مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

تئوری نمایندگی

جستجو برای کلمه کلیدی : تئوری نمایندگی

خلاصه مقاله

تئوری نمایندگیتئوری نمایندگی: رابطه نمایندگی شامل قراردادی است که در آن یک یا چند نفر (شرکت اصلی) به منظور انجام برخی از خدمات شرکت با فرد دیگری (نماینده) مرتبط می‌شوند و برخی از اختیارات تصمیم‌گیری را به نماینده تفویض می‌کنند. اسپنس[1] و راس[2] برخی از مسائل مرتبط با ساختار پرداخت حقوق نماینده را به نحویکه انگیزه‌ای در آنها برای انجام امور مربوط به شرکت اصلی ایجاد شود مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. جنسن و مک لینگ[3] (1976) استدلال می‌کنند که مسائل و مشکلات مربوط به نماینده به خاطر تعارض در پرداخت منافع او ناشی می‌شوند. جنسن و مک لینگ هزینه‌های نمایندگی را بصورت مجموع هزینه‌های مربوط به چارچوب و ساختار قراردادها (رسمی و غیر رسمی) تعریف می‌کنند که می‌توان شامل، مخارج نظارت توسط شرکت اصلی، محدود کردن مخارج توسط نماینده و زیان مانده باشد. زیان مانده عبارت است از هزینه فرصا مرتبط با تغییر در فعالیتهای واقعی که بخاطر عدم اجرای کامل قرارداد به وقوع می‌پیوندد. در زمان مذاکره بر روی قرارداد همیشه ابهامات و تعارضاتی در بندهای آن به چشم می‌خورد که می‌تواند بعداً مبنایی برای تفاسیر متناقض باشد. جنسن و مک لینگ تجزیه و تحلیل‌هایی را در خصوص رفع این ابهامات با توجه به منافع بین سهامداران، مدیران ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

