مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

تسعیر ارز

جستجو برای کلمه کلیدی : تسعیر ارز

خلاصه مقاله

آثار تغییر در نرخ ارز - استاندارد حسابداري شماره 16(تجدید نظر شده 1391) فهرست مندرجات شماره بندپیشگفتار (10) - (1) استاندارد حسابداری شماره 16 ” آثار تغییر در نرخ ارز“ هدف2-1 دامنه کاربرد 6-3 تعاریف 16-7 -        تشریح تعاریف16-8خلاصه رویکرد مورد نظر این استاندارد19 - 17 گزارش معاملات ارزی به واحد پول عملیاتی38 - 20 -        شناخت اولیه22 - 20 -        گزارشگری پس از شناخت اولیه26 - 23 -        شناخت تفاوتهای تسعیر35 - 27 -تغییر در واحد پول عملیاتی38 - 36 استفاده از واحد پول گزارشگری متفاوت با واحد پول عملیاتی55 - 39 -        تسعیر به واحد پول گزارشگری45 – 39 -        تسعیر عملیات خارجی49 – 46 -        واگذاری تمام یا بخشی از عملیات خارجی55 – 50 افشا61 – 56 تاریخ اجرا و دوره گذار64 – 62 مطابقت با استانداردهای حسابداری بین المللی65 پیوست: مبانی نتیجه‌گیری   پیشگفتار(1)      استاندارد حسابداري شماره 16 با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز که در تاريخ 22/9/1391 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 16 قبلي با عنوان تسعیر ارز مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1391 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.دلایل تجدید نظر در استاندارد(2)      اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگری مالی و ... ادامه چکیده مقاله ...