مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

حسابداری بهای تمام شده

جستجو برای کلمه کلیدی : حسابداری بهای تمام شده

خلاصه مقاله

نرم افزار حسابداری –سیستم بهای تمام شده –همکاران سیستم:نرم افزار حسابداری –سیستم بهای تمام شده –کتاب کار سیستم بهار تمام شده:با توجه به نقش نرم افزار بهای تمام شده در به هم پیوستگی و جمع بندی سیستم های یکپارچه و نرم افزار حسابداری ، آموزش عمیق و مفهومی این نرم افزار در برنامه آموزشی مرکز قرار گرفته است.در کتاب کار حاضر علاوه بر پرداختن به مفاهیم بنیادی بهای تمام شده و ارتباطات با سایر سیستم ها سعی شده است، مراحل کار با سیستم، به صورت قدم به قدم و به صورت طبقه بندی شده آموزش داده شود.برای آموزش کاربری نرم افزار بهای تمام شده (زیر مجموعه نرم افزار حسابداری )، اطلاعات کارخانه قطعه سازی به صورت نمونه دراین کتاب کار ارائه می شود، شرکت کنندگان در دوره های آموزشی بهای تمام شده با کلیات بهای تمام شده به صورت عمومی و بدون ویژگی در این کتاب کار آشنا خواهند شد و آموزش هر یک از ویژگی ها را در کتاب کارهای اختصاصی خواهند داشت. سناریوهای ارائه شده در کتاب در دیتا بیس ضمیمه ایجاد شده است و برای کار عملی در اختیار کاربران قرار میگیرد. تسلسل فعالیتها در این کتاب با رعایت ترتیب ورود اطلاعات و انجام محاسبات فراهم شده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله نرم افزار حسابداری (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "چارچوب نظری و دید کلی از محرک های هزینه مورد استفاده در دانشگاه ها برای تخصیص هزینه های غیر مستقیم" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: وظیفه اصلی حسابداری بهای تمام شده ارتباط سازی بین هزینه های غیر مستقیم به هدف هزینه (که همان محصول یا خدمات اراده شده توسط واحد اقتصادی) می باشد. برای تخصیص هزینه های غیر مستقیم (که هزینه های عمومی و سربار نیز نامیده می شود) به هدف هزینه ، محرک های هزینه به عنوان مبنای تخصیص هزینه ها انتخاب می شوند. انتخاب محرک های هزینه ها برای توسعه روش های هزینه یابی مهم هستند. به منظور قابلیت اعتماد بخشی و اعتبار بخشی به تخصیص هزینه ها، بهترین و مناسب ترین محرک های هزینه ها باید انتخب شوند و همچنین باید بیشتر از یک محرک هزینه انتخاب و بکار گرفته شود. بنابراین تصمیم برای انتخاب کدام محرک هزینه و چه تعداد محرک هزینه جزء موارد مهم می باشد. تعداد محرک های هزینه باید بهینه باشد بطوریکه یک محرک هزینه اضافی منجر به نتیجه گیری اشتباه می شود. هدف این پژوهش ارائه یک چارچوب تئوریکی از محرک های هزینه که شامل انتخاب محرک ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)