مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

تبدیل دارایی به اوراق بهادار

جستجو برای کلمه کلیدی : تبدیل دارایی به اوراق بهادار

خلاصه مقاله

با انتشار آخرین اصلاحات مربوط به مقررات تبدیل دارایی به اوراق بهادار ، نهادهای جدیدالتاسیس فقط نیاز به نگهداری 5% از سرمایه در هر گروه از دارایی‌های تبدیل شده، خواهند داشت. پییش‌تر، نهادهای جدیدالتاسیس نیاز به حفظ درصد خاصی از پایین‌ترین گروه دارایی‌های تبدیل شده در یک معامله منفرد تبدیل دارایی را داشتند و درصد اصلی نبایستی کمتر از 5% کل TERM معامله تبدیل دارایی می‌شد. اصلاح اخیر در خصوص کاهش الزام مربوط به نگهداری حداقل ریسک (MRR) تا حدود زیادی توانسته محدودیت ‌های تامین سرمایه مشارکت در بانک‌های چینی را در خصوص تبدیل دارایی حل و فصل کند. با اینحال، این امر می‌تواند باعث افزایش ریسک شکست و عدم موفقیت تبدیل دارایی به اوراق شده یا حتی احتمال ایجاد بحران را در بخش بانکداری چین در مقایسه با چهارچوب قانونی گذشته، افزایش دهد. با توجه به ریسک بالقوه ناشی از اصلاحات قانونی اخیر، در این مطالعه با نگاهی به تجربه ایالات متحده در بحران مالی جهانی (GFC) و با دیدی نقادانه به بررسی میزان کارایی چهارچوب قانونی بازار تبدیل دارایی جاری چین خواهیم پرداخت. درکل، ارزیابی ما از تاثیر مقررات مذکور بر بازار تبدیل دارایی جاری چین حاکی کارآمدی نسبی آن دارد، ولی در عین حال ما همچنین نگرانی‌هایی را در خصوص آینده مقررات مطرح کردیم و در جهت رفع این نگرانی پیشنهاداتی را برای ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله آیا مالیات بر درآمد شرکت‌ها بر تبدیل دارایی به اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد؟: شواهدی از بانک‌های کشورهای حاضر در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعهمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "آیا مالیات بر درآمد شرکت‌ها بر تبدیل دارایی به اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد؟: شواهدی از بانک‌های کشورهای حاضر در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(OECD)" از نشریات معتبر بین المللی، جهت انتخاب موضوع پژوهش و بهره مندی در مطالعات حسابداری و مالی: مالیات بندی بر درآمد شرکت‌ها با توجه به اثر گذاری آن بر هزینه ‌های سپرده گذاری پس از کسر مالیات، بر انگیزش بانک‌ها در تبدیل دارایی اثرات ضمنی خواهد داشت. ما با استفاده از نمونه بانک‌های OECD در طی دوره 1999 تا 2006 دریافتیم که مالیات بندی بر درآمد شرکت‌ها منجر به تبدیل دارایی بییشتر در بانک‌هایی می‌شود که از جهت سپرده گذاری در بازار دارای محدودیت هستند، درحالیکه این امر تاثیری بر تبدیل دارایی در بانک های محدود نشده نمی‌گذارد. یافته مذکور با نظریه های پیشین سازگار بوده و حاکی از آن است که اثرات مالیاتی تبدیل سازی دارایی بستگی به میزان محدودیتهای سپرده‌گذاری بانک‌ها دارد. نتایج ما نشان می‌دهد که سیستم‌های مالیات بر درآمد شرکت ها بر تصمیمات تبدیل دارایی بانک‌ها اثرات تحریف‌کننده دارد. کلمات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، با عنوان "تبدیل دارایی به اوراق بهادار و ساختار سرمایه بانک"، از سایت Oxford، جهت انتخاب موضوع پژوهش و استفاده در مطالعات حسابداری و مالی: تبدیل دارایی به اوراق بهادار این احتمال را پیش پای بانک‌ها قرار می دهد که ساختار سرمایه و فرایند واسطه‌گری مالی خود را تغیر دهند. این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از تبدیل دارایی به اوراق بهادار، با تغییرات بنیادی در خط‌مشی‌ سپرده گذاری بانک‌ها همبستگی دارد. طبق شواهد ارائه شده، بانکهایی که دارای فرصت‌های رشد قوی تر، محدودیت‌های نقدی، منابع جایگزین سپرده گذاری پرهزینه، و دسترسی محدود به بازارهای سرمایه بدلیل انتخاب نادرست، با شدت بیشتری از تبدیل دارایی استفاده می‌کنند. تبدیل دارایی به اوراق بهادار در بانک‌هایی بیشتر رواج دارد که از لحاظ اندازه کوچک و متوسط هستند و در آنها از روش انتخاب سلسه مراتبی منابع تامین مالی استفاده می‌شود، و همچنین بانک‌های پذیرفته نشده در بورس، که احتمال مواجه اشان با مشکل انتخاب نادرست، بیشتر است. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)