مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

اهرم مالی

جستجو برای کلمه کلیدی : اهرم مالی

خلاصه مقاله

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه سال 2016 با عنوان "مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران مالی و رشد شرکت تاثیر گذارند؟" به منظور استفاده در پژوهش ها و پایان نامه های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پایان نامه:ما با استفاده از نظریه های سلسله مراتبی و هزینه نمایندگی به ارزیابی این نکته خواهیم پرداخت که عدم تقارن اطلاعاتی تا چه میزان بعنوان عامل تعیین کنندۀ ارزش شرکت مطرح است و رابطه مذکور تا چه میزان مشروط به سطح اهرم مالی شرکت می‌باشد. ما همچنین اثر عدم تقارن اطلاعاتی را بر ارزش شرکت طی دوره پیش از بحران 2007/2009 و پس از این دوره و برای شرکت‌هایی با فرصت‌های رشد پایین و بالا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته‌های تجربی ما که با استفاده از نمونه بزرگی از شرکت‌های بریتانیایی بدست آمده, بیانگر آنست که عدم تقارن اطلاعاتی اثرات منفی بر ارزش شرکت می‌گذارد و اینکه این اثر با اهرم شرکت کاهش می‌یابد. ما همچنین دریافتیم که اهرم دارای اثر منفی بر ارزش شرکت دارد واینکه اثر نهایی اهرم در مورد شرکت‌هایی که عدم تقارن اطلاعاتی دراند, پایین‌تر است. علاوه بر این, ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی همبستگی غیرخطی میان تمرکز مالکیت و اهرم مالی: نقش کنترل خانوادگی:مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه از سال 2016 با ترجمه، با عنوان "همبستگی غیرخطی میان تمرکز مالکیت و اهرم مالی: نقش کنترل خانوادگی" برای انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش حسابداری و مالی:بحران مالی جهانی 2008 تا 2009 و بحران بدهی اروپا پرسش‌های زیادی پیرامون تصمیم‌گیری اهرم مالی مطرح کرده است. در مطالعه حاضر همبستگی میان تمرکز حقوق کنترل و اهرم مالی را در حضور متغیر خانواده مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این مطالعه همچنین نقش خانواده‌ها در تعدیل همبستگی U شکل وارون غیرخطی میان نسبت حقوق کنترل و اهرم مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. شرکت‌های پذیرش‌شده در تایوان که از خصوصیات آن حمایت ضعیف از سهامداران اقلیت است، در دوره زمانی 1999 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. اثر U شکل وارون غیرخطی مورد تایید قرارگرفته و اثر تضعیف شده وجود کنترل خانوادگی ارائه شده است. نتایج بدست آمده در برابر چندین آزمون‌های جایگزین شامل مساله درون‌زایی مطالعات مربوط به تعامل میان مالکیت و تصمیمات اهرم مالی، همچنان برقرار است. درکل، در این مقاله رابطه مالکیت-بدهی در کشوری با حمایت ضعیف از سهامداران اقلیت، پررنگ شده است.کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: تمرکز مالکیت؛ حقوق ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی کارشناسی ارشد حاضر به منظور بررسی رابطه ساختار سرمایه (اهرم مالی) با اجزاء صورت جریان وجوه نقد صورت گرفته است. تصمیمات تامین مالی و ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و ایجاد جریانهای نقدی، استفاده مطلوب از منابع مالی بدست آمده و توان بازپرداخت بدهی از طرف دیگر از جمله مسایلی است که برای تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت می‌باشد. یکی از راههایی که مدیریت را در این امر یاری می‌کند، استفاده از صورت جریان وجوه نقد است که توانایی شرکت در ایجاد جریانهای نقدی، توانایی برای پرداختن تعهدات و همچنین نیاز شرکت برای تامین مالی را نشان می‌دهد. در پایان نامه حاضر، به دنبال پاسخگویی به این پرسش می‌باشیم که آیا اهرم مالی که ناشی از تامین مالی از طریق بدهی می‌باشد، بر روی جریان وجوه نقد اثری می‌گذارد یا خیر؟ نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد پایینی بر جریان وجوه نقد دوره تاثیر می‌گذارد و البته این اثر بصورت مثبت است، یعنی با افزایش اهرم مالی، جریان وجوه نقد شرکت نیز افزایش یافته و به دنبال آن جریان وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و تامین مالی نیز افزایش می‌یابد؛ اما بین ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "تاثیر حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکت بر به موقع بودن گزارشگری اینترنتی شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این پژوهش به بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکتی با به موقع بودن گزارشگری اینترنتی شرکت بین 95 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزی در سال 2012 می پردازد. این مطالعه بر سه متغیر مکانیسم حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیات مدیره، تجربه اعضای هیات مدیره و نقش دو گانه مدیر عامل و سه متغیر ویژگی شرکتی شامل اندازه شرکت، سودآوری و اهرم مالی شرکت تمرکز دارد. به موقع بودن گزارشگری مالی شرکت به عنوان یک ویژگی کیفی برای هر یک از ذیتفعان مورد بررسی قرار گرفته است به این خاطر که نیاز به اطلاعات جدید برای تصمیم گیریهای خوب سرمایه گذاری وجود دارد. متغیرهای مستقل در پژوهش از گزارش های سال 2012 مورد بررسی قرار گرفته اند در حالیکه به موقع بودن گزارشگری اینترنتی بر مبنای سایت ارائه دهنده اطلاعات و گزارشات شرکت در یک لحظه می باشد که با استفاده از یک چک لیست انتخاب شده از عبدالسلام و المصری (2008) می باشد. این مطالعه می ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "اهرم مالی و کیفیت صادرات" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: آیا ساختار شرکت‌های بزرگ مالی بر توانایی شرکت‌ها جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی از طریق کیفیت تولید اهمیت دارند؟ این پژوهش با استفاده از اطلاعات صادرات شرکت‌ها و ترازنامه‌ی نمونه‌ی بزرگی از صادرکنندگان تولید محصولات فرانسه در سال های 1997 تا 2007، به این سوال پاسخ می دهد. نتیجه اصلی این است که بین اهرم مالی و کیفیت صادرات رابطه‌ی علی منفی وجود دارد، که کیفیت صادرات، از برآورد یک مدل برگزیده‌ی مجزا از تقاضای مصرف‌کنندگان خارجی تخمین می‌گردد. این نتیجه درمیان شرایط و روش‌های تخمینی متفاوت پایدار است. علاوه برآن، از طریق تخمین نمونه‌های سرمایه گذاری دریافتیم که تاثیر منفی اهرم مالی بر کیفیت مطابق با نظریه‌هایی است که هزینه نمایندگی بدهی‌، سرمایه گذاری غیر مطلوب را تعیین و پیش‌بینی می‌کند. لغات کلیدی : ساختار سرمایه، سرمایه گذاری، کیفیت محصول تولیدی ، صادرات. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله الزامات نسبت اهرم مالی بازل 3 (باسل 3) و احتمال بستن حساب های بانکی توسط سپرده گذارانمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، سال 2015، "الزامات نسبت اهرم مالی بازل و احتمال بستن حسابهای بانکی توسط سپرده گذاران" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: استدلال جدیدی در خصوص نیازمندی نسبت اهرمی بازل III ارائه شد: نیاز به محدود کردن ریسک بستن حساب های بانکی در زمان وجود اطلاعات ناکافی در خصوص دارائی های بانک. علاوه بر نظارت و بررسی وام گیرندگان، بانک ها بیمه نقدینگی را به همراه عرضه سپرده های کوتاه مدت قابل برداشت، ارائه می کنند. عدم تطبیق سررسید امکان ریسک خالی شدن حساب های بانکی را ممکن می سازد که می تواند بوسیله اطلاعات ناقص در خصوص ارزش دارائی های بانک تشدید شود. در این مقاله با عنوان الزامات نسبت اهرم مالی بازل و احتمال بستن حسابهای بانکی توسط سپرده گذاران نشان دادیم که در چهارچوب خاص بازل II که مقررات سرمایه ای می بایست عناصر ریسک نقدینگی را شامل شوند، تنوع ریسک اعتباری و احتمال کمتر قصور وام که باعث کاهش سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "ریسک فروپاشی قیمت سهام ، محیط اطلاعاتی و سرعت تعدیلات اهرم مالی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این پژوهش به بررسی تأثیر وجود ریسک فروپاشی قیمت سهام بر