مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

اندازه شرکت

جستجو برای کلمه کلیدی : اندازه شرکت

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری چرخه عمر شرکت، اندازه شرکت، عمر شرکت و ساختار سرمایهدانلود پایان نامه حسابداری تاثیر چرخه عمر بر ارتباط بین اندازه شرکت و عمر شرکت با ساختار سرمایه، مقطع کارشناسی ارشد حسابداری حاضر به بررسی روابط بین متغیرهای عمر شرکت و اندازه شرکت با ساختار سرمایه و نقش چرخه عمر بر این ارتباط می پردازد. از آنجایی که چرخه عمر شرکت اشاره به فرایند تکامل شرکت از بدو تولد تا هنگام مرگ آن اشاره دارد، از نظر پژوهشگران هر مرحله  از عمر شرکت شرایط و ویژگی های منحصر به فردی دارد، که می تواند شرایط کلی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. در این پایان نامه حسابداری، تاثیر چرخه عمر بر ساختار سرمایه شرکت و همچنین، تاثیر چرخه عمر بر ارتباط بین عمر و ساختار سرمایه و تاثیر چرخه عمر بر ارتباط بین اندازه و ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سه فرضیه تدوین شد، و برای آزمون فرضیه ها از نمونه ای که به صورت حذف سیستماتیک از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند استفاده شد و  روش آماری مورد استفاده در آزمون فرضیه ها، رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد، ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، " اثر حضور در بازار خارجی اضافی ، بر حجم معاملات سهام با پذیرش و معامله متقابل" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله سعی در روشن کردن اثر حضور سهام یک شرکت در بازار خارجی مازاد (اضافی) بر حجم معامله شرکتهای دارای سهام پذیرفته شده متقابل ومعامله متقابل در چند بورس، شده است. ما با استفاده از نمونه جامع و منحصر‌بفرد از 235 شرکت دارای 788 معامله/پذیرش متقابل ازسال 1980 تا 2013، دریافتیم که در مقایسه با کاهش حجم معاملات پس از اولین پذیرش متقابل، معامله/پذیرش خارجی اضافی منجر به معامله متقابل بیشتر سهم شده است. نتایج همچنین گویای آن است که تاثیر معامله متقابل اضافی بسیار با اهمیت تر از پذیرش متقابل سهام در بازارهای خارجی با تعداد زیاد سفارشات خرید و فروش سهام می باشد. ما دریافتیم که افزایش در حجم معامله به ترتیب دارای ارتباط مثبت و منفی، با هزینه‌های معامله و فرصت‌های آربیتراژ است. ما همچنین دریافتیم که ارجحیت همجواری (جغرافیایی) و اندازه شرکت اثر معناداری را ایجاد می‌کنند که بستگی به نوع سفارشات پذیرش و معامله متقابل دارد. کلمات کلیدی: پذیرش متقابل سهام شرکتهای دو کشور در بورس های همدیگر؛ معامله متقابل سهام شرکتهای دو ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوسپایان نامه حسابداری و مالی حاضر به بررسی ارتباط اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار بورس ایران می پردازد. مطالعات متعددي اثبات كرده اند كه در افقهای زماني متفاوت کوتاه مدت، ميان مدت، بلندمدت، بازده سهام، عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژي مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوي و سایر سرمایه گذاران، در بازارهاي سرمایه حال حاضر دنیا، استراتژي معکوس و استراتژي مومنتوم می باشند. در هر دوي این استراتژي ها که دقیقا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، سعی می شود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. يعني اوراق بهاداري که عملکرد خوبی (بدي) را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) را در آینده نیز ادامه دهند. در حاليكه وجود مومنتوم در بازده سهام اثبات شده است و عليرغم اينكه به نظر مي رسد سودمندي مومنتوم چندان بحث انگيز نباشد، محرك هاي دقيق اين اثر به عنوان يك سوال تجربي باقي مانده است و اين مسئله كه چه عواملي مي توانند محرك ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه بررسی اثر ساختار مالکیت شرکت و اندازه شرکت بر مدیریت سودآوری آتی دانلود پایان نامه حسابداری و مالی ارشد، با عنوان "بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی شرکت": مدیریت سود در چند سال اخیر موضوع بسیاری از مطالعات پژوهشگران مالی و حسابداری گشته است، با توجه به رسوایی های بوجود آمده، عموم جامعه بر این باور شدند که مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکت‌ها، به مدیریت سود فرصت‌طلبانه گرایش دارد، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد. هدف پایان نامه، بررسی نوع مدیریت سود اعمال‌شده (مدیریت سود فرصت‌طلبانه یا مدیریت سود کارا) و تاثیر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش‌بینی سودآوری آتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری با توجه به وضعیت شرکت از نظر اطلاعات ارائه شده در پیش بینی سودآوری آتی می‌باشد. از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل سال 1381 ، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه‌گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سالهای 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. متغیرهای این پایان نامه (بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و اندازه ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 14,900 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه مرتبط با تاثیر اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم بر بازده سهام شرکتپایان نامه با عنوان تاثیر اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم بر بازده سهام شرکت: پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت همانند اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ازآنجایی که هدف از سرمایه گذاری در شرکت و مشارکت در بورس دستیابی به سود می باشد، و کسب سود بیشتر، یکی از مهمترین عواملی است که سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تشویق می‌کند. لذا سنجش عوامل موثر بر بازده سهام، مسئله‌ای حیاتی برای سرمایه گذاران و سهامداران می‌باشد. به این منظور 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ای 5 ساله از 1386 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده های پایان نامه نشان می‌دهد که عوامل اندازه (ارزش بازار شرکتها) و ارزش دفتری به ارزش بازار شرکتها، بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار نیست، ولی عامل مومنتوم (که در این پژوهش به صورت یک ساله در نظر گرفته شده است) با بازده سهام رابطه مستقیم ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 9,900 تومان)

