مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

دارایی

جستجو برای کلمه کلیدی : دارایی

خلاصه مقاله

مدل قیمت‌گذاری داریی‌های سرمایه‌ای و تئوری قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای[1]ترینر[2] (1961)، شارپ[3] (1964)، و لینتنر[4] (1965) با استفاده از تجزیه و تحلیل تجویزی مارکوئیتز اقدام به ایجاد تئوری مبتنی در مورد تعیین قیمت دارایی‌ها نمودند. آنها با در نظر گرفتن تقاضای سرمایه‌گذاران برای اوراق بهادار با توجه به مدل انتخاب پرتفوی میانگین – واریانس مارکوئیتز و با فرض عرضه ثابت دارایی‌ها، به ارائه مدلی برای قیمت تعادلی اوراق بهادار در شرایط وجود یک دوره و عدم وجود مالیات پرداختند. اگرچه ریسک کل توسط واریانس بازده پرتفوی مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد ولی ترینر، شارپ و لینتنر خاطر نشان کردند که در حالت تعادل، یک اوراق بهادار به گونه‌ای قیمت گذاری می‌شود که درصد مشارکت آن اوراق بهادار در ریسک کل را که توسط کوواریانس بازده آن اوراق بهادار با بازده پرتفوی بازار کلیه دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌شود نشان ‌دهد. این معیار ریسک معمولاً با عنوان ریسک سیستماتیک دارایی‌ها شناخته شده است. تئوری قیمت‌گذاری دارایی‌ها، هزینه فرصت سرمایه برای تصمیمات بودجه‌بندی سرمایه‌ای شرکت را بیان می‌کند. در این زمینه تحقیقات و آزمون‌های تجربی زیادی بر روی این مدل صورت گرفته است. جنسن[5] (1972) مطالعاتی بر روی ادبیات موضوع انجام داده است. رول[6] (1977) نقدهایی بر آزمون‌های صورت گرفته در مورد مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ارائه ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

ترجمه عبارت Commencement of the lease term: آغاز اجارهمعنی عبارت Commencement of the lease term: به معنی آغاز اجاره می باشد که عبارت است از تاریخ در اختیار گرفتن دارایی یا آغاز تعلق گرفتن اجاره بها، هر کدام که مقدم است. ترجمه تخصصی حسابداری در موسسه آمارکده:در موسسه آمارکده مجموعه‌ای از مترجمین حرفه ای برای ترجمه تخصصی متون حسابداری گردهم آمده اند. سعی و تلاش این مجموعه ارائه ترجمه های با کیفیت با رعایت اصطلاحات تخصصی حسابداری و مالی است. اگر کیفیت متن ترجمه شده برای شما مهم است و نیت شما از ترجمه مطالعه و بررسی می باشد می توانید از ترجمه های تخصصی حسابداری این مجموعه استفاده نمایید.  ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

ترجمه عبارت Lease: اجارهترجمه عبارت Lease: به معنی اجاره می باشد که موافقتنامه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌، اجاره‌دهنده‌ در قبال‌ دريافت‌ مبلغ‌ يا مبالغ‌ مشخصي‌ حق‌ استفاده‌ از دارايي‌ را براي‌ مدت‌ مورد توافق‌ به‌ اجاره‌كننده‌ واگذار مي‌كند. ترجمه متون تخصصی حسابداری و مالی در موسسه آمارکده:چنانچه به ترجمه با کیفیت و تخصصی با رعایت اصطلاحات حسابداری در سطح بالا نیاز دارید، می توانید از خدمات ترجمه تخصصی موسسه پژوهشی حسابداری آمارکده استفاده نمایید. در این مرکز فقط و فقط از خدمات مترجمین با تجربه و آشنا با متون حسابداری و مالی استفاده شده که سعی در ارائه متون با کیفیت بالا می باشد. ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

ترجمه عبارت Finance lease: اجاره‌ سرمايه‌ايترجمه عبارت Finance lease: به معنی اجاره سرمایه ای می باشد که عبارت‌ است‌ از اجاره‌اي‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ تقريباً  تمام‌ مخاطرات‌ و مزاياي‌ ناشي از مالكيت‌ دارايي‌ به‌ اجاره‌كننده‌ منتقل‌ مي‌شود. مالكيت‌ دارايي‌ ممكن‌ است‌ نهايتاً انتقال‌ يابد يا انتقال‌ نيابد.مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسیبرای مشاهده مقالات ترجمه شده حسابداری به بخش مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه مراجعه نمایید، تمامی مقالات ترجمه شده توسط مترجمین با تجربه و آشنا با لغات تخصصی حسابداری صورت گرفته است. در موسسه پژوهشی حسابداری آمارکده ترجمه تخصصی حسابداری، با رعایت حداکثری لغات تخصصی حسابداری و مالی و با متنی روان و قابل درک و با هزینه ای معقول ارائه می شود.جهت مشاهده ترجمه تخصصی حسابداری مقالات انگلیسی حسابداری به دسته بندی مرتبط با آن "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" مراجعه نمایید.   ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

