مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

توسعه اقتصادی

جستجو برای کلمه کلیدی : توسعه اقتصادی

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی نقش شرکتهای سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی کشور پرداخته است. برای انجام این بررسی، کل پایان نامه بر دو محور اساسی قرار دارد. محور اول، متغیرهای کلان اقتصادی شامل پس‌انداز، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی و روابط بین آنها را رسیدگی می‌کند این بررسی بر اساس داده‌های سه متغیر فوق در سالهای (1340-1374) انجام گرفته و مسخص می‌کند که رابطه تنگاتنگی بین آنها وجود دارد و سپس بر پایه همین رابطه میزان پس‌انداز و سرمایه گذاری لازمه برای رسیدن به ارزش افزوده مورد نظر (تا سال 1400) تعیین شده است. محور دوم، در خصوص معرفی جنبه‌های مختلف شرکتهای سرمایه گذاری شامل تعاریف، انواع، مزایا و اهداف، تاریخچه و سیر تکاملی، نحوه عملکرد و فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری می‌باشد که نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که شرکتهای سرمایه گذاری در صورت داشتن یک سری شرایط، بدلیل ارائه خدمات مختلف از قبیل مدیریت حرفه‌ای، شناخت سرمایه گذاریهای مولد و پربازده، کاهش ریسک ، مشارکت سرمایه گذاران کوچک و غیره در افزایش حجم سرمایه گذاری موثر می‌باشند. نهایتاً با ترکیب دو محور اساسی فوق به این مهم دست یافتیم که شرکتهای سرمایه گذاری بطور غیر مستقیم در اقتصاد کشور موثر بوده و با افزایش این شرکتها -چه نظر کمّی و چه کیفی- روند رشد اقتصادی و بدنبال آن توسعه ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه بررسی تاثیر عوامل مختلف بر توسعه حسابداری: دانلود پایان نامه‌ حسابداری و مالی ارشد با عنوان بررسی عوامل مختلف به خصوص عوامل محیطی بر روی توسعه حسابداری در جامعه ایران پرداخته است، تعداد زیادی از مطالعات در حسابداری بین‌المللی برفهرست کردن و بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه حسابداری و رویه های افشاء تمرکز داشته و درگیر رابطه و تعامل بین حسابداری و محیط آن بوده است. برخی از صاحب‌نظران استدلال می‌کنند که با استفاده از رویکرد تئوری اقتضایی می‌توان اثرات عوامل محیطی را برروی توسعه حسابداری ملی بصورت مفیدی مفهومی نمود و براساس آن تحقیقات تجربی را انجام داد. در این راستا، پایان نامه به بررسی گسترش و توسعه مدل های اقتضایی پرداخته و مدلی اقتضایی را برای تجزیه و تحلیل روابط بین حسابداری و محیطی که حسابداری در آن قرارداد، پیشنهاد میکند. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی مدل اقتضایی، آزمون شده است. به منظور بررسی تجربی جهت و ابعاد اثرات عوامل محیطی بر توسعه حسابداری در ایران با استفاده از مجموعه اطلاعات سال 1352 الی 1382، چهار عامل محیطی؛ توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه بازار سرمایه و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی، برای توضیح تفاوتهای مشاهده شده در توسعه حسابداری در طول زمان مورد استفاده قرار ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 14,900 تومان)