مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

رشد شرکت

جستجو برای کلمه کلیدی : رشد شرکت

خلاصه مقاله

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه سال 2016 با عنوان "مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران مالی و رشد شرکت تاثیر گذارند؟" به منظور استفاده در پژوهش ها و پایان نامه های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پایان نامه:ما با استفاده از نظریه های سلسله مراتبی و هزینه نمایندگی به ارزیابی این نکته خواهیم پرداخت که عدم تقارن اطلاعاتی تا چه میزان بعنوان عامل تعیین کنندۀ ارزش شرکت مطرح است و رابطه مذکور تا چه میزان مشروط به سطح اهرم مالی شرکت می‌باشد. ما همچنین اثر عدم تقارن اطلاعاتی را بر ارزش شرکت طی دوره پیش از بحران 2007/2009 و پس از این دوره و برای شرکت‌هایی با فرصت‌های رشد پایین و بالا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته‌های تجربی ما که با استفاده از نمونه بزرگی از شرکت‌های بریتانیایی بدست آمده, بیانگر آنست که عدم تقارن اطلاعاتی اثرات منفی بر ارزش شرکت می‌گذارد و اینکه این اثر با اهرم شرکت کاهش می‌یابد. ما همچنین دریافتیم که اهرم دارای اثر منفی بر ارزش شرکت دارد واینکه اثر نهایی اهرم در مورد شرکت‌هایی که عدم تقارن اطلاعاتی دراند, پایین‌تر است. علاوه بر این, ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "رشد شرکت و سهامداران نهادی سیاسی" ازسایت Elsevier  جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات پژوهش های آتی:ما با استفاده از جامعه آماری بدست آمده از 46 کشور به بررسی اثر سهامداران نهادی سیاسی بر رشد شرکت ها پرداختیم. ما دریافتیم که محدودیت های سیاسی بیشتر، محرکی برای رشد شرکت ها است و این اثر مثبت در محیطهای قانونی ضعیف، مشهودتر است. نتایج ما از جهت اقتصادی معنادار بوده و در برابر آزمونهای حساسیت، مشتمل بر متغیرهای جایگزین سهامداران نهادی سیاسی، معیارهای سنجش جایگزین رشد شرکت ها، کنترل‌های مازاد، رگرسیون سطح شرکت در مقابل سطح کشور، و همچنین در موارد مربوط به درونزاد بودن محدودیت‌های سیاسی، همچنان پایدار است. نتایج ما نشان می ‌دهد انجام اصلاحات در نهادهای سیاسی کشور می تواند اثر معناداری بر شرکت‌ها بگذارد، و تحقق این امر جز از طریق سرمایه گذاران نهادی سیاسی ارتقاء یافته که شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در پروژه های سودآور تشویق نماید، میسر نیست. کلمات کلیدی: نهادهای سیاسی ؛ نهادهای قانونی ؛ رشد شرکت راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این پژوهش بررسی می کند که چطور رشد شرکت، قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری (احتیاطی) شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. در شرکتهای با فرصت های رشد بالا و عدم تقارن اطلاعاتی بالا در شرکتهای با رشد بالا، ما انتظار داریم که مدیران انگیزه برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری داشته باشند به خصوص اقلام تعهدی (مثبت) که باعث افزایش سود می شود تا اطلاعات قابل توجهی را به سرمایه گذاران خارجی نشان دهد (علامت دهی کند). نتایج آزمون های تجربی ما بازگو کننده این است که در مجموع تفاوت معناداری در قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری بین شرکتهای با رشد بالا و شرکتهای با رشد پایین وجود ندارد. با .وجود این، مطابق با انتظارات ما، پیدا کردیم که در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکتهای با رشد پایین، اقلام تعهدی اختیاری مثبت در قیمت های بالاتری ارزشیابی می شوند در حالیکه برای اقلام تعهدی احتیاطی منفی، قیمت گذاری در سطوح پایین تری صورت میگیرد. بررسی های بیشتر نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری مثبت ارتباط نسبتا ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی "هزینه های نمایندگی، سیاست تقسیم سود و رشد، مطالعه شرکتهای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات" برای انتخاب موضوع پایان نامه، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: توزیع سود، انتقال اطلاعات را افزایش می‌دهد و تضاد ناشی از نمایندگی، بوسیله محدود کردن دسترسی مدیریت به جریان وجه نقد آزاد، را کاهش می‌دهد و زمانی که در حال افزایش سرمایه از بیرون شرکت می‌باشد، شرکت را در معرض بررسی و نظارت توسط تشکیل دهندگان بازار سرمایه قرار می‌دهد. کاهش در هزینه نمایندگی و بهبود در انتشار اطلاعات، هزینه های دستیابی به منابع مالی را کاهش داده و سرمایه گذاری در پروژه های با هزینه سرمایه رقابتی باعث افزایش ارزش شرکت می شود... در این پژوهش به بررسی ارتباط بین سود تقسیمی و رشد، در نمونه ای از شرکتهای ایالات متحده که دارای سرمایه در املاک و مستغلات هستند، می پردازد. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبتی بین رشد تامین مالی از خارج سازمان و سود تقسیمی دارد. این رابطه در شرکت های با فرصت های رشد بیشتر و شرکتهایی که سهام و اوراق قرضه جدیدی را منتشر می کنند، قویتر است... راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و هزینهحسابرسمستقل" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوعپایاننامه در سطح کارشناسیارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس شانگهای برای بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و هزینه های حسابرسی (حق الزحمه های حسابرسی) استفاده می کند. نتایج بررسی نمونه ها به صورت کلی نشانگر ارتباط منفی بین حاکمیت شرکتی و هزینه های حسابرسی است. اما نتایج بررسی نمونه ها به صورت زیر مجموعه ای از نمونه ی کل نشان می دهد که تاثیر حاکمیت شرکتی بر روی هزینه های حسابرسی متاثر از رشد شرکت می باشد. ارتباط منفی بین حاکمیت شرکتی و هزینه های حسابرسی از لحاظ آماری و اقتصادی در گروه شرکت هایی که رشد ملایم در طول دوره مورد آزمون معنادار بود و برای شرکتهایی که در طول دوره مورد نظر از رشد سریعی یا منفی را تجربه کرده بودند، معنادار نبوده است. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه روابط اندازه شرکت و رشد شرکت از نظر قانون گیبرت:دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "روابط اندازه شرکت و رشد شرکت از نظر قانون گیبرت": در این پایان نامه حسابداری تلاش کردیم تا رابطه بین اندازه شرکت و رشد شرکت را از دیگاه قانون گیبرت مورد آزمون قرار دهیم. برای این منظور در فصل دوم اين تحقيق به بررسي ادبيات موضوع تحقيق و مباني نظري اين حوزه پرداخته شد. همچنين در این فصل به مطالعات انجام شده در حوزه رشد شرکتها و قانون گیبرت در خارج از کشور پرداخته شد و در داخل کشور نیز این اولین تحقیقی است که در این زمینه صورت می گیرد و فقدان منابع لارم برای مبانی نظری کاملاً مشهود است.. در فصل سوم و چهارم نیز جامعه آماري و نمونه تحقيق و شيوه استخراج آن ذکر گرديد و همچنين متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها به طور دقيق تشريح شده و فرضيات تحقيق آزمون گردید. در فصل حاضر نیز تلاش مي شود تا خلاصه ای از تحقيق و نتايج به دست آمده از آن به صورت کامل ارائه شود. همچنين در این فصل پيشنهاداتي براي انجام تحقيقات آتي ذکر شده و محدوديت هاي موجود در مسير اين مطالعه ارائه خواهد شد.پایان نامه روابط ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)