حسابداري‌ اجاره‌ها - استاندارد حسابداری شماره‌ 21فهرست‌ مندرجات‌شماره‌ بند مقدمه‌ 2 - 1 دامنه‌ كاربرد 4 - 3 تعاريف‌ 5 طبقه‌بندي‌ اجاره‌ها 10      - 6 حسابداري‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌كننده‌ 24      - 11 –        اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ 21      - 11 –        اجاره‌هاي‌ عملياتي‌ 24      - 22 حسابداري‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌دهنده‌ 44 - 25 –        اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ 36 - 25 –        اجاره‌هاي‌ عملياتي‌ 44 - 37 معاملات‌ فروش‌ و اجاره‌ مجدد 51 - 45 تاريخ‌ اجرا 52 مطابقت‌ با استانداردهای حسابداری بین المللی53 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21 - حسابداري‌ اجاره‌هااين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود.مقدمــه‌1 .      هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز رويه‌هاي‌ حسابداري‌ و افشاي‌ مناسب‌ براي‌ اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ و عملياتي‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌كننده‌ است‌.2 .      اجاره‌ ابزاري‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ از طريق‌ آن‌ حق‌خريد يا استفاده‌ از داراييها را به‌دست‌ مي‌آورد. در قراردادهاي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرايط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌كننده‌، مالكيت‌ قانوني‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ را در پايان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وي‌ انتقال‌ دهد. بنابراين‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد حسابداری قراردادهاي‌ اجاره‌ به شرط‌ تمليك‌ نيز كاربرد دارد.دامنه‌ كاربرد 3 .      الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كليه‌ اجاره‌ها به استثناي‌ موارد زير بكار گرفته‌ شود :الف.     قراردادهاي‌ اجاره‌ ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

داراييهاي نامشهود - استاندارد حسابداري شماره 17(تجديد نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)فهرست مندرجات شماره بند پيشگفتار (5) – (1) استاندارد حسابداري شماره 17 «داراييهاي نامشهود» هدف 1 دامنه کاربرد 4 – 2 تعاريف 5 ويژگيهاي دارايي نامشهود 10 - 6 -          ماهيت غيرعيني 8 - 7 -          قابليت تشخيص 10 - 9 شناخت و اندازه‌گيري اوليه دارايي نامشهود 53 - 11 -          تحصيل جداگانه 25 - 21 -          تحصيل از طريق ترکيب تجاري 33 - 26 اندازه‌گيري ارزش منصفانه دارايي نامشهود تحصيل شده در ترکيب تجاري 31 - 28 مخارج بعدي پروژه تحقيق و توسعه در جريان تحصيل شده 33 - 32 -          معاوضه داراييها 36 - 34 -          سرقفلي ايجاد شده در واحد تجاري 37 -          داراييهاي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري 53 - 38 مرحله تحقيق 43 - 41 مرحله توسعه 50 - 44 بهاي تمام شده دارايي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري 53 - 51 شناخت هزينه 57 - 54 -          عدم شناخت هزينه‌هاي گذشته به عنوان دارايي 57 استاندارد حسابداري شماره 17 - داراييهاي نامشهود(تجديدنظر شده 1386) فهرست مندرجات (ادامه) شماره بند اندازه‌گيري دارايي نامشهود پس از شناخت اوليه 64 – 58 -          روش بهاي تمام شده 59 -          روش تجديد ارزيابي 64 – ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 14 فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند           مقدمه‌ 1           دامنه‌ كاربرد 2           ديدگاههاي‌ موجود در مورد داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ 5 - 3           محدوديتهاي‌ تفكيك‌ اقلام‌ جاري‌ و غيرجاري‌ 10 - 6           داراييهاي‌ جاري‌ 12 - 11           بدهيهاي‌ جاري‌ 15 - 13           تجديد طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها 16           نحوه‌ ارائـه‌ در صورتهاي‌ مالي‌ 18 - 17           تاريخ‌ اجرا 19           مطابقت‌ با استانداردهای حسابداری بین المللی20 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 14 - نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ”مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود.مقدمه‌1 .      از جمله‌ اطلاعات‌ مفيدي‌ كه‌ مي‌تواند در تحليل‌ وضعيت‌ مالي‌ واحدتجاري‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مفيد واقع‌ شود، ارائـه‌ جداگانه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ است‌. معمولاً به‌ مـازاد داراييهـاي‌ جاري‌ بر بدهيهاي‌ جاري‌، ” خالص‌ داراييهـاي‌ جـاري‌“يا ” سرمايه‌ در گردش“ و به‌ مازاد بدهيهاي‌ جاري‌ بر داراييهاي‌ جاري‌ ” خالص‌ بدهيهاي‌ جاري“ اطلاق‌ مي‌شود.دامنه‌ كاربرد2 .      اين‌ استاندارد بايد براي‌ ارائـه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ بكار گرفته‌ شود.ديدگاههاي‌ موجود در مورد داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌3 .      از نظر برخي‌، هدف‌ از طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها به‌ ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

