مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

جریانهای نقدی

جستجو برای کلمه کلیدی : جریانهای نقدی

خلاصه مقاله

مقاله پایداری نامتقارن اقلام تعهدی و قیمت گذاری بازار اقلام تعهدی و جریانهای نقدیمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه و مالی 2016، با عنوان "پایداری نامتقارن اقلام تعهدی و قیمت گذاری بازار اقلام تعهدی و جریانهای نقدی"، از سایت Wiley  به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی:ما در این مقاله به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت که آیا قیمتهای سهام منعکس کننده تداوم نامتقارن اقلام تعهدی و جریان های نقد ناشی از محافظه کاری مشروط  هستند یا خیر. ما با استفاده از آزمون میشکین (1983) شواهد بیشتری را در مورد توضیح ثبات سود برای ناهنجاری اقلام تعهدی ارئه کرده ایم. ما همچنین  از فنون برازش پانلی که اثر معنادرای بر نوع استنباط ما از کارایی بازار دارند، استفاده کرده ایم. نتایج بدست آمده از مقاله انگلیسی با عنوان "پایداری نامتقارن اقلام تعهدی و قیمت گذاری بازار اقلام تعهدی و جریانهای نقدی" نشان می‌دهد که در طول دوره نمونه گیری شده ما (i) سرمایه گذاران بنظر می‌رسد که پایداری نامتقارنی را در اقلام تعهدی و جریانهای نقدی پیش بینی می‌کنند، (ii) ناهنجاری تعهدی از قیمت‌گذاری اشتباه اقلام تعهدی در طی سال‌های دارای سودهای اقتصادی، ناشی می‌شود، اگرچه تفاوت میزان پایداری میان اقلام تعهدی و جریان نقد در سال های دارای زیان اقتصادی، بزرگتر است، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ارتباط بین سودهای مختلف و جریانهای نقدی با بازده سهام:دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "ارتباط بین سودهای مختلف و جریانهای نقدی با بازده سهام":در ارزیابی عملکرد از مقایسه های مختلف مالی و غیر مالی استفاده می گردد. اگر چه صاحب نظران حسابداری ، سود را ملاک مناسب و بهترین برآورد از عملکرد موسسسه می دانند. به نظر برخی منتقدین سودهای حسابداری متاثر از تخصیص ها ، برآورد ها و مفروضات غیرواقعی است که نخست تاثیر جانبداری و قضاوت های آگاهانه یا نا آگاهانه عوامل انسانی مانند مدیریت قرار می گیرد.در مقابل ، جریان های نقدی به دلیل عدم استفاده از این تخصیص ها و قضاوت ها ایرادات فوق را ندارند. علیرغم این هنوز حسابداری به عنوان شاخص عملکرد شرکت مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات حسابدار می باشد و به جریان های نقدی  به عنوان اطلاعات مکمل نگریسته می شود.در این فصل ابتدا خلاصه ای از تحقیق بیان می شود، سپس یافته های تحقیق مورد بررسی قرارمی گیرد و نتایج تحقیق بیان می شود.همچنین به محدودیت های این تحقیق اشاره می شود و در پایان پیشنهادات و توصیه هایی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.پایان نامه ارتباط بین سودهای مختلف و جریانهای نقدی با بازده سهام –خلاصه تحقیق:در ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه انواع سود و جریانهای نقدی و بازده سهام:پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "انواع سود و جریانهای نقدی و بازده سهام" - مقدمه پایان نامه:در ارزیابی عملکرد و کارایی شرکتها از مقایسه های مختلف مالی و غیر مالی استفاده می گردد و تا کنون مدل ها و الگوهای مختلف در ارزیابی آن ارائه شده ،لیکن مدل و الگوی غالبی تا کنون در این زمینه ارائه نگردیده است.اگر چه صاحب نظران حسابداری ،سود را ملاک مناسب و بهتـرین برآورد از عملکرد موسسه می دانند .اما منتقدین ابراز می نمایند که سود های حسابداری متاثر از تخصیص ،برآورد ها و مفروضات غیر واقعی است، که فاقد تفسیر اقتصادی بوده و تحت تاثیر جانبداری ها و قضاوت های آگاهانه یا ناآگاهانه عوامل انسانی مانند مدیریت قرار می گیرد.در مقابل، جریان های نقدی به دلیل عدم استفاده از این تخصیص ها و قضاوت ها ایرادات فوق را ندارد . علیرغم این هنوز سود حسابداری با عنوان شاخص عملکرد شرکت مورد توجه تدوین کنندگان استاندارد های حسابداردی است و به عنوان شاخص برتری از عملکرد شرکت نسبت به جریان های نقدی در چهار چوب نظری این هیأت معرفی شده و به جریان های نقدی به عنوان اطلاعات مکمل نگاه می شود.در زیر به تشریح ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)