مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

بدهی جاری

جستجو برای کلمه کلیدی : بدهی جاری

خلاصه مقاله

نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 14 فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند           مقدمه‌ 1           دامنه‌ كاربرد 2           ديدگاههاي‌ موجود در مورد داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ 5 - 3           محدوديتهاي‌ تفكيك‌ اقلام‌ جاري‌ و غيرجاري‌ 10 - 6           داراييهاي‌ جاري‌ 12 - 11           بدهيهاي‌ جاري‌ 15 - 13           تجديد طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها 16           نحوه‌ ارائـه‌ در صورتهاي‌ مالي‌ 18 - 17           تاريخ‌ اجرا 19           مطابقت‌ با استانداردهای حسابداری بین المللی20 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 14 - نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ”مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود.مقدمه‌1 .      از جمله‌ اطلاعات‌ مفيدي‌ كه‌ مي‌تواند در تحليل‌ وضعيت‌ مالي‌ واحدتجاري‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مفيد واقع‌ شود، ارائـه‌ جداگانه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ است‌. معمولاً به‌ مـازاد داراييهـاي‌ جاري‌ بر بدهيهاي‌ جاري‌، ” خالص‌ داراييهـاي‌ جـاري‌“يا ” سرمايه‌ در گردش“ و به‌ مازاد بدهيهاي‌ جاري‌ بر داراييهاي‌ جاري‌ ” خالص‌ بدهيهاي‌ جاري“ اطلاق‌ مي‌شود.دامنه‌ كاربرد2 .      اين‌ استاندارد بايد براي‌ ارائـه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ بكار گرفته‌ شود.ديدگاههاي‌ موجود در مورد داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌3 .      از نظر برخي‌، هدف‌ از طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها به‌ ... ادامه چکیده مقاله ...