داراییهای ثابت مشهود - استاندارد حسابداري شماره 11(تجديد نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) فهرست مندرجاتشماره بند پیشگفتار (7) - (1) استاندارد حسابداری شماره11 ” داراييهاي ثابت مشهود“ هدف 1 دامنه کاربرد 4 – 2 تعاريف 5 شناخت 14 – 6 -        مخارج بعدي 14 – 11 اندازه‌گيري دارايي ثابت مشهود 26 – 15 -        اجزاي بهاي تمام شده 21 – 16 -        اندازه‌گيري بهاي تمام شده 26 – 22 اندازه‌گيري پس از شناخت 69 – 27 -        روش بهاي تمام شده 28 -        روش تجديد ارزيابي 42 - 29 مشخصات ارزياب 38 – 37 مازاد تجديد ارزيابي 42 – 39 -        استهلاک 58 – 43 مبلغ استهلاک‌پذير و دوره استهلاک 55 – 47 روش استهلاک 58 - 56 استاندارد حسابداري شماره 11 - داراييهاي ثابت مشهود(تجديد نظرشده 1386) فهرست مندرجاتشماره بند -        کاهش ارزش 59 (حذف شده است) 68 - 60 -        جبران خسارت 69 برکناري دائمي و واگذاري 76      –          70 افشا 82      –          77 تاريخ اجرا 83 مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري 84 پيوست : مباني نتيجه‌گيري استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 - داراييهاي ثابت مشهود(تجديد نظر شده 1386)پيشگفتار(1)      استاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان داراييهاي ثابت مشهود که در تاريخ 30/4/1386 توسط مجمع ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

حسابداری کمکهای بلاعوض - استاندارد حسابداري‌ شماره ‌10‌ فهرست‌ مندرجات‌  شماره‌ بنـد دامنه‌ كاربرد 2 - 1 تعاريف‌ 4 - 3 ماهيت‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ 7 - 5 شناخت‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ 18 - 8 كمكهاي‌ بلاعوض‌ غيرپولي‌ 19 نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ در ترازنامه‌ 21 - 20 نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ درصورت‌ سود و زيان‌ 22 ساير موارد افشا 26 - 23 تاريخ‌ اجرا 27 مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 28 پيوست‌: فهرست‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و نحوه‌ حسابداري‌ آن استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 10 - حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌اين‌ استاندارد بايد باتوجه‌ به‌ ”مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ و بكار رفته‌ شود. دامنـه‌ كاربرد1 .      اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و ساير اشكال‌ كمكهاي‌ دولتي‌ بكار گرفته‌ شود. 2 .      الزامات‌ اين‌ استاندارد، همچنين‌ مي‌تواند به عنوان‌ بهترين‌ الگوي‌ عمل‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ و ساير اشكال‌ كمك‌ دريافتي‌ از منابع‌ غير دولتي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.تعاريف‌3 .      اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:دولت‌ ‌: متشكل‌ است‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتي، نهادها و ارگانهاي‌ دولتي‌، شركتهايي‌ كه‌ بيش از 50% سرمايه‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ و ساير مؤسساتي‌ كه‌ به موجب‌ قوانين‌ ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

ذخایر بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی - استاندارد حسابداري شماره 4(تجدیدنظر شده 1384) استاندارد حسابداري شماره 4 - ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي(تجدیدنظر شده 1384) فهرست مندرجات شماره بند پیشگفتار (7) – (1) استاندارد حسابداری شماره 4 ” ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی“ هدف 1 دامنه کاربرد 6 - 2 تعاريف 7 ذخایر و سایر بدهیها 8 رابطه بين ذخاير و بدهيهاي احتمالي 10 - 9 شناخت 32 - 11 -        ذخاير 23 - 11 تعهد فعلي 13 - 12 رويداد گذشته 19 - 14 محتمل بودن خروج منافع اقتصادي 21 - 20 برآورد اتکاپذیر تعهد 23 - 22 -        بدهيهاي احتمالي 27 - 24 -        داراييهاي احتمالي 32 - 28 اندازه‌گيري 44 - 33 -        بهترين‌ برآورد 36 - 33 -        ریسک و ابهام 38 - 37 -        ارزش فعلي 40 - 39  استاندارد حسابداري شماره 4 - ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي(تجدید نظر شده 1384)  فهرست مندرجات (ادامه) شماره بند -        رويدادهاي آتي 42 - 41 -        واگذاري مورد انتظار داراييها 44 - 43 جبران مخارج 49 - 45 تغيير ذخاير 51 - 50 استفاده از ذخاير 53 - 52 بکارگيري قواعد شناخت و اندازه‌گيري 73 - 54 -        زيانهاي عملياتي آتي 56 - 54 -        قراردادهاي زيانبار ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

دانلود پایان نامه حسابداری: مقايسه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شده دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "پایان نامه مقايسه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شده":در این پایان نامه حسابداری این مهم مورد بررسی است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . در این تحقیق محقق به دنبال بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای تحقیق است و سپس بر اساس روابط موجود بین متغیرها، شدت آنرا بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق عبارتست از شرکتهایی که اولاً جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و ثانیاً تا تاریخ پایان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالی آنها گزارش شده باشد بنابراین یک نمونه سیستماتیک ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

نرم افزار حسابداری -  نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم:نرم افزار حسابداری - سیستم دارایی ثابت –ضرورت استفاده از سیستم دارایی ثابت:ماشین آلات و تجهیزات، دارایی هایی ثابتی هستند که به منظور نگهداری و به کارگیری، جهت اجرای عملیات و اهداف موسسه، برای یک دوره بلند مدت (چند دوره)، خریداری می شوند. به طور معمول، بخش عمده ای از سرمایه گذاری ها در موسسات تولیدی، صرف خرید اموال، ماشین آلات و تجهیزات می گردد. این بخش از دارایی ها در جهت اجرای اهداف اصلی موسسه، به منظور تولید و عرضه ی محصولات خریداری، می شوند.اموال، ماشین آلات و تجهیزات در اثر استفاده به تدریج مستهلک می شوند. کاهش تدریجی ارزش دارایی های ثابت، طی فرایند استهلاک، به همراه مواد اولیه و دستمزد، به محصول ساخته شده، تبدیل می گردد. با فروش محصولات تولیدی، درآمد برای موسسه به وجود می آید. زمانی که دارایی ثابت مستهلک می شود، توانایی تولید (انتفاع دهی) خود را ا دست می دهد. این دارایی ها، از رده خارج شده و دارایی های جدیدی حایگزین آنها می گردد. اگر مدیریت موسسه، تصمیم به فروش بخشی از اموال، ماشین آلات و تجهیزات موجود داشته باشد، این بخش از دارایی ها می بایست از حساب اموال، ماشین آلات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله نرم افزار حسابداری (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله ثبات دارایی، و تابع به پشت خمیده تقاضا برای سرمایه گذاری:مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه 2016، "مقاله ثبات دارایی، و تابع به پشت خمیده تقاضا برای سرمایه‌گذاری"، از نشریات و ژورنالهای معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این مقاله با استفاده از داده‌های پانلی سطح شرکتی ایالات متحده به بررسی رفتار سرمایه‌گذاری غیرقابل برگشت تحت شرایط عدم قطعیت بازده‌ها، می پردازیم؛ خصوصاً سعی خواهیم کرد که رابطه میان سرمایه گذاری شرکت با نسبت سرمایه و نرخ بهره را مورد بررسی قرار دهیم و همزمان با آن، فرصت‌های سرمایه گذاری، مقادیر اختیارسرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای، عدم قطعیت، و سودآوری را مورد کنترل قرار خواهیم داد. نتایج نشان می دهد که منحنی تقاضا برای سرمایه‌گذاری، تابعی به پشت خمیده از نرخ بهره است. این بدان معناست که در نرخ‌های بهرهٔ پایین، افزایش در نرخ بهره از طریق افزایش هزینهٔ به تعویق اندازی سرمایه گذاری منجر به سرمایه گذاری اضافی می‌شود. نکتهٔ جالب اینکه، شکل به پشت خمیدهٔ تقاضا برای سرمایه گذاری، در خصوص نمونه‌های شرکت‌های تجاری-زراعی در مجموعه داده های ما، که ثبات دارایی از بزرگترین خصیصه‌های آن‌هاست، صدق نمی‌کند. درانتها، مشخص شد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز الگوهای قیمت گذاری دارایی و مدل فاما و فرنچ برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: در معاملات دارایی ها غالباً یکی از طرفین معامله مغبون می شود، زیرا پدیده ای به نام "قیمت گذاری نادرست" وجود دارد و این پدیده گاه ناشی از عدم اطلاع معامله گر و گاه ناشی از فریب دادن اوست. مهم تر اینکه چرا قیمت یک دارایی روزانه و یا حتی در لحظه های زمانی دچار تغییر می شود؟ در حسابداری می آموزند که چطور بايد قیمت تمام شده یک دارایی را حساب کرد، ولی نمی آموزند که چطور بايد آن را برای معامله قیمت گذاری کرد. حسابداران آموخته اند که مقوله قیمت گذاری دارایی ها، یک مقوله اقتصاد مالی است، از اینرو باید رد پای قیمت گذاری را در تاریخچه اقتصاد مالی پیدا کرد (سجادی، 1388، ص59). سرمایه گذاران در تصمیم گیری مالی به اطلاع از ارزش بازار دارایی های مالی یا به عبارتی ارزش انواع اوراق بهادار، علاقمند هستند. زیرا آنان اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار شرکت ها می نمایند. ارزشیابی با قیمت گذاری دارایی های مالی از دیدگاه مدیران مالی نیز اهمیت ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 "دارایی وثیقه ای ، دارایی قابل جابجایی، دستیابی به منابع مالی و محدودیت تامین مالی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش از داده های شرکتها، برای بررسی تاثیر شناساندن و معرفی وثیقه های ثبت شده از داراییهای قابل جابجایی، در پایگاه داده ی ایجاده شده برای این منظور، بر میزان دستیابی شرکت به منابع مالی بانک ، استفاده کردیم. ما میزان دستیابی شرکت به منابع مالی در هفت کشور، در قبل و بعد از معرفی داراییهای وثیقه ای ثبت شده است در سه گروه مقایسه می کنیم: کشورهایی که داراییهای وثیقه ای خود را معرفی نمی کنند، کشورهایی که از لحاظ مکانی و درامدی با سازمانهایی که این پایگاه های داده ای را ثبت می کنند هماهنگ هستند، و کشورهایی که اصلاحات در چارچوب قانونی برای داراییهای وثیقه ای را در پیش گرفته است. در نهایت نتایج پژوهشی نشان می دهد که معرفی و شناساندن این داراییهای وثیقه ای ثبت شده میزان دسترسی شرکت به منابع مالی (محدودیت تامین مالی) را افزایش (کاهش) می دهد، به خصوص برای شرکتهای کوچک و جوان افزایش در دستیابی به منابع مالی، بیشتر صورت می ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2016، با عنوان "نوسان پذیری نامتقارن، چولگی، و ریسک رو به پایین (ریسک نامطلوب) در گروه های متفاوت دارایی: شواهدی از بازارهای معاملات آتی"، از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و بهره گیری در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: در این مقاله تغییر بازده آتی مقطعی حاصل از گروه های مختلف دارایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بازده ماهیانه با ریسک روبه پایین (ریسک نامطلوب)، همبستگی مثبت و با، هم‌چولگی، همبستگی منفی دارد . اثر نوسان پذیری نامتقارن موجب تولید بازده چوله منفی می شود. دارایی هایی که هم‌چولگی بالایی و بتای نامطلوبشان پایین است، در مقابل ریسک نامطلوب بازار، پوششی عمل کرده و بازده پایینی خواهند داشت. بازده بالا بدست‌آمده از دارایی هایی با هم‌چولگی پایین و بتای نامطلوب بالا، صرف ریسک برای تحمل ریسک روبه پایین است. مدل قیمت گذاری دارایی که در آن ریسک رو به پایین منظور شده باشد تا حدودی بازده آتی را توضیح می‌دهد. نتایج بدست آمده، چشم انداز یکپارچه ای از ریسک ارائه می دهد که برای قیمت گذاری مشترک گروههای مختلف دارایی قابل استفاده است. کلمات کلیدی: نوسان پذیری نامتقارن؛ چولگی؛ هم‌چولگی؛ ریسک رو به پایین؛ معاملات آتی بین‌المللی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