پایان نامه ارشد حسابداری و مالی حاضر به بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد شرکت می پردازد. وجوه نقد آزاد شرکت، وجوهی است که بعد از مصارف مورد نیاز شرکت در زمینه مخارج سرمایه ای و غیره در دست شرکت و مدیریت شرکت می باشد، این وجوه به جهت آنکه می تواند زمینه سوء استفاده های مدیریت را فراهم کند، همواره زمینه ساز مشکلاتی بین سهامداران و مدیریت بوده است .... راهنما:برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید و پرداخت موفقیت آمیز، فایل پایان نامه حسابداری خریداری شده، در قسمت پنل کاربری (که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالایی سایت نمایان می شود) ، پس از باز کردن آیتم مدیریت مقالات در لیست سمت چپ، و کلیک بر روی دانلود مقالات، پایان نامه حسابداری خریداری شده، با لینک دانلود، نمایش داده می شود، که با کلیک بر روی لینک دانلود، پایان نامه حسابداری دانلود شده و شما می توانید از آن استفاده کنید.برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری ساختار حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت شرکت و تاثیر آن بر پیش بینی درآمد سود:دانلود پایان نامه‌ حسابداری و مالی ارشد با عنوان "بررسی تاثیر ساختار مالکیت شرکتی و ساختار حاکمیت شرکتی بر پیش بینی سود (درآمد) شرکت: در این پایان نامه با استفاده از داده‌های پانل و روش آماری رگرسیون به بررسی فرضیات پایان نامه پرداخته شده است. سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که کاربردهای متفاوت دارد. یکی از کاربردهای اصلی سود، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی رویدادهای اقتصادی آینده یاری می‌کند. از طرف دیگر در نظریه نمایندگی، انتظار می‌رود مکانیسمهای قوی حاکمیت صحت گزارشهای مالی را افزایش دهند و بنابراین کیفیت درآمد گزارش شده را برای کاربران اطلاعات مالی تقویت کنند. هدف این پایان نامه بررسی تاثیر ساختارهای حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت شرکتی بر قابلیت پیش بینی درآمد (سود) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پایان نامه شامل 115 شرکت در بازده زمانی 5 ساله طی سالهای 87-91 می‌باشد. پایان نامه حاضر از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بوده و روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در پایان نامه، داده‌های پانل ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه مرتبط با هیات مدیره، سرمایه گذاری، هزینه های نمایندگی و بازده غیرعادی سهامپایان نامه مرتبط با هیات مدیره، سرمایه گذاری، هزینه های نمایندگی و بازده غیرعادی سهام: پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی و ارزیابی تاثیر چرخه مدیریت شرکت بر روی ارتباط بین بیش (کم) سرمایه گذاری و هزینه های نمایندگی در شرکتهای دارای بازده انباشته غیر عادی می باشد. بازده انباشته غیر عادی به عنوان متغیر وابسته، بیش (کم) سرمایه گذاری و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر مستقل و متغیر چرخه مدیریت و سایر ویژگیهای مدیریتی به عنوان متغیرهای مداخله گر در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته اند. نرخ سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای به عنوان شاخصی برای اندازه گیری بیش (کم) سرمایه گذاری و جریان وجه نقد آزاد و متغیر تعاملی جریان وجه نقد آزاد و فرصتهای رشد و جریان وجه نقد آزاد به عنوان شاخصی برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پایان نامه اطلاعات مورد نیاز از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی محدود به 1383 تا 1389 گردآوری شده است. روش های مورد استفاده دراین پایان نامه برای آزمون فرضیات، روش حداقل مربعات می باشد. نتایج پایان نامه نشان دهنده وجود ارتباط مثبت معنادار بین بیش (کم) سرمایه گذاری و بازده انباشته غیرعادی و تاثیر چرخه مدیریت و سایر ویژگیهای هیات مدیره بر این ارتباط، بصورت منفی و معنادار بوده است. راهنمای خرید و دانلود پایان نامه حسابداری پایان نامه مرتبط با هیات مدیره، سرمایه گذاری، هزینه های نمایندگی و ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "شرکت، بازار و سوابق سفته بازی مدیران ارشد: درسهایی برای حاکمیت شرکتی"، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله خصوصیات حاکمیت شرکتی آندسته از شرکتهایی که زیان هنگفتی در معاملات اوراق مشتقه پس از بحران مالی متحمل شدند، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. ما با استفاده از مفاهیم برگرفته از نظریه نمایندگی، نظریه مالکیت نهادی و تصمیمگیری شناختی به نظریه پردازی در خصوص عوامل تسهیل کننده بالقوه زیانهای معاملاتی پرداختیم. نمونه ما متشکل است از 346 شرکت از 10 بازار بین المللی که از میان آن‌ها 49 شرکت (و زیر نمونه ای از 14 شرکت آشفته مالی) مجموعاً 18.9میلیارد دلار آمریکا در بخش اوراق مشتقه متضرر شدند. مطالعه موردی نشان می‌دهد که بسیاری از شرکتها پس از این حادثه، بازده غیرنرمال اساسی  وطولانی مدتی را تجربه کردند. نتایج حاصل از مدل پروبیت نشان میدهد که نبود خط‌مشی رسمی پوشش ریسک، نظارت و کنترل ضعیف مدیریت ارشد, اعتماد به نفس کاذب در روند‌های تکنیکال, غرور وشیوه پرداخت حقوق و دستمزد, به سوء مدیریت خط‌مشی‌های پوششی کمک میکنند. مطالعه ما با شناسایی سوابق زیانهای اوراق مشتقه, به ادبیات مدیریت ریسک ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی "هزینه های نمایندگی، سیاست تقسیم سود و رشد، مطالعه شرکتهای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات" برای انتخاب موضوع پایان نامه، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: توزیع سود، انتقال اطلاعات را افزایش می‌دهد و تضاد ناشی از نمایندگی، بوسیله محدود کردن دسترسی مدیریت به جریان وجه نقد آزاد، را کاهش می‌دهد و زمانی که در حال افزایش سرمایه از بیرون شرکت می‌باشد، شرکت را در معرض بررسی و نظارت توسط تشکیل دهندگان بازار سرمایه قرار می‌دهد. کاهش در هزینه نمایندگی و بهبود در انتشار اطلاعات، هزینه های دستیابی به منابع مالی را کاهش داده و سرمایه گذاری در پروژه های با هزینه سرمایه رقابتی باعث افزایش ارزش شرکت می شود... در این پژوهش به بررسی ارتباط بین سود تقسیمی و رشد، در نمونه ای از شرکتهای ایالات متحده که دارای سرمایه در املاک و مستغلات هستند، می پردازد. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبتی بین رشد تامین مالی از خارج سازمان و سود تقسیمی دارد. این رابطه در شرکت های با فرصت های رشد بیشتر و شرکتهایی که سهام و اوراق قرضه جدیدی را منتشر می کنند، قویتر است... راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)