مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

دارایی های نامشهود

جستجو برای کلمه کلیدی : دارایی های نامشهود

خلاصه مقاله

داراييهاي نامشهود - استاندارد حسابداري شماره 17(تجديد نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)فهرست مندرجات شماره بند پيشگفتار (5) – (1) استاندارد حسابداري شماره 17 «داراييهاي نامشهود» هدف 1 دامنه کاربرد 4 – 2 تعاريف 5 ويژگيهاي دارايي نامشهود 10 - 6 -          ماهيت غيرعيني 8 - 7 -          قابليت تشخيص 10 - 9 شناخت و اندازه‌گيري اوليه دارايي نامشهود 53 - 11 -          تحصيل جداگانه 25 - 21 -          تحصيل از طريق ترکيب تجاري 33 - 26 اندازه‌گيري ارزش منصفانه دارايي نامشهود تحصيل شده در ترکيب تجاري 31 - 28 مخارج بعدي پروژه تحقيق و توسعه در جريان تحصيل شده 33 - 32 -          معاوضه داراييها 36 - 34 -          سرقفلي ايجاد شده در واحد تجاري 37 -          داراييهاي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري 53 - 38 مرحله تحقيق 43 - 41 مرحله توسعه 50 - 44 بهاي تمام شده دارايي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري 53 - 51 شناخت هزينه 57 - 54 -          عدم شناخت هزينه‌هاي گذشته به عنوان دارايي 57 استاندارد حسابداري شماره 17 - داراييهاي نامشهود(تجديدنظر شده 1386) فهرست مندرجات (ادامه) شماره بند اندازه‌گيري دارايي نامشهود پس از شناخت اوليه 64 – 58 -          روش بهاي تمام شده 59 -          روش تجديد ارزيابي 64 – ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "چه تفاوتی میان ارزشگذاری سودها و زیان های نامشهود وجود دارد؟" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: پژوهش های قبلی نشان داده اند که شرکت های زیان ده براساس گزینه های اختیاری کنار گذاشتن (انحلال) یا سازگاری باشرایط (abandonment / adaption ) ارزشگذاری می کردد ، در حالی که شرکت های سودآور ازاین بابت نگرانی ندارند. اگر چه رفتارهای محافظه کارانه در مورد شناسایی هزینه های تحقیق و توسعه، می تواند منجر به شناسایی زیان ، حتی در دوره هایی گردد که هیچ گونه بحران مالی وجود ندارد. در این پژوهش ما به دنبال بررسی تفاوت ارزشگذاری سود و زیان در شرکت هایی هستیم که از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه یا خرید اقدام و سرمایه گذاری در منابع نامشهود نموده اند. طرز برخورد استانداردهای حسابداری با توسعه داخلی منابع غیر مشهود بسیار محافظه کارانه بوده و براساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) درایالات متحده لازم است که سریعاً هزینه های آن شناسایی شود ، در عین حال اجازه شناسایی منابع نامشهود خریداری شده نیز داده شده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)