مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

جستجو برای کلمه کلیدی : رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

خلاصه مقاله

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - استاندارد حسابداری شماره پنج(تجدیدنظر شده 1384)فهرست مندرجات   شماره بند           پیشگفتار (3) – (1)     استاندارد حسابداری شماره 5 ” رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه“           هدف 1           دامنه کاربرد 2           تعاریف 5 – 3           شناخت و اندازه‌گیری 11 – 6           رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه 9 – 8           سود سهام 11 – 10           تداوم فعالیت 13 – 12           افشا 19 – 14           تاریخ تأیید صورتهای مالی 15 – 14           به روز کردن افشا درباره شرایط موجود در تاریخ ترازنامه 17 – 16           رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه 19 - 18           تاریخ اجرا 20           مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری 21           پیوست: مبانی نتیجه‌گیری استاندارد حسابداری شماره 5 - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه(تجدیدنظر شده 1384)  پیشگفتار (1)      استاندارد حسابداری شماره 5 با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که در تاریخ تيرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد حسابداری شماره 5 باعنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه مصوب 1379 می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد ازآن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.دلیل تجدیدنظر در استاندارد(2)      این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر ... ادامه چکیده مقاله ...