مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

بازارهای نوظهور

جستجو برای کلمه کلیدی : بازارهای نوظهور

خلاصه مقاله

مقاله سال 2017 با عنوان "پیش بینی بازده سهام در بازارهای نوظهور: آیا انتخاب پیش بینی کننده ها و مدلها در بین کشورها مهم است؟"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی سال 2017 با عنوان "پیش بینی بازده سهام در بازارهای نوظهور: آیا انتخاب پیش بینی کننده ها و مدلها در بین کشورها مهم است؟" به منظور انتخاب موضوع برای پایان نامه حسابداری و مالی:این مطالعه به بررسی پیش بینی پذیری بازده سهام در بین 24 بازار نوظهور در مناطف مختلف می پردازد. ما چهار مدل خاص و اصلی را برای این بررسی پیشنهاد کردیم. سپس یک مدل تکمیل شده و مناسب برای هر کشور که شامل مجموعه ای بزرگ از عوامل بالقوه و موثر در پیش بینی بازده سهام است، ارائه می شود. علاوه بر این همه کشورها با استفاده از مدل چند عامل پویا مورد بررسی قرار گرفتند. سرانجام، ما فرضیه متقارن در پیش بینی پذیری بازده دارایی بر مبنای یک مدل با رویکرد غیرخطی و غیرپارامتریک به نام رگرسیون جستجوگر تصویر (تعاقب تصویر) تعدیل و ساده کردیم. نتایج پژوهش ما نشاندهنده سه یافته اصلی است: اولا ما یافته های قبلی را که از مدل استاندارد پیش بینی پذیری دارایی برای همه کشورها مهم و با ارزش بود حمایت میکردند، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله "عوامل تعین کننده خط‌مشی سودتقسیمی شرکت‌ها در بازارهای نوظهور: شواهدی از بازارهای سهام خاورمیانه و شمال آفریقا"مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه، 2015، "مقاله عوامل تعین کننده خط مشی سود تقسیمی شرکت‌ها در بازارهای نوظهور: شواهدی از بازار سهام خاورمیانه و شمال آفریقا"، از سایت های معتبر به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در پژوهش های مرتبط: در این مطالعه سعی شده تا فاکتورهای اصلی تاثیرگذار بر بازارهای نوظهور سهام خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال‌های 2004 و 2013 مورد شناسایی قرار گیرد. ما با استفاده از تحلیل داه‌های پانلی نشان دادیم که خط‌مشی تقسیم سود با اندازه، سود جاری، و نقدینگی رابطه‌ٔ مثبت و با اهرم، رشد، جریان وجوه نقد آزاد و وضعیت اقصادی رابطهٔ منفی دارد. وجود رابطه منفی با جریان وجوه نقد آزاد می‌تواند بیانگر مشکلات نمایندگی بالقوه در این منطقه باشد. رابطه فوق در بازارهایی که عدم تقارن اطلاعاتی در آن‌ها بالا و حفاظت از سرمایه‌داران ضعیف است، مشهودتر است.مدیران شرکت های سهام خاورمیانه و شمال آفریقا بنظر می‌رسد که در طول رکود اقتصادی جهت اطمینان خاطر بخشیدن به سرمایه ‌گذارانی که از مصادرهٔ داخلی واهمه دارند، پرداخت سودتقسیمی را افزایش می‌دهند. این سیگنال‌ها زمانی نامربوط می‌شوند که مکانیسم‌های حاکمیت کشور قدرتمند بوده و حفاظت از سرمایه‌گذاران واقعی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "پیرامون پیش‌بینی آشفتگی مالی در بازارهای توسعه یافته و نوظهور: آیا انتخاب اطلاعات بازار و حسابداری اهمیت دارد؟ مقایسه میان شرکت‌های بریتانیایی و هندی"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015،  "پیرامون پیش‌بینی آشفتگی مالی در بازارهای توسعه یافته و نوظهور: آیا انتخاب اطلاعات بازار و حسابداری اهمیت دارد؟ مقایسه میان شرکت‌های بریتانیایی و هندی"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پایان نامه:ما سهم حسابداری و اطلاعات حاصل از بازار در کمک به پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های بریتانیایی و هندی را مورد ارزیابی قرار دادیم تا به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا متغیرهایی که آشفتگی مالی را بخوبی برای شرکت‌های آمریکایی پیش‌بینی می‌کنند, آشفتگی مالی در سایر بازارهای توسعه‌یافته و نوظهور را نیز پیش‌بینی می‌کند یا خیر. در مورد شرکت‌های بریتانیایی ما مدل مخاطره را توسعه دادیم که متغیرهای اهرم دفتری و سه متغیر مبتنی بر بازار را با یکدیگر ترکیب می‌کند و احتمال آشفتگی مالی در بریتانیا را به بهترین نحو پیش‌بینیمی‌کند و از چندین مدل رقیب شامل نمره Z یا مولفه نسبت حسابداری آن, فراوانی نکول مورد انتظار, مدلی که نمره Z و EDF را با یکدیگر ترکیب کرده و مدلی که از پیش‌بینی‌کننده بازار سهام استفاده می‌کند, بهتر عمل می‌کند. با اینحال, ما دریافتیم که این مدل در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)