مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

تئوری خاکستری

جستجو برای کلمه کلیدی : تئوری خاکستری

خلاصه مقاله

مبانی نظری بهینه سازی سبد پرتفوی با رویکرد الگوریتم مورچگان وتئوری خاکستری بصورت ورد ودر 66صفحه ودارای منابع کامل قابل استفاده در فصل دوم پایان نامه ارشدودکتری فهرست مطالب فصل دوم:مروری بر مبانی و پیشینه تحقیق مقدمه صفحه5بخش اول؛ تاریخچه بورس، بازارهای مالی، سرمایه گذاری2-1- 1- تاریخچه بورس صفحه 62-1-1-1- تاریخچه بورس در جهان62-1-1-2- تاریخچه بورس درایران72-1-2- بازارهای مالی82-1-2-1- انواع بازارهای مالی102-1-2-1-1- براساس سررسید102-1-2-1-2- براساس مرحله عرضه102-1-2-1-3- بر اساس موجودیت در بورس112-1-3- سرمایه گذاری122-1-3-1- مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری132-1-3-2- تجزیه و تحلیل سبد سرمایه گذاری142-1-3-2-1- مرزکارا142-1-3-2-2- ریسک و بازده سرمایه گذاری152-1-3-2-3- اجزای بازده162-1-3-2-4- محاسبه بازده172-1-3-2-5- ریسک .192-1-3-2-6- ریسک غیر سیستماتیک202-1-3-2-7- ریسک سیستماتیک202-1-3-2-8- اندازه گیری ریسک212-1-3-2-9- محاسبه بتا222-1-3-2-10- رابطه بین ریسک و بازده23 2-1-4- انواع سرمایه گذاری براساس برخوردهای مختلف نسبت به ریسک24بخش دوم؛ تاریخچه پرتفولیو، مدل ها، الگوریتم مورچگان، خاکستری2-2-1- تئوری پرتفولیو272-2-1-1- فرآیند مدیریت پرتفولیو282-2-1-2- انتخاب پرتفوی بهینه282-2-2-1- آزمونCAPM29  2-2-2-2- مدل شارپ30 2-2-2-3- مدل قیمت گذاری APT  2-2-3-1- مدل مارکویتز34 2-2-3-2- الگوریتم کلونی مورچگان36 2-2-3-2-1- انعطاف پذیری الگوریتم مورچه38 2-2-3-2-2- مزایای الگوریتم مورچه38 2-2-3-2-3- احتمال انتخاب مسیر توسط مورچه ها39 2-2-3-2-4- ایجاد جمعیت جهت یافتن جواب بهینه40 2-2-3-2-5- ارزیابی شایستگی و انتخاب مورچه های نامزد41 2-2-3-2-6- ویژگی کلونی مورچگان41 2-2-3-2-7- توابع و عناصر الگوریتم مورچگان42 2-2-3-3- کاربردهای مالی الگوریتم مورچگان47 2-2-3-3-1- انتخاب بهترین ... ادامه چکیده مقاله ... (قیمت : 18,000 تومان)