مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

جریان نقدی آتی

جستجو برای کلمه کلیدی : جریان نقدی آتی

خلاصه مقاله

مقاله اقلام تعهدی درباره جریان وجوه نقد آتی به ما چه می‌گویند؟مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، با عنوان  "اقلام تعهدی درباره جریان وجوه نقد آتی به ما چه می‌گویند؟"، از سایت Springer ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی:مدل ما که از فلتام و السون (1995) و السون (2002) اقتباس شده, و تعمیمی از مدل دچو و دیچو (2002) است, اطلاعات مربوط به جریان‌های وجوه نقد منعکس شده در اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این مدل نشان می‌دهد که سرمایه‌گذارن می‌توانند با استفاده از اطلاعات بدست آمده از اقلام تعهدی, اطلاعاتی در خصوص فاکتور اقتصادی دوره بعدی و بخش گذرای مولفه‌ جریان وجوه نقد دوره آتی را از آن استخراج نمایند. میزانی که این اقلام تعهدی می‌تواند اطلاعات مذکور را برای ما فراهم نماید بستگی دارد به اینکه آیا اقلام تعهدی با جریان وجوه نقد آتی و گذشته و اقتصاد دوره فعلی تطابق دارد و آیا به دوره جاری و قبلی مربوط است یا خیر. بنابراین هریک از اقلام تعهدی در ارزشیابی و پیش‌بینی جریان وجوه نقد یا سودها, دارای ضریب متفاوتی است.  هر یک از ضرایب ترکیبی از وزن اطلاعات است و اطلاعاتی را منعکس می‌کند که در ارزشیابی و پیش‌بینی جریان وجوه نقد و سود مورد استفاده قرار می‌گیرد. شواهد تجربی مذکور از بینش ما  پشتیبانی می‌کند که بخش‌بندی اقلام تعهدی بر مبنای نقش آن‌ها در هم‌ترازی وجوه نقد, توانایی آن‌ها را برای پیش‌بینی جریان وجوه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2015 با عنوان "مقاله توانایی عملیاتی مدیرعامل اجرایی و رابطه میان اقلام تعهدی و جریان نقدی آتی"، از سایت wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: در این مطالعه به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت که آیا توانایی عملیاتی مدیرعامل اجرایی ، یعنی میزان توانایی مدیر عامل در استفاده موثر از دارایی‌های شرکت برای سودآوری، تبیین کننده رابطه میان اقلام تعهدی و جریان نقدی است یا خیر. گرچه با هر دو روش یعنی کیفت اندازه گیری حسابداری و توانایی عملیاتی مدیرعامل می توان استفاده کرد، ولی شواهد کمی در خصوص روش اخیر وجود دارد. ما پس از کنترل توانایی برآورد حسابداری مدیرعامل دریافتیم که زمانیکه مدیرعامل توانایی عملیاتی بالایی به نمایش می‌گذارد رابطه میان اقلام تعهدی دوره اخیر و جریان نقدی آتی، قوی‌تر است. این یافته بیانگر آنست که توانایی عملیاتی مدیرعامل، عامل تعیین کننده مهم اطلاع رسانی برای جریان نقدی آتی توسط اقلام تعهدی جاری است. کلمات کلیدی: توانایی عملیات مدیر عامل اجرایی؛ توانایی برآورد حسابداری مدیرعامل اجرایی، اقلام تعهدی؛ جریان‌های نقد آتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)