مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

حسابداری تعهدی

جستجو برای کلمه کلیدی : حسابداری تعهدی

خلاصه مقاله

مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر مقاومت کارکنان در برابر حسابداری تعهدی با ترجمه تخصصی حسابداریمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه و مالی، 2016، "بررسی عوامل تاثیرگذار بر مقاومت کاربران در برابر حسابداری تعهدی" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: انتظاربر این است که حسابداری تعهدی تا سال 2015در مالزی بطور کامل به اجرا گذاشته شود. بااینحال، فاکتورهای زیادی وجود دارند که هنوز حل نشده باقی مانده‌اند که باعث تولید مقاومت برخی گروه‌ها در مقابل اجرای آن می شوند. به همین دلیل، ما در این مطالعه، سطح مقاومت کاربران، خصوصا در بین کارکنان دولتی اداره کل حسابداران مالزی(AGD) و فاکتورهای که بر مقاومت کاربران در پذیرش حسابداری تعهدی تاثیرگذارند، بررسی خواهیم کرد. این فاکتورها تشکیل می‌شوند از (i) مدیریت ارشد(سازمان)، (ii) فناوری‌ها و سیستم، (iii) عقیده و نظر همکاران، (iv) خود کارآمدی ، و (v) مسائل بیرونی. 600 پرسشنامه در بخش عمومی حسابداران مالزی در دفتر مرکزی و شعبه های آن در جاهور، پاهانگ، ترنگانو، و کلانتان (در پنج محل) توزیع شد. نتایج نشان می‌دهد که فناوری‌ها و سیستم وعقیده ونظر همکاران می‌توانند مقاومت کاربران را در به اجرا گذاشتن حسابداری تعهدی تحت تاثیر قرار دهند. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری تعهدی با ترجمه"آمادگی کارکنان بخش عمومی مالزی در حرکت به سمت حسابداری تعهدی جهت ارتقاء پاسخگویی: مورد مربوط به وزارت آموزش":مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی سال 2014، با عنوان "آمادگی کارکنان بخش عمومی مالزی در حرکت به سمت حسابداری تعهدی جهت ارتقاء پاسخگویی: مورد مربوط به وزارت آموزش" جهت استفاده و مطالعه پژوهشگران و دانشجویان حسابداری و مالی، و بهره گیری در پایان نامه و پژوهش های حسابداری و مالی:در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی در خصوص اتخاذ یکی از سیستم‌های حسابداری از بین حسابداری وجوه نقد و حسابداری تعهدی در حسابداری دولتی بخش عمومی مالزی، در جریان بوده است. طرح این مساله از آن روست که دولت قصد دارد روال حسابداری خود را از بین حسابداری تعهدی و حسابداری وجوه نقد، برگزیند. هدف از این مطالعه تعیین میزان آمادگی کارکنان بخش عمومی مالزی در وزارت آموزش جهت پیاده سازی حسابداری تعهدی ، و همچنین بررسی دغدغه‌های عمده در حرکت به سمت حسابداری تعهدی می‌باشد. یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که کارکنان حسابداری برای پیاده سازی حسابداری تعهدی آمادگی داشته و خواستار حرکت به سمت حسابداری تعهدی هستند.مقاله انگلیسی حسابداری تعهدی با ترجمه "آمادگی کارکنان بخش عمومی مالزی در حرکت به سمت حسابداری تعهدی جهت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)