مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

بازده مورد انتظار مقطعی

جستجو برای کلمه کلیدی : بازده مورد انتظار مقطعی

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی بازده مورد انتظار مقطعی: ما اکنون در کجا ایستاده‌ایم؟مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 با عنوان  " بازده مورد انتظار مقطعی: ما اکنون در کجا ایستاده ایم؟" برای مطالعه دانشجوبان و استفاده در پژوهش های مرتبط:نشریه "مرور و تجدید نظر در مطالعات و پژوهش های مالی" علاوه بر رسالت‌های خاص خود، تسهیل و ترویج مباحث آکادمیکی نیرومند جهت پاسخ به سوالات حل نشده در امور مالی را نیز برعهده دارد. این بخشِ ویژه از جلد 29، شماره 1، از سه تحقیق صورت گرفته در خصوص سطح مقطع یازده مورد انتظار، تشکیل شده است. ارجاعات ما درباره برخی از الگوهای غیر متعارف در سطح مقطع بازده مورد انتظار تا چه اندازه با سوگیری‌ها و ناکارآمدی‌‌های رویه های آزمونی ما مرتبط هستند؟ آیا تمام عوامل اکتشافی به یک اندازه اهمیت دارند؟ آیا برخی از عوامل پیشنهادی توان تبیینی (توضیح دهندگی) عوامل دیگر را در خود دارند؟ ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "بازده مورد انتظار مقطعی"، از سایت Oxford، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی: تاکنون صدها مقاله و صدها عامل در توضیح بازده مورد انتظار مقطعی ارائه شده است. با توجه به داده‌کاوی گسترده‌ صورت گرفته، معقول نخواهد بود که از معیارهای معمولی برای اندازه گیری معناداری استفاده شود. از چه شاخص حد نصابی بایستی در این پژوهش استفاده شود؟ در این مقاله از یک چهارچوب جدید آزمون چندگانه استفاده شده و در آن برشهایی تاریخی از اولین آزمون‌های تجربی از 1967 تا کنون، ارائه شده است. برای رد شدن از یک شاخص حد نصاب بسیار بالاتر، نیازمند آماره t  بزرگتر از 3  هستیم. استدلال ما این است که اکثر یافته های پژوهشی ادعایی در اقتصاد مالی، احتمالا نادرست هستند. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)