق بهادار. سپس ضمن تشریح ارتباطات شناخته‌شده، فرضیات پایان نامه دکتری با عنوان "سرمایه‌‌ گذاری‌ های منتخب غیر بورس اوراق بهادار" در خصوص وجود ارتباطات بین این دو متغیر مهم تبیین‌کننده بورس‌ها با چهار نوع سرمایه گذاری غیربورس بیان می‌شود. این سرمایه گذاری ها عبارتند از سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...پایان نامه دکتری حسابداری و مالی (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله اطمینان بیش از حد مدیریت (خوش بینی مدیریت) و مدیریت ریسک شرکتمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، سال 2015، "اطمینان بیش از حد مدیریت و مدیریت ریسک" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته ایم که آیا اطمینان بیش از حد مدیریت (خوش بینی مدیریت) می تواند تضاد های موجود ما بین تئوری و عمل را در خصوص مدیریت ریسک شرکت توصیف نماید یا نه. از داده های منحصربفرد مربوط به وضعیت قرارداد های مشتقه شرکت استفاده نمودیم که امکان بررسی مستقیم واکنش های مدیریتی به درآمد و زیان سفته بازی ناشی از زمان بندی بازار به هنگام استفاده از قرارداد های مشتقه را می دهد. در این مقاله با عنوان (اطمینان بیش از حد مدیریت و مدیریت ریسک) به این نتیجه رسیدیم که مدیران فعالیت های سفته بازی خود را پس از سود جریان نقدی سفته بازی افزایش می دهند ولی فعالیت های سفته بازی آنها پس از زیان سفته بازی، کاهش نمی یابد. چنین پاسخ نامتقارنی با اعتماد به نفس مربوط به اطمینان بیش از حد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "موسسات مالی اسلامی، حاکمیت شرکتی، و افشای ریسک شرکت، در کشورهای مجمع همکاری های خلیج" از سایت Elsevier ، در جهت انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی:ما با استفاده از تحلیل محتوایی ، عوامل تعیین کننده افشای ریسک شرکت، در نمونه ای از 424 شرکت معامله شده عمومی در کشورهای عضو  مجمع همکاری های خلیج را مورد بررسی قرار دادیم. فرضیه ما این است که افشای ریسک موسسات مالی اسلامی در مقایسه با موسسات مالی متداول (سایر موسسات مالی) پایین‌تر و در مقایسه با شرکت هایی که از زمینه های حاکمیت شرکتی بهتری برخوردارند، بالاتر خواهد بود. ما همچنین معتقدیم که افشای ریسک با وجود شباهت های فرهنگی - اجتماعی و نظارتی کشورهای عضو مجمع همکاری های خلیج، در بین این کشورها با یکدیگر متفاوت است. نتایج بدست آمده بطور کلی از فرضیه های ما پشتیبانی می کند. پیامدهای عملی و نظری، مورد بحث قرار گرفته است. کلمات کلیدی: افشای ریسک شرکت ؛ موسسات مالی اسلامی ؛ موسسات مالی سنتی ؛ حاکمیت شرکتی ؛ افشاء ؛ ارتباطات شرکتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "قیمت گذاری مشروط ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا ریسک های غیر سیستماتیک در بخش های زیادی از انگلستان قیمت گذاری می شوند . یکی از ویژگی های متمایز پژوهش ما این است که آزمون های ما به ما اجازه بررسی رابطه مشروط بین ریسک سیستماتیک (بتا) و بازده را می دهد ، به عنوان مثال مشروط به اینکه بازده بازار مثبت یا متفی باشد، ما شواهد قوی در پشتیبانی از ارتباط مشروط بتا به بازده یافتیم که به نوبه خود بیانگر وجود شرط مندی در قیمت گذاری در بازارهای نزولی دارد . ما از چنین یافته هایی در حوزه ادبیات موضوع حمایت نظری می کنیم . نتایج ما نقش برخی از عوامل همچون نقدینگی، اندازه و حرکت ریسک را نشان می دهد، اما ارزش ریسک را در حوزه بازده توضیح نمی دهد . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه پیش بینی سود توسط مدیریت و ریسک و ارزش شرکت های بورس:دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "پیش بینی سود توسط مدیریت و ریسک و ارزش شرکت های بورس": بسیاری از تغییرات در ارزش و ریسک شرکت ها در بازار سرمایه تحت تأثیر اطلاعات مختلف و متنوعی است که از سوی شرکتها به بازار ارائه می شود. برخی از این اطلاعات منشأ پیش بینی و برآورد دارند. لذا صحت و سقم این پیش بینی ها مورد سؤال خواهد بود. در این پایان نامه حسابداری، به طور تجربی، فاکتورهای شناسایی شده در تحقیقات و مطالعات خارج از کشور، بر روی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی ،76شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 6 ساله پژوهش (89-84) در مورد  آنها قابل دسترس می باشد. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است فرضیات تحقیق مبتنی بر ارزیابی سه فاکتور شامل دقت پیش بینی ، دفعات پیش بینی و اعتبار پیش بینی می باشد. با در نظر گرفتن واکنش ریسک و ارزش شرکت ها به اعلام پیش ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله بررسی ارتباط بین مخاطرات اخلاقی و سود تقسیمی و ریسک پذیرفته شده در بانکها با ترجمه تخصصی حسابداریمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه 2014، "بررسی ارتباط بین مخاطرات اخلاقی و سود تقسیمی و ریسک پذیرفته شده در بانکها" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در شرکتهای غیر مالی (شرکتهای به جز بانکها و موسسات مالی) افزایش پذیرش ریسک، باعث کاهش نسبت سود تقسیمی می شود. در بانکداری ضمانت عمومی ممکن است باعث ایجاد رابطه مثبت بین نسبت سود تقسیمی و میزان ریسک پذیرفته شده شود. در این مقاله روابط بین نسبت سود تقسیمی و میزان پذیرش ریسک در بانکها با در نظر گرفتن تاثیر قوانین کفایت سرمایه و منشور ارزش مورد بررسی قرار می گیرد. که یافته ها حاکی از آن است که روابط مثبتی بین ریسک پذیرفته شده در بانک و نسبت سود تقسیمی وجود دارد. نزدیک شدن به نسبت سرمایه مورد نیاز و منشور ارزشی بالا تاثیر ریسک پذیرفته شده در بانک بر روی نسبت سود تقسیمی را کاهش می دهد.بخش مقدمه مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه با عنوان ارتباط بین مخاطرات اخلاقی، سود ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "مقاله بررسی رابطه بین ریسکهای متفاوت زمانی (روزانه، فصلی، سالانه) و بازدهی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله رابطه بین ریسک و بازده را در بازار سهام آمریکای لاتین مورد بررسی قرار می دهد. طی بررسی که انجام شد روابط مثبتی بین ریسک و بازده در آمریکای لاتین یافت شده است البته این روابط مثبت برای همیشه و همه کشورها نیست. به طور کلی و مشخص برای بازار سهام آمریکای لاتین برای اطلاعات روزانه و فصلی رابطه مثبتی بین ریسک و بازده برای اغلب اوقات مشاهده شده است و برای برزیل و کلمبیا روابط مثبتی بین ریسک و بازده در اغلب اوقات مشاهده شده است و از طرف دیگر برای بازار سهام شیلی هیچ رابطه مثبتی بین ریسک و بازده مشاهده نشد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "تاثیر پیش بینی های مدیریت از سود بر ریسک شرکت و ارزش شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این تحقیق به بررسی تاثیر افشاگری داوطلبانه مدیریت از پیش بینی سودش بر روی ارزیابی بلند مدت سرمایه گذاران از ریسک شرکت و ارزش شرکت می پردازد. ما با به کارگیری یک تحلیل درمانی "هکمن دو مرحله ای"، ارتباطات ذاتی و احتمالی بین ویژگیهای مختلف خاص شرکت و ارائه داوطلبانه انواع مختلف از پیش بینی های مدیریت از سود را کنترل می کنیم. ما یک رابطه منفی مهمی بین صدور پیش بینی های مدیریت از سود و انواع ارزیابی های ریسک شامل ریسک ویژه، نواسانات بازده سهام، بتا، و فاصله بین پیشنهادهای قیمت خرید و فروش که ریسک اطلاعات، یک معیار تعیین کننده مهم از هر دو ریسک تنوع و ریسک غیر متنوع می باشد، را پیدا کردیم. ما همچنین نشان دادیم که پیش بینی های سود مدیریت با ارزش شرکت که توسط کیوی توبین اندازه گیری می شود، دارای ارتباط مثبتی می باشد، هنگامی که تکرار پیش بینی با تکیه بر استمرار، دقت و اعتبار باشد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)