با انتشار آخرین اصلاحات مربوط به مقررات تبدیل دارایی به اوراق بهادار ، نهادهای جدیدالتاسیس فقط نیاز به نگهداری 5% از سرمایه در هر گروه از دارایی‌های تبدیل شده، خواهند داشت. پییش‌تر، نهادهای جدیدالتاسیس نیاز به حفظ درصد خاصی از پایین‌ترین گروه دارایی‌های تبدیل شده در یک معامله منفرد تبدیل دارایی را داشتند و درصد اصلی نبایستی کمتر از 5% کل TERM معامله تبدیل دارایی می‌شد. اصلاح اخیر در خصوص کاهش الزام مربوط به نگهداری حداقل ریسک (MRR) تا حدود زیادی توانسته محدودیت ‌های تامین سرمایه مشارکت در بانک‌های چینی را در خصوص تبدیل دارایی حل و فصل کند. با اینحال، این امر می‌تواند باعث افزایش ریسک شکست و عدم موفقیت تبدیل دارایی به اوراق شده یا حتی احتمال ایجاد بحران را در بخش بانکداری چین در مقایسه با چهارچوب قانونی گذشته، افزایش دهد. با توجه به ریسک بالقوه ناشی از اصلاحات قانونی اخیر، در این مطالعه با نگاهی به تجربه ایالات متحده در بحران مالی جهانی (GFC) و با دیدی نقادانه به بررسی میزان کارایی چهارچوب قانونی بازار تبدیل دارایی جاری چین خواهیم پرداخت. درکل، ارزیابی ما از تاثیر مقررات مذکور بر بازار تبدیل دارایی جاری چین حاکی کارآمدی نسبی آن دارد، ولی در عین حال ما همچنین نگرانی‌هایی را در خصوص آینده مقررات مطرح کردیم و در جهت رفع این نگرانی پیشنهاداتی را برای ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "مقاله اثرات افشای مکرر اطلاعات: موارد مربوط به گزارشگری روزانه ارزش خالص دارایی در شرکت های سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت"، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: در ارتباط با اثرات افشای فزاینده اطلاعات مالی، دو فرضیه رقیب وجود دارد. یکی از این فرضیه‌ها بیانگر آنست که افشاسازی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی قیمت گذاری شده و در نتیجه منجر به کاهش شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، نوسان پذیری و نقدینگی می‌شود. فرضیه دیگری معتقد است که افزایش افشاسازی موجب تحمیل بار اضافه بر معامله گران شده و باعث افزایش هزینه داد وستد و نوسان پذیری می‌شود.در این مقاله اثرات گزارشگری با دفعات بیشتر توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت را که بطور داوطلبانه گزارشگری ارزش خالص دارایی خود را از 1998 از گزارش هفتگی به روزانه تغییر دادند، مورد بررسی قرار خواهیم داد. تحلیل‌های چند‌متغیره نشان می ‌دهد که پس از آغاز گزارشگری روزانه میزان اطلاعات نامتقارن کاهش پیدا کرده است و شواهد آن را می‌توان در شکف‌های پایین‌تر نرخ خرید و فروش، حجم معاملات بیشتر، کاهش نوسان پذیری و افزایش نقدینگی مشاهده کرد. ما نتیجه گرفتیم که گزارشگری ارزش خالص دارایی روزانهٔ صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت نمونه‌ای از افشای اطلاعات است که اطلاعات مفیدی در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ارشد حسابداری و مالی حاضر سعی کرده است که معیارهای ارزیابی عملکرد با هم مقایسه شوند و معیاری که نسبت به بقیه بهتر بوده و جنبه‌های مختلف را در نظر می‌گیرد مطرح شود. در بین این معیارها ارزش افزوده اقتصادی (WVA) به منظور ایجاد ارزش مطرح شده است، که هدف از EVA اندازه‌گیری افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت و همچنین ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت می‌باشد. EVA کشف جدیدی نیست یک معیار عملکرد که درآمد اضافی نامیده می‌شود و از تفاوت سود عملیاتی بعد از مالیات و هزینه سرمایه به دست می‌آید. اولین کسی که مفهوم درآمد را ذکر کرد آلفرد مارشال در سال 1890 بود که سود اقتصادی را تعریف کرد. این ایده اولین بار در اوایل این قرن توسط چارچ در 1917 و در سال 1924 توسط اسکول در تئوری حسابداری به کار برده شد تا این که از بین مفهوم در نوشته‌های حسابداری مدیریت در سال 1960 استفاده شد. هدف از ROE به عنوان معیار حسابداری، اندازه‌گیری میزان بازدهی ایجاد شده برای سهامداران عادی است. معیار دیگر که قبل از این معیارها مطرح و مورد استفاده قرار می‌گرفته، نرخ بازده داراییها ROE بوده است. بررسی روابط همبستگی بین این معیارها از بعضی جهات مفید ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی روابط بین نسبت بازدهی و سود و بازده دارایی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدهی یکی از سه