سرعت تعدیلات اهرم مالی و چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن آن توسط محیط اطلاعاتی کشوری می پردازد که شرکت در آن قرار دارد . ما از داده های پانلی 247/19 شرکت در سرتاسر 41 کشور بین سال های 1989 تا 2013 استفاده کرده ایم و دریافتیم شرکتهایی که در معرض ریسک فروپاشی قیمت سهام قرار دارند ، تمایل به تعدیل اهرم مالی خود به طور آهسته تری نسبت به اهداف خود دارند . شواهد ما با نظریه تجارت پویا که بیان می دارد شرکتهای با هزینه معاملاتی بالا کمتر اقدام به تعدیل ساختار سرمایه خود می کنند، هماهنگی دارد. همچنین ما به نتیجه مهم دیگری دست یافتیم که نشان می دهد ارتباط منفی بین ریسک فروپاشی قیمت سهام و سرعت تعدیل اهرم مالی در کشورهایی با شفافیت محیط اطلاعاتی بالا ، کمتر رخ می دهد . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2014، با عنوان "همبستگی بازده سهام شرکت و بازده اوراق قرضه و تعدیلات پویای ساختار سرمایه" به منظور بهره گیری در مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله اثرات ناشی ازهمبستگی‌های پویا میان بازده سهام شرکت و بازده اوراق قرضه انتشاریافته توسط همان شرکت بر سرعت اعمال تعدیلات در جهت دستیابی به نسبت اهرم مالی مود نظر، مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که همبستگی‌های برازش شده، در طول زمان متغیر هستند، پایدارند، و در میان شرکت ها متفاوتند. تحلیل متغیرهای توضیحی بالقوه نشان داد که انتظارات منفی درباره مجموع ریسک های آتی ، باعث کاهش همبستگی می‌شود، اما این کاهش در مورد شرکت‌هایی صادق است که احتمال قصور آن‌ها پایین است. در مقابل، همبستگی‌ها با برخی از معیارهای اندازه گیری ریسک خاص، خصوصا مخاطره سهام غیرسیستماتیک و اهرم مالی، رابطه‌ٔ مثبت دارند. رابطه مثبت میان نسبت اهرمی و همبستگی‌ها حاکی از آن است که هرگاه همبستگی سهام و اوراق‌قرضه بالا باشد، اهرم هدف (اهرم مورد نظر) سریع‌تر قابل حصول خواهد بود. نتایج ما این موضوع را تایید می‌کند. کلمات کلیدی: همبستگی سهام-اوراق‌قرضه فردی، اهرم، ریسک غیرسیستماتیک، چرخه‌های اقتصادی، سرعت تعدیلات، ساختار سرمایه هدف ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2014، با عنوان "ناهمگونی در سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین کشورها و در طی چرخه تجاری"، از سایت Wiley ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله به تحلیل سرعت تعدیل ساختار سرمایه ‌می پردازیم.  با استفاده از برآوردکننده توبیت سانسور شده دوگانه (doubly‐censored Tobit estimator) که برگشت میانگین مکانیکی در نسبت های اهرمی را توضیح می دهد، سرعت تعدیل سرمایه در یک نمونه بین المللی بزرگ سالیانه 25%  می‌باشد که این از مربوط بودن اقتصادی نظریه توازی ایستا پشتیبانی می کند. تفاوت در سرعت تعدیل در بین سیستم‌های مالی را می‌توان به تفاوت در هزینه تعدیل نسبت داد. محدودیتهای اقتصادکلان و محدودیتهای مربوط به بخش تامین در سطح خُرد نیز بر پویایی اهرم مالی اثر می گذارند. تعدیل شرکت‌ها در طول رکود کندتر است، و اثر چرخه تجاری بر سرعت تعدیل در مورد شرکت هایی مشهودتر است که در کشورهای بازار محور واقع شده و از لحاظ تامین مالی محدود هستند.  کلمات کلیدی: ساختار سرمایه؛ سرعت تعدیل؛ ساختار سهامداران نهادی؛ چرخه تجاری؛ روش‌های پانلی پویا ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی اثر اهرم مالی و اندازه شرکت بر بازدهی سهام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله ما اثر اهرم مالی و اندازه شرکت را بر روی بازده سهام مورد بررسی قرار می دهیم.روش رگرسیون حداقل مربعات برای مدل سازی ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است و اهرم مالی از روی گزارشهای سالانه برای 5 سال از سالهای 2006 تا 2010 برای شرکتهای با فعالیت تولیدی، محاسبه شده است. علاوه بر این متوسط ماهانه قیمت سهام برای سهام انتخاب شده برای سالهای 2006 تا 2010 برای شرکتهای فوق نیز محاسبه شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که یک ارتباط منفی معناداری بین اهرم مالی و بازده سهام وجود دارد. همچنین ارتباط بین اندازه شرکت و بازده سهام مثبت و معنادار می باشد.... کلمات کلیدی: اهرم مالی، بازده، ریسک مالی، بدون ریسک، سرمایه گذار . