مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

بازده غیرعادی سهام

جستجو برای کلمه کلیدی : بازده غیرعادی سهام

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) کیفیت سود و بازده غیر عادی سهام برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: بنابراین به دلیل اهمیت ویژه ی سود برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موضوعی به عنوان کیفیت سود مطرح گردید تا قابلیت اطمینان به سود های گزارش شده ی شرکتها با استفاده از معیارهای ارائه شده برای آن بررسی گردد. اهمیت کیفیت سود از سه دیدگاه قابل توضیح است: دیدگاه سرمایه گذاران، دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی و دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها. از دیدگاه سرمایه گذاران، کیفیت سود بیانگر چگونگی تخصیص منابع است. کیفیت سود پایین به علت تخصیص نادرست منابع، منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود، بنابراین نامطلوب است. از دیدگاه استفاده کنندگان، سود گزارش شده معمولاً در قراردادهای بدهی و طرح های پاداش مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین تصمیم گیری براساس سود با کیفیت پایین، باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. در روش استاندارد پژوهش هاي رويدادي، بازده غيرعادي عبارت است از تفاوت بين بازده واقعي و بازده مورد انتظار(عادي). بازده مورد انتظار يا عادي نيز عبارت است از بازده بدون احتساب رويداد مورد نظر. محاسبه ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه بررسی ارتباط بین معیارهای مختلف اندازه گیری کیفیت سود با بازده غیرعادی سهامپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی ارتباط بین معیارهای مختلف اندازه گیری کیفیت سود، و بازده غیرعادی سهام، می پردازد، هدف پایان نامه حاضر یافتن قوی ترین ارتباط بین معیارهای مختلف اندازه گیری کیفیت سود با بازده غیر عادی می باشد، کیفیت سود که با اقلامی چون اقلام تعهدی مورد بررسی و اندازه گیری قرار می گیرد، در پژوهشها و پایان نامه های اخیر جایگاه ویژه ای برای خود باز کرده است، مدلهای جونز، جونز تعدیل شده و ... برای اندازه گیری کیفیت سود و کیفیت اقلام تعهدی تعریف و بکار گرفته می شوند، اما اینکه از بین معیارهای مختلف اندازه گیری کیفیت سود، کدام یک توانایی توضیح بیشتری در توضیح بازده غیرعادی سهام شرکت دارد سوالی قابل بحث و بررسی است. در این پایان نامه با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره و تک متغیره و با انتخاب نمونه ای از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی روابط بین این متغیرهای پرداخته شده است. راهنما:برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه مرتبط با هیات مدیره، سرمایه گذاری، هزینه های نمایندگی و بازده غیرعادی سهامپایان نامه مرتبط با هیات مدیره، سرمایه گذاری، هزینه های نمایندگی و بازده غیرعادی سهام: پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی و ارزیابی تاثیر چرخه مدیریت شرکت بر روی ارتباط بین بیش (کم) سرمایه گذاری و هزینه های نمایندگی در شرکتهای دارای بازده انباشته غیر عادی می باشد. بازده انباشته غیر عادی به عنوان متغیر وابسته، بیش (کم) سرمایه گذاری و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر مستقل و متغیر چرخه مدیریت و سایر ویژگیهای مدیریتی به عنوان متغیرهای مداخله گر در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته اند. نرخ سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای به عنوان شاخصی برای اندازه گیری بیش (کم) سرمایه گذاری و جریان وجه نقد آزاد و متغیر تعاملی جریان وجه نقد آزاد و فرصتهای رشد و جریان وجه نقد آزاد به عنوان شاخصی برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پایان نامه اطلاعات مورد نیاز از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی محدود به 1383 تا 1389 گردآوری شده است. روش های مورد استفاده دراین پایان نامه برای آزمون فرضیات، روش حداقل مربعات می باشد. نتایج پایان نامه نشان دهنده وجود ارتباط مثبت معنادار بین بیش (کم) سرمایه گذاری و بازده انباشته غیرعادی و تاثیر چرخه مدیریت و سایر ویژگیهای هیات مدیره بر این ارتباط، بصورت منفی و معنادار بوده است. راهنمای خرید و دانلود پایان نامه حسابداری پایان نامه مرتبط با هیات مدیره، سرمایه گذاری، هزینه های نمایندگی و ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی تاثیر تغییرات نرخ اوراق قرضه بر روی قیمت سهام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در ادامه تحقیقات قبلی، مطالعه حاضر بررسی می کند که چگونه تغییرات نرخ اوراق قرضه که توسط مرکز تعیین نرخ اوراق اسرائیل صورت می پذیرد بر روی بازده غیر نرمال سهام شرکتها تاثیر می گذارد بر همین اساس 9 تغییر افزایشی و 9 تغییر کاهشی از تاریخ 2012 تا 2013 را مورد بررسی قرار دادیم و هم چنین 3 بار در بازه زمانی 30 روز قبل از این تغییرات و 60 روز بعد از این تغییرات، بازده غیر نرمال را برای شرکتها محاسبه کردیم، نتایج نشان می دهد که تغییرات کاهشی نرخ اوراق قرضه تاثیر مهمتری را نسبت به افزایش نرخ ارواق قرضه بر روی بازده غیر عادی سهام می گذارد و با این حال اثر این تغییرات کاهشی بعد از 45 روز کاهش می یابد. کلمات کلیدی: نرخ اوراق قرضه ، بازده غیر نرمال ، مرکز نرخ گذاری . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

دانلود پایان نامه حسابداری "بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران"دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران":رشد و توسعه هر كشوري مستلزم بكارگيري منابع در شكل بهينه و هدايت آن در مسيري صحيح است. در هر جامعه نهادهاي مختلفي مي توانند در جهت تحقق اين هدف گام بردارند و نقش مؤثري را در اين راه ايفا كنند. بازارهاي سرمايه و نهادهاي مربوط به آنها يكي از مهمترين عوامل مؤثر در اين فرآيند هستند. بديهي است كارايي اين نهاد مستلزم تصميم گيري درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زيادي از شركتها با انتشار سهام براي اولين بار وارد بازار سرمايه مي شوند.معمولاً اين شركتها آنقدر سريع رشد مي كنند كه منابع مالي آنها جهت تامين براي توسعه اين شركتها كافي نيست.از آنجا كه تامين مالي يك مرحله بسيار مهم در رشد شركتها به شمار مي آيد،براي اين شركتها مهم است كه قيمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعي  دارايي ها و فرصت هاي سرمايه گذاري آنها باشد.از سوي ديگر مهمترين گروه فعال در بازار سرمايه،سرمايه گذاران بالقوه ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)