جزء اصلی معادله حسابداری و ساختار سرمایه اکثر شرکتهاست و روند استفاده آن در شرکتها، خصوصاً شرکتهای آمریکایی در طی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است. در این پایان نامه سعی گردیده به سوالات زیر پاسخ داده شود. 1- آیا نسبت بدهی با سود پس از کسر مالیات (EAT) در شرکتهای بورس رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ 2- آیا بین نسبت بدهی با بازده متوسط دارایی‌ها (ROAav) در شرکتهای بورس رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوالات فوق نسبت بدهی از دیدگاه بدهی جاری، بدهی بلند مدت و کل بدهی در چهار صنعت غذایی و آشامیدنی، وسایط نقلیه، ماشین‌آلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پایان نامه بر مبنای مواردی که معنی‌داری که معنی‌دار بوده‌اند به این شرح است که در صنعت غذایی و آشامیدنی بین نسبت بدهی به ویژه نسبت بدهی بلندمدت با EAT رابطه معکوسی وجود دارد. در صنعت ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری انگلیسی ، 2015، "مقاله کالاهای بادوام، ریسک تورم، و قیمت‌های تعادلی دارایی"، از سایت Oxford، جهت استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: گفته می‌شود که تورم مورد انتظار بالا، رشد واقعی آتی پایین را پیش‌بینی می‌کند. ما نشان داده‌ایم که این پیش بینی پذیری در خصوص بخش های بادوام در مقایسه با بخش‌های کالاهای کم دوام اقتصاد بطور معناداری مشهودتر است. سازگار با این یافته کلان اقتصادی، بازده سهام شرکت های تولید کننده کالاهای بادوام در معرض اثر منفی ریسک تورمی مورد انتظار بیشتری قرار دارند. مدل برآوردی ما یک مدل مطلوبیت برگشتی دو کالایی است که نوسانات پایدار رشد و بی اثر بودن تورم بر کالاهای مصرفی بادوام و کم بادوام را نمایش میدهد. مدل ما می‌تواند تبیین کننده سطوح و نوسانات اوراق و قیمت سهام و قرضه و همبستگیبازده سهام با بازده اوراق قرضه و با تورم مورد انتظار باشد. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه بررسی مقایسه‌ای الگوهای قیمت گذاری دارایی نقدی، غیر نقدی، سرمایه ای و مدل فاما-فرنچپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی مقایسه ای الگوهای قیمت گذاری دارایی ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پیش‌بینی و تبیین رفتار بازده سهام، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده‌است و مدل‌های مختلفی به این منظور ارائه شده است. در این پایان نامه الگوی قیمت‌گذاری بر مبنای داراییهای نقدی و غیرنقدی برگرفته از تحقیق هوانگ و وانگ (2009) مورد بررسی قرار گرفت و میزان تببین رفتار بازده سهام این الگو با الگوهای قیمت‌گذاری بر مبنای دارایی‌های سرمایه‌ای سنتی و الگوی فاما و فرنچ مورد مقایسه قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 124 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و متغیرهای مورد نیاز پژوهش استخراج شد و با آزمون‌های توصیفی و استنباطی الگوهای پایان نامه و فرضیات آن تجزیه و تحلیل شد. در اين پژوهش براي آزمون فرضيه هاي پایان نامه و همچنين بررسي اعتبار کل رگرسيون و قدرت توجيه رگرسيون از آماره هاي t، F و ضريب تعيين (R2 ) استفاده شد. به منظور تخمين الگوی پایان نامه حاضر از روش داده هاي ترکيبي (داده هاي ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ریسک شرکت، نرخ رشد نقدینگی و تامین مالی شرکت، بر نسبت تغییرات در دارایی‌های نقدیپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تاثیر ریسک شرکت، نرخ رشد نقدینگی و تامین مالی بر نسبت تغییرات در داراییهای نقدی، می پردازد. مدیریت دارایی‌های نقدی با یافتن منابع تامین مالی کوتاه مدت و سرمایه گذاری آن منابع در دارایی های کوتاه مدت ارتباط دارد و افزایش نسبت داراییهای نقدی ایجاد کننده فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری است. در این پایان نامه تاثیر فرصتهای رشد، ریسک شرکت، نرخ رشد نقدینگی و تامین مالی بر نسبت تغییرات در داراییهای نقدی شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با انتخاب نمونه‌ای به تعداد 124 شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک، آزمون فرضیات پایان نامه با روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شد. نتایج پایان نامه نشان داد که متغیرهای نرخ رشد نقدینگی، تامین مالی و فرصت های رشد تاثیر مثبت معنادار و ریسک