مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

حرکت توده وار

جستجو برای کلمه کلیدی : حرکت توده وار

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی آیا افق زمانی (چشم انداز) سرمایه گذاری مهم است؟ خنثی سازی تاثیرحرکت توده وار سهامداران نهادی بر قیمت سهاممقاله انگلیسی حسابداری 2015 از سایت Wiley  به عنوان آیا چشم انداز سرمایه گذاری مهم است؟ خنثی سازی تاثیر حرکت توده وار سهامداران نهادی بر قیمت سهامدر این مطالعه دریافتیم که در افق‌های کوتاه مدت، (با اهداف کوتاه مدت) حرکت توده وار سهامداران نهادی کوتاه مدت، کشف قیمت را تسهیل میکند. در مقابل، حرکت توده وار توسط سهامداران نهادی طولانی مدت در همان دوره باعث دور شدن قیمت از اصول شرکت می‌شود. علاوه بر این، در حالیکه قابلیت پیش‌بینی مثبت حرکت توده‌وار نهادی کوتاه مدت برای قیمت‌های سهام و سهام ‌هایی با رشد بالا مشهودتر است، ولی همبستگی منفی میان حرکت توده وار نهادی و قیمت‌های سهام در مورد سهامی که ارزش‌گذاری آن‌ها بمراتب غیرقطعی تر و ذهنی‌تر باشد، نیرومندتر است. در نهایت نشان خواهیم داد که اثر بی‌ثبات کنندگی تداوم حرکت توده وار نهادی که در پیشینه مطالعاتی اخیر مستند شده، از حرکت توده وار پایدار سهامداران نهادی طولانی‌مدت ناشی می‌شود. کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری : حرکت توده وار سهامداران نهادی؛ افق سرمایه گذاری؛ اثر قیمتراهنما:1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2015، با عنوان "حرکت توده وار (رفتار گله ای) در سرمایه گذاران نهادی: شواهدی از بازار سهام چین"، از سایت Elsevier ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی:در این مقاله به آزمون این مطلب می پردازیم که رفتار توده وار سهامداران نهادی چگونه بازده سهام مازاد آتی را در بازار سهام چین تحت تاثیر قرار می دهد. با بکارگیری داده هایی نهادی جمع آوری شده بصورت دستی، شاخص حرکت ‌توده وار را به تبعیت از روش لاکونیشکوک و همکاران (992) ایجاد کردیم. نتایج نشان می‌دهد که بازده آتی بلند مدت و کوتاه مدت هر دو با شاخص حرکت توده وار هبستگی مثبت دارند. نتایج بدست آمده برای بازده سهام مازاد روز بعد، سه ماهه بعد، و سال بعد، همچنان برقرار است. علاوه بر این، اثر حرکت ‌توده وار خصوصا در طرف خرید از همه معنادارتر است و حرکت توده وار خصوصا در دوره بحران، بازده مازاد سهام را بطور معنادارتری تحت تاثیر قرار می دهد. با آزمون اثر حرکت توده وار در مورد پرتفوی های گوناگون سهام دریافتیم که هرگاه سرمایه گذاران نهادی حرکت توده وارشان به سمت سهام ‌های بزرگ تر، ارزشی و سیال باشد، اثر قیمت قوی‌تر و کم دوام تر خواهد بود، اما هرگاه سرمایه گذاران ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله رفتار توده وار و همگرایی رتبه بندی در میان آژانس های رتبه بندی اعتباری: شواهدی از بحران وامهای رهنی بدون پشتوانه:مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2014، با عنوان "رفتار توده وار و همگرایی رتبه بندی در میان آژانس های رتبه بندی اعتباری: شواهدی از بحران وامهای رهنی بدون پشتوانه"، از سایت Oxford، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده و بهره گیری در پژوهش های حسابداری و مالی: در این مقاله به بررسی این پرسش می پردازیم که آژانس های رتبه بندی اعتباری چگونه به تصمیمات رتبه بندی آژانسهای رقیب در خصوص اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی، پس از بحران وامهای بدون پشتوانه رهنی، واکنش نشان دادند. با آنکه آژانس  Fitchبطور متوسط در این زمینه پیشرو است اما Moody و S&P در موارد تنزیل رتبه یا ارزیابی های شدیدتر از سوی آژانسهای رتبه بندی غیر از Fitch، تنزیل رتبه ها را بموقع تر اجرا می‌کنند و بیش از آنکه تحت تاثیر Fitch باشند، بر آن تاثیر نیز می‌گذارند. همگرایی رتبه بندی، زمانی احتمال بیشتری دارد که نه رقیبان، بلکه Flitch مجبور به تعدیل تنزیل رتبه ارزیابی خود باشد. نتایج ما از پیش بینی های نظری پیرامون نقش شهرت و اعتبار در توضیح رفتار توده ‌وار در بین ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)