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی ارزش شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: مسئولیت اجتماعی شرکت یک مبحث در حال تولد در نیجریه می باشد. شرکت ها زیر فشار هستند که به گونه ای فعالیت کنند که سازگار با جامعه و محیط زیست باشند. با وجود این آیا مسئولیت پذیری در قبال جامعه، منافعی را با حفظ ثبات ریسک برای شرکت حاصل می کند؟ این تحقیق از مدل رگرسیون برای بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی ارزش بازار شرکت های تامین مالی در نیجریه برای دوره زمانی 2004 تا 2008 استفاده کرده است.ما برای تحلیل خود از مجموعه ای از متغیرهای کنترلی مانند اندازه شرکت، اهرم مالی، رشد و سود تقسیمی استفاده کردیم. در ادامه مطالعات قبلی ما تاثیر مثبت و معنادار قوی شاخص های اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت (مدیریت منابع انسانی و گسترش انجمن) بر روی ارزش بازار شرکت پیدا کردیم... راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه مکانیزم های راهبری شرکت (حاکمیت شرکتی)، اهرم مالی و جریان نقدی آزاددانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "مکانیزم های راهبری شرکت (حاکمیت شرکتی)، اهرم مالی و جریان نقدی آزاد": در فرایند هر تحقیق نتایج آن ازاهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که نتیجه گیری‌های تحقیق می‌تواند مبنایی برای رفع مشکلات و بهبود شرایط موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب باشد. این پایان نامه حسابداری در تلاش بوده است تا به بررسی رابطه بین مکانیزم‌های راهبری شرکتی و اهرم مالی با جریان نقد آزاد بپردازد؛ و با ارائه مدلی مناسب به کمک مدیران مالی شرکت‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تحلیلگران مالی و سایر ذینفعان آمده، تا اینکه بتوانیم بازار سرمایه‌ای کارآمد و پر رونق داشته باشیم. با بررسی ادبیات تحقیق مفاهیم پایه استخراج گردید و مبنای طراحی فرضیه‌ها قرار گرفت، سپس آزمون‌های آماری انجام شد و یافته‌های تحقیق به دست آمد. در این فصل با بهره‌گیری ازیافته‌های پژوهش، ابتدا به ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌ها می‌پردازیم و سپس به ارئه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی و محدودیت‌های تحقیق خواهیم پرداخت.پایان نامه مکانیزم های راهبری شرکت (حاکمیت شرکتی)، اهرم مالی و جریان نقدی آزاد–نتیجه آزمون فرضیه اول:فرضیه اول بیان می کند که"بین اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد شرکت‌ها در بازار سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2012، با عنوان "عوامل تعیین کننده سررسید بدهی در شرکت های استرالیایی"، از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: ما در این مقاله‌ عوامل تعیین کننده سررسید بدهی در بازار سرمایه استرالیا را در بین شرکتهای برتر پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار از 1989 تا .2006، مورد بررسی قرار خواهیم داد. ما دریافتیم که شرکتهای استرالیایی نه تنها رابطه مثبتی بین  اهرم مالی و سررسید بدهی نشان می‌دهند بلکه از بدهی کوتاه مدت نیز برای علامت دهی کیفیت بالای خود به بازار، استفاده می کنند. نتایج ما در برابر روش‌های مختلف برازش که درون‌زایی و وابستگی خطایی را کنترل می‌کنند، همچنان برقرار است. ما همچنین دریافتیم که نادیده گرفتن تعامل میان اهرم مالی و سررسید بدهی می‌تواند به نتیجه گیری های اشتباه درباره پشتیبانی از اصل تطابق هزینه با درآمد، فرضیه هزینه‌های نمایندگی و فرضیه هزینه های دادوستد، منجر شود. کلمات کلیدی: سررسید بدهی؛ ساختار سرمایه؛ اهرم مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)