شرکت تاثیر منفی بر نسبت تغییرات در داراییهای نقدی شرکت دارد. راهنمای خرید و دانلود پایان نامه ریسک شرکت، نرخ رشد نقدینگی و تامین مالی شرکت، بر نسبت تغییرات در دارایی‌های نقدیبرای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه تاثیر ساختار مالکیت شرکت بر رابطه جریان وجوه نقد آزاد و استفاده بهینه دارایی ها دانلود پایان نامه حسابداری و مالی ارشد با عنوان "بررسی ارتباط بین تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریانهای نقدی آزاد و استفاده بهینه از داراییهای شرکت". ساختار مالکیت به عنوان یکی از مکانیسمهای حاکمیت شرکتی، تاثیر مهمی در راهبرد موثر شرکت دارد، و می تواند نقش نظارتی بالقوه ای بر تصمیمات مدیریت داشته باشد، جریانهای نقدی آزاد شرکت آن بخش از جریانهای نقدی شرکت را شامل می شود که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسـعه دارایـی هـا در اختیار دارد و قابل توزیع بین سرمایه گذاران می باشد. هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر اشکال مختلف ساختار مالکیتی، از جمله مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی‌ها مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384 تا 1390 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پایان نامه از الگوی رگرسیونی داده‌های ترکیبی استفاده شد. براساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش بااهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران ایفا می‌کند. نتایج پایان نامه (تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریانهای نقدی آزاد و استفاده بهینه از داراییهای شرکت) در ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 14,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "تاثیر داراییهای سرمایه گذاری شده بر تصمیمات تامین مالی و سرمایه شرکت های سهامی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در یک محیط پویا با اطلاعات نامتقارن، انتخاب بدهی یا سرمایه و زمان بندی سرمایه گذاری شرکت ها را مد نظر قرار می دهیم. با افزودن گزینه واگذاری و داراییهای سرمایه گذاری شده تحقیق اخیر را بسط داده و نشان می‌دهیم که این گسترشات بدهی را جذاب‌تر می‌کند. بعنوان مثال، این موضوع دلالت بر این دارد که شرکت های تکامل یافته (با سرمایه گذاری بیشتر در دارایی) در واقع از تامین مالی بدهی استفاده می کنند، در حالیکه شرکت های رو به رشد جوان (بدون سرمایه گذاری در دارایی) اغلب تامین مالی از طریق فروش سهام را مورد استفاده قرار داده و نوع خود را با سرمایه گذاری اولیه برجسته می کنند. تجزیه و تحلیل انگیزش، این موضوع را تصدیق نموده و لذا مدل ما قادر به توصیف الگوهای تجربی می باشد که تئوری سلسله مراتبی ایستا را تکذیب می کند. کلمات کلیدی: مدل سرمایه گذاری پویا ؛ اطلاعات نامتقارن ؛ انتخاب بدهی با سرمایه ؛ بدهی با مسئولیت محدود ؛ داراییهای سرمایه گذاری شده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله آیا مالیات بر درآمد شرکت‌ها بر تبدیل دارایی به اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد؟: شواهدی از بانک‌های کشورهای حاضر در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعهمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "آیا مالیات بر درآمد شرکت‌ها بر تبدیل دارایی به اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد؟: شواهدی از بانک‌های کشورهای حاضر در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(OECD)" از نشریات معتبر بین المللی، جهت انتخاب موضوع پژوهش و بهره مندی در مطالعات حسابداری و مالی: مالیات بندی بر درآمد شرکت‌ها با توجه به اثر گذاری آن بر هزینه ‌های سپرده گذاری پس از کسر مالیات، بر انگیزش بانک‌ها در تبدیل دارایی اثرات ضمنی خواهد داشت. ما با استفاده از نمونه بانک‌های OECD در طی دوره 1999 تا 2006 دریافتیم که مالیات بندی بر درآمد شرکت‌ها منجر به تبدیل دارایی بییشتر در بانک‌هایی می‌شود که از جهت سپرده گذاری در بازار دارای محدودیت هستند، درحالیکه این امر تاثیری بر تبدیل دارایی در بانک های محدود نشده نمی‌گذارد. یافته مذکور با نظریه های پیشین سازگار بوده و حاکی از آن است که اثرات مالیاتی تبدیل سازی دارایی بستگی به میزان محدودیتهای سپرده‌گذاری بانک‌ها دارد. نتایج ما نشان می‌دهد که سیستم‌های مالیات بر درآمد شرکت ها بر تصمیمات