مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

رتبه بندی بانک

جستجو برای کلمه کلیدی : رتبه بندی بانک

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی رتبه بندی بانکی و اعطای وام: شواهدی از تنزیل رتبه اعتباری کشوری مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 با عنوان: رتبه بندی بانکی و اعطای وام: شواهدی از تنزیل رتبه اعتباری کشوری، از سایت Oxford، برای استفاده دانشجویاندر پژوهش های و پایان نامه های حسابداری و مالی: چکیده: ما در این مقاله اثر عامل تنزیل رتبه بندی اعتباری بانکی بر اعطای وام  بانکی را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. در راهبرد شناسایی خود از اثر نامتقارن تنزیل رتبه کشوری بر رتبه بندی بانک های واقع در محدوده کشوری (در مقایسه با بانک‌هایی که بدلیل خط‌مشی‌های سقف کشوری، آژانسهای رتبه بندی در محدوده کشوری قرار ندارند), استفاده شده است. این اثر نامتقارن منجر به کاهش بیشتر آندسته از تامین سرمایه ها و وام‌های اعطایی بانک‌هایی می‌شود که نسبت به رتبه بندی حساس هستند و در محدوده کشوری قرار دارند. نتایج بدست آمده در مورد استقراض کنندگان خارجی و در چهارچوب روابط اعطا‌کننده - وام‌گیرنده موید این مطلب است که تقاضا برای وام، یافته‌های ما را تبیین نمی‌کند. راهنما: 1- جهت خرید مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز، فایله خریداری شده در پنل کاربری شما ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی  با  استفاده از رویکرد دیماتل:پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "رتبه بندی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی  با  استفاده از رویکرد دیماتل": این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک «دیماتل» انجام گردید. بدین منظور ابتدا با مطالعه مبانی و پیشینه موضوع کلیه عوامل موثر بر ریسک اعتباری (30 متغیر مالی و عمومی) شناسایی گردید و اطلاعات آنها از جامعه آماری تحقیق (مشتریان حقوقی که از شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی تسهیلات اعتباری دریافت نموده بودند) جمع آوری گردید. سپس با استفاده از یک روش ترکیبی تعداد متغیرهای تاثیر گذار به 9 متغیر اصلی کاهش و وارد مدل تحقیق گردید. نتایج بدست آمده از مدل رگرسیون لجستیگ ، نشان داد که 7 متغیر مستقل (نسبت آنی ، نسبت بدهی جاری به کل دارایی ، سابقه بدهی معوق ، متوسط دوره وصول مطالبات ، نسبت بازده دارایی ، سابقه همکاری با بانک کشاورزی ، نسبت بدهی بانکی به کل بدهی) بر ریسک اعتباری تاثیرمعنی داری دارند. در نهایت نتایج ناشی از تکنیک دیماتل نشان داد که متغیرهای زیر به ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه کارت امتیازی متوازن و عملکرد شعب بانک و رتبه بندی شعب با سلسله مراتب فازی و تصمیم گیری چند معیاره:پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "کارت امتیازی متوازن و عملکرد شعب بانک و رتبه بندی شعب با سلسله مراتب فازی و تصمیم گیری چند معیاره": شعبه نقطه ي استراتژيک بانک است . جهت بهبود عملکرد يک بانک  مي بايست عملکرد شعبات تابعه ي آن بانک بهبود يابد. جهت ارزيابي بهبود عملکرد شعب ميبايست عملکرد آنان مورد ارزيابي قرار گيرد تا از نتايج آن بهبود عملکرد مشخص گردد. يکي از روش هاي ارزيابي عملکرد ، ارزيابي متوازن مي باشد که مي تواند جنبه هاي مالي و غير مالي عملکرد را بهبود ببخشد. ولي از انجا که اين جنبه ها در سازمان هاي مختلف دارا اهميت هاي متفاوتي مي باشند ، نياز به روشي است تا بتوان اهميت هر يک از اين منظر ها ، متناسب با آن سازمان مشخص گردند. از روش هايي که مي تواند ما را در اين امر ياري نمايد روش تحليل فازي مي باشد که مي تواند ترجيهات  ما را به راحتي به صورت کمي درآورده و نتيجتا باعث تعيين وزن هاي جنبه هاي مالي و غير مالي ما شود. بعد از تعيين وزن ها و ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)