مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

حسابداری سرمایه گذاری

جستجو برای کلمه کلیدی : حسابداری سرمایه گذاری

خلاصه مقاله

حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 15 فهرست‌ مندرجات شماره‌ بند           دامنه‌ كاربرد 4 - 1           تعاريف‌ 9 - 5           انواع‌ سرمايه‌گذاري‌ 12 - 10           طبقه‌بندي‌ سرمايه‌گذاريها 19 - 13           بهاي‌ تمام‌شده‌ سرمايه‌گذاريها 24 - 20           انعكاس‌ به‌ ارزش‌ بازار 25           تعيين‌ ارزش‌ بازار اوراق‌ سريع‌المعامله‌ 28 - 26           مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاريها 38 - 29           تغيير مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاريها 44 - 39           واگذاري‌ سرمايه‌گذاريها 48 - 45           تغيير طبقه‌بندي‌ سرمايه‌گذاريها 52 - 49           صورت‌ سود و زيان‌ 56 - 53           مؤسسات‌ تخصصي‌ سرمايه‌گذاري‌ 57           افشا 60 - 58           تاريخ‌ اجرا 61           مطابقت‌ با استانداردهای حسابداری بین المللی62 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 15 - حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری“مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود. دامنه‌ كاربرد1 .      اين‌ استاندارد به نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها و الزامات‌ افشاي‌ اطلاعات‌ مربوط‌ مي‌پردازد.2 .      حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ بايد طبق‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد انجام‌ شود. اين‌ استاندارد نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ را تعيين‌ نمي‌كند ليكن‌ درخصوص‌ نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ پيشگفته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ واحد تجاري‌ اصلي‌ كاربرد دارد مگر در مواردي‌ كه‌ در استانداردهای حسابداری مربوط‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ نحوه‌ عمل‌ ديگري‌ تجويز شده‌ باشد. 3 .      موارد زير در اين‌ استاندارد مورد بحث‌ ... ادامه چکیده مقاله ...