مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

رقابت در بازار محصول

جستجو برای کلمه کلیدی : رقابت در بازار محصول

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "رقابت در بازار محصول و سرمایه گذاری شرکت"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما با استفاده از مثال تولید محصول در شرکتهای چینی بین سالهای 1992-2010 ، رابطه مثبت و مفیدی بین رقابت در بازار محصول و سرمایه گذاری شرکت یافتیم. یک آزمایش شبه طبیعی بعمل آوردیم و تغییر شواهد مداوم را مشاهده کردیم. ما فرض می کنیم که نرخ رشد بالا و قابل پیش بینی چین، همانطوری که از یک اقتصاد در حال توسعه به اقتصادی توسعه یافته تبدیل شد، همان چیزیست که رابطه مثبت بین رقابت و سرمایه گذاری را هدایت میکند. ما برای این رویداد رشد گرا، پشتیبانی و حمایت فراهم می آوریم و به طور مستقیم آنرا آزمایش میکنیم. ما همچنین دریافتیم که سرمایه گذاری زیاد تحت رقابت شدید عملی ارزش آفرین برای شرکتها می باشد. درنهایت، ما آزمایشی به عمل آوردیم مبنی بر اینکه آیا برخی از انواع شرکتها بیش از انواع دیگر مایل به سرمایه گذاری تحت رقابت شدید در یک اقتصاد رو به رشد هستند یا نه، و دریافتیم که شرکتهای با ریسک پذیری بالا و شرکت هایی که هدایت کنندگان و سردمداران صنعت هستند سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2014، با عنوان "رقابت بازار محصول، سستی و بی رغبتی مدیریتی، و حاکمیت شرکتی"، از سایت Oxford ، به منظور انتخاب موضوع پژوهش های حسابداری  و مالی و استفاده در مطالعات مرتبط: ما تعامل میان رقابت در بازار محصول و حاکمیت داخلی شرکت ها را در قالب مدل نشان داده‌ایم. بازار رقابتی محصول باعث می‌شود استنباط و تحلیل عملکرد مدیر به واسطه نتایج کسب شده وی، مشکل‌تر گردد و از اینرو هزینه استنتاج را بالا می ‌برد. تغییر  در انگیزه های بیرونی که وظیفه گریزی مدیر را تحریک می‌کنند، موجب افزایش سستی و بی رغبتی در مدیریت می‌شود.  با اینحال، اثراتی که بر ارزش شرکت می گذارد مبهم است؛ در شرایط خاص، ارزش شرکت با افزایش سستی در مدیریت، افزایش می‌یابد. در نتیجه، آندسته از آزمون های تجربی که بر تغییرات ارزش شرکت معطوف هستند، شاید نتوانند تغییرات در سطوح مختلف سستی مدیریت را ثبت و ضبط کنند. ما همچنین شرایطی ارائه کرده‌ایم، که تحت این شرایط، افزایش رقابت در تمام شرکتها منجر به تغییر میزان تلاش آن‌ها از سطح تلاش بیشتر به سطح تلاش کمتر می شود. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)