مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

روش فازی

جستجو برای کلمه کلیدی : روش فازی

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری رتبه بندی و درجه بندی شرکتهای بورسی با استفاده از روشهای فازیدانلود پایان نامه حسابداری: در پایان نامه رتبه بندی و درجه بندی شرکتهای بورسی با استفاده از روشهای فازی کارشناسی ارشد حسابداری و مالی حاضر، تلاش پژوهشگر این است که شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس تهران را که تعداد آنها 29 شرکت می باشد با استفاده از الگوی TOPSIS در چهار سال متوالی از سال 1389 تا 1392، رتبه بندی نماید. بنا به نیاز هر سرمایه گذار و دیدگاه های افراد برای سرمایه گذاری، شاخص های مختلفی در تعیین رتبه بندی وجود دارد، ولی از آنجا که هدف سرمایه گذاران و سهامداران از سرمایه گذاری به طور عمومی کسب سود بیشتر می باشد، بنابراین ، از میان شاخص های موجود، شاخص های سودآوری که شامل (نسبت سود ناویژه به فروش، نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت سود خالص به فروش، نسبت بازده داراییها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام) می باشد، به عنوان متغیرهای عملیاتی گزینه شده اند. و با بکارگیری آنتروپی اهمیت نسبی شاخص ها نسبت به یکدیگر تعیین می شود، به طوریکه به شاخص با اهمیت بیشتر وزن بیشتر و به شاخص با اهمیت کمتر وزن کمتری نسبت داده می شود.واژگان کلیدی پایان نامه ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه کارت امتیازی متوازن و عملکرد شعب بانک و رتبه بندی شعب با سلسله مراتب فازی و تصمیم گیری چند معیاره:پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "کارت امتیازی متوازن و عملکرد شعب بانک و رتبه بندی شعب با سلسله مراتب فازی و تصمیم گیری چند معیاره": شعبه نقطه ي استراتژيک بانک است . جهت بهبود عملکرد يک بانک  مي بايست عملکرد شعبات تابعه ي آن بانک بهبود يابد. جهت ارزيابي بهبود عملکرد شعب ميبايست عملکرد آنان مورد ارزيابي قرار گيرد تا از نتايج آن بهبود عملکرد مشخص گردد. يکي از روش هاي ارزيابي عملکرد ، ارزيابي متوازن مي باشد که مي تواند جنبه هاي مالي و غير مالي عملکرد را بهبود ببخشد. ولي از انجا که اين جنبه ها در سازمان هاي مختلف دارا اهميت هاي متفاوتي مي باشند ، نياز به روشي است تا بتوان اهميت هر يک از اين منظر ها ، متناسب با آن سازمان مشخص گردند. از روش هايي که مي تواند ما را در اين امر ياري نمايد روش تحليل فازي مي باشد که مي تواند ترجيهات  ما را به راحتي به صورت کمي درآورده و نتيجتا باعث تعيين وزن هاي جنبه هاي مالي و غير مالي ما شود. بعد از تعيين وزن ها و ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)