مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

داده های پانلی

جستجو برای کلمه کلیدی : داده های پانلی

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه عوامل تعیین کننده حاشیه بهره خالص بانکی: بر اساس داده‌های پانلی بدست آمده از کشورهای جنوب آسیا:مقاله حسابداری انگلیسی با ترجمه، 2016 "مقاله عوامل تعیین کننده حاشیه بهره خالص بانکی: بر اساس داده های پانلی بدست آمده از کشورهای جنوب آسیا"، از نشریات معتبر به منظور استفاده در پژوهش های داخلی در زمینه حسابداری و مالی و بهره مندی در مطالعات مرتبط: در این مقاله عوامل تعیین کنندهٔ حاشیه بهره خالص (NIMs) در چهار کشور آسیایی یعنی بنگلادش، هند، نپال و پاکستان را از 1997 تا 2012 با استفاده از داده‌های پانلی 230 بانک، بررسی خواهیم کرد.این مطالعه به موازات مدل رهبری هو-سوندرز (1981) و تعمیم‌های بعدی آن است، ولی در این تحقیق با افزودن متغیر جدید بر اساس اندازه بانک‌ها و و بر حسب دسته‌بندی عوامل تعیین کننده حاشیه سود بر حسب بانک، صنعت و متغیرهای خاص اقتصاد کلان، مدل مذکور را هرچه بیشتر گسترش داده‌ایم. ما دریافتیم که وضعیت حقوق صاحبان سهام و نقدینگی، ذخیره مورد نیاز و نسبت هزینه‌های عملیاتی به نسبت کل دارایی تاثیر مثبتی بر حاشیه بهره خالص دارد درحالیکه اندازه نسبی بانک‌ها، قدرت بازار و رشد اقتصادی اثر معکوس دارند. کلمات کلیدی: حاشیه بهره خالص؛ حاشیه؛ وامهای سوخت شده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "پیرامون رابطه میان توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی در اقتصادهای بازار در حال ظهور: شواهدی از داده‌های پانلی پویا" از سایت های معتبر برای انتخاب موضوع پژوهش و پایان نامه و بهره مندی در مطالعات مرتبط: هدف: در این مطالعه، اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی ا27 اقتصاد نوظهور با استفاده از داده‌های سالانه بدست آمده طی سالهای 1995 تا 2012، بصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: در مطالعه حاضر از آزمون تعمیم یافته توسط پسران (2007) موسوم به آزمون ریشه واحد در داده‌های پانلی جهت آزمون خواص مانایی سری داده‌ها، استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق و حل مشکل مربوط به همگونی که در مدل مذکور موجود است، نویسندگان مقاله از برآوردکننده مدل مخلوط گاوسی، پانل پویا استفاده کردند. پژوهشگران همچنین از آزمون علیت پانل همگونی پیشنهاد شده توسط دومتریسکو و هورلین (2012) جهت بررسی سمت و سوی علیت در بین متغیرها، استفاده کردند. یافته‌ها: یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که توسعه بازار سهام بطور معناداری به رشد اقتصادی کمک می‌کند. علاوه بر این، معلوم شده است که از توسعه بازار سهام به سمت رشد اقتصادی، علیت یکسویه وجود‌ دارد. این یافته با فرضیه رهبری عرضه، سازگار است. در کنار توسعه بازار سهام، همچنین روشن است که متغیرهای اقتصاد کلان، از قبیل نرخ ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)