تبدیل دارایی بانک‌ها اثرات تحریف‌کننده دارد. کلمات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "هزینه های معاملات، ریسک نقدینگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مصرفی"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در مقاله پیش رو، تطبیق نقدینگی با مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مصرفی را انجام داده و نشان می دهیم که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مصرفی تعدیل شده نقدینگی، مدل تعمیم یافته آچاریا و پدرسن می باشد. با استفاده از شاخص های مختلف برای هزینه های معاملات، مثل سنجش هزینه های معامله موثر هسبروک (2009) و برآوردهای اختلاف قیمت خرید و فروش کوروین و شالتز، در می یابیم که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مصرفی تعدیل شده نقدینگی، نسبت بیشتری از تغییرات بازده مقطعی را شرح می دهد. کلمات کلیدی: هزینه های معاملات ؛ ریسک نقدینگی ؛ قیمت گذاری دارایی مصرفی . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مبتنی بر مصرف" از نشریات و سایتهای معتبر برای انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش و بهره گیری در مقالات مرتبط حسابداری و مالی: در این مقاله ما با ایجاد تعدیل نقدینگی در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مبتنی بر مصرف (CCAPM) نشان دادیم که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مبتنی بر مصرف، یک مدل تعمیم یافته آچاریا و پدرسن (2005) است. ما با استفاده از متغیرهای جانشینی متفاوت برای هزینه‌های معامله از قبیل معیارهای اندازه گیری هزینه های معاملاتی موثر هاسبروک (2009) و برآوردهای شکاف قیمتی خرید و فروش کوروین و شولتس (2012) دریافتیم که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مبتنی بر مصرف که بر حسب نقدینگی تعدیل شده، بخش عمده ای از تغییرات بازده سطح مقطعی را تبیین می کند. کلمات کلیدی: هزینه‌های معامله؛ ریسک نقدینگی؛ قیمت گذاری دارایی بر مبنای مصرف راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، با عنوان "تبدیل دارایی به اوراق بهادار و ساختار سرمایه بانک"، از سایت Oxford، جهت انتخاب موضوع پژوهش و استفاده در مطالعات حسابداری و مالی: تبدیل دارایی به اوراق بهادار این احتمال را پیش پای بانک‌ها قرار می دهد که ساختار سرمایه و فرایند واسطه‌گری مالی خود را تغیر دهند. این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از تبدیل دارایی به اوراق بهادار، با تغییرات بنیادی در خط‌مشی‌ سپرده گذاری بانک‌ها همبستگی دارد. طبق شواهد ارائه شده، بانکهایی که دارای فرصت‌های رشد قوی تر، محدودیت‌های نقدی، منابع جایگزین سپرده گذاری پرهزینه، و دسترسی محدود به بازارهای سرمایه بدلیل انتخاب نادرست، با شدت بیشتری از تبدیل دارایی استفاده می‌کنند. تبدیل دارایی به اوراق بهادار در بانک‌هایی بیشتر رواج دارد که از لحاظ اندازه کوچک و متوسط هستند و در آنها از روش انتخاب سلسه مراتبی منابع تامین مالی استفاده می‌شود، و همچنین بانک‌های پذیرفته نشده در بورس، که احتمال مواجه اشان با مشکل انتخاب نادرست، بیشتر است. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "چه تفاوتی میان ارزشگذاری سودها و زیان های نامشهود وجود دارد؟" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: پژوهش های قبلی نشان داده اند که شرکت های زیان ده براساس گزینه های اختیاری کنار گذاشتن (انحلال) یا سازگاری باشرایط (abandonment / adaption ) ارزشگذاری می کردد ، در حالی که شرکت های سودآور ازاین بابت نگرانی ندارند. اگر چه رفتارهای محافظه کارانه در مورد شناسایی هزینه های تحقیق و توسعه، می تواند منجر به شناسایی زیان ، حتی در دوره هایی گردد که هیچ گونه بحران مالی وجود ندارد. در این پژوهش ما به دنبال بررسی تفاوت ارزشگذاری سود و زیان در شرکت هایی هستیم که از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه یا خرید اقدام و سرمایه گذاری در منابع نامشهود نموده اند. طرز برخورد استانداردهای حسابداری با توسعه داخلی منابع غیر مشهود بسیار محافظه کارانه بوده و براساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) درایالات متحده لازم است که سریعاً هزینه های آن شناسایی شود ، در عین حال اجازه شناسایی منابع نامشهود خریداری شده نیز داده شده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)