مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

حسابداری مخارج تامین مالی

جستجو برای کلمه کلیدی : حسابداری مخارج تامین مالی

خلاصه مقاله

حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 13فهرست‌ مندرجات‌  شماره‌ بند           مقدمـه‌ 1                         دامنه‌ كاربرد 3 - 2           تعاريف‌ 6 - 4           شناخت‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ 25 - 7 –        مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ قابل‌ احتساب‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ 15 - 10 –        مازاد مبلغ‌ دفتري‌ نسبت‌ به مبلغ‌ بازيافتني‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ 16 –        زمان‌ شروع‌ احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ 19 - 17 –        توقف‌ احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ 25 -    20           افشا 26           تاريخ‌ اجرا 27           مطابقت‌ با استانداردهای حسابداری بین المللی28 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 13- حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود.مقدمـه‌1 .      هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ است‌. براساس‌ اين‌ استاندارد، مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ عموماً بلافاصله‌ به عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايي‌ مي‌شود، به استثناي‌ مواردي‌ كه‌ اين‌ مخارج‌ به‌ حساب‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ منظور مي‌گردد.دامنه‌ كاربرد2 .      اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مخارج‌ تامين‌ مالي‌ بكار گرفته‌ شود.3 .      مخارج‌ واقعي‌ يا انتسابي‌ به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌، در اين‌ استاندارد مطرح‌ نمي‌شود.تعاريف‌4 .      اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ ... ادامه چکیده مقاله ...