مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

ترکیبهای تجاری

جستجو برای کلمه کلیدی : ترکیبهای تجاری

خلاصه مقاله

ترکیبهای تجاری  - استاندارد حسابداری شماره 19(تجديد نظر شده 1384)  فهرست مندرجات شماره بند            پيشگفتار(5) – (1)            استاندارد حسابداري شماره 19 ” ترکيبهاي تجاري“                                        هدف‌1            دامنه کاربرد8 - 2            تعاریف9            روش حسابداری11        -             10            کاربرد روش خرید53 - 12–          تشخیص واحد تحصیل‌کننده17 - 12–          بهای تمام شده ترکیب تجاری24 - 18تعدیل بهای تمام شده ترکیب براساس رویدادهای آتی24        - 23–                      تخصیص بهای تمام شده ترکیب تجاری53 - 25داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل‌شده33 - 30تعیین ارزش منصفانه داراییها و بدهيهاي قابل تشخیص34سرقفلی49 – 35شناسايي37 – 35استهلاک48 – 38قابليت بازيافت مبلغ دفتري – زيانهاي کاهش ارزش49مازاد سهم واحد تحصیل‌کننده از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل‌شده نسبت به بهای تمام شده51 – 50خريد مرحله‌اي سهام53 – 52            افشا60 - 54            تاریخ اجرا61            مطابقت با استانداردهای حسابداری بین المللی62            پيوست : مباني نتيجه‌گيري   استاندارد حسابداری شماره 19 - ترکیبهای تجاری(تجديد نظر شده 1384)پيشگفتار(1)        استاندارد حسابداري شماره 19 با عنوان ترکيبهاي تجاري که در تيرماه 1385 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شمـاره 19قبلي مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع مي‌شود لازم‌الاجراست. دلايل تجديدنظر در استاندارد(2)        ... ادامه چکیده مقاله ...