خلاصه مقاله

دانلود پایان نامه حسابداری بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بورس تهران به تفكيك  صنعت و اندازه شرکتدانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بورس تهران به تفكيك  صنعت و اندازه":در دنياي رقابتي امروز،ايجاد ارزش و خلق ثروت براي سهامداران  يكي از اهداف اصلي  هر دو بنگاه سرمايه گذار و سرمايه پذير است.سرمایه گذاران  خواستار آنند كه سرمايه خود را روز به روز افزايش داده و آنرا به حداكثر برسانند و به همين دليل به دنبال فرصتهاي سرمايه گذاري هستند كه بيشترين ثروت را براي آنان خلق كند .آنان براي نيل به اين مقصد نياز به ابزارها  و معيارهايي براي شناسايي و اندازه گيري ارزش  بالقوه موجود در هر يك از فرصتهاي سرمايه گذاري  دارند. اين معيارها بايد به اندازه كافي قابل اتكا باشند ،تا سرمايه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصميم گيريهاي خود را انجام داده و سرمايه خود را در فعاليتهاي تجاري صرف كنند. در اينجاست كه دانش حسابداري و مديريت مالي  به كمك سرمايه گذاران مي آيد، تا آنها را در تصميمات خود ياري دهد. در ضمن تاثير بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادي كشور انكار ناپذير است و وظيفه اصلي بازار سرمايه  به حركت در انداختن مؤثر سرمايه ها و تخصيص ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی اثر اهرم مالی و اندازه شرکت بر بازدهی سهام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله ما اثر اهرم مالی و اندازه شرکت را بر روی بازده سهام مورد بررسی قرار می دهیم.روش رگرسیون حداقل مربعات برای مدل سازی ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است و اهرم مالی از روی گزارشهای سالانه برای 5 سال از سالهای 2006 تا 2010 برای شرکتهای با فعالیت تولیدی، محاسبه شده است. علاوه بر این متوسط ماهانه قیمت سهام برای سهام انتخاب شده برای سالهای 2006 تا 2010 برای شرکتهای فوق نیز محاسبه شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که یک ارتباط منفی معناداری بین اهرم مالی و بازده سهام وجود دارد. همچنین ارتباط بین اندازه شرکت و بازده سهام مثبت و معنادار می باشد.... کلمات کلیدی: اهرم مالی، بازده، ریسک مالی، بدون ریسک، سرمایه گذار . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی ارزش شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: مسئولیت اجتماعی شرکت یک مبحث در حال تولد در نیجریه می باشد. شرکت ها زیر فشار هستند که به گونه ای فعالیت کنند که سازگار با جامعه و محیط زیست باشند. با وجود این آیا مسئولیت پذیری در قبال جامعه، منافعی را با حفظ ثبات ریسک برای شرکت حاصل می کند؟ این تحقیق از مدل رگرسیون برای بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی ارزش بازار شرکت های تامین مالی در نیجریه برای دوره زمانی 2004 تا 2008 استفاده کرده است.ما برای تحلیل خود از مجموعه ای از متغیرهای کنترلی مانند اندازه شرکت، اهرم مالی، رشد و سود تقسیمی استفاده کردیم. در ادامه مطالعات قبلی ما تاثیر مثبت و معنادار قوی شاخص های اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت (مدیریت منابع انسانی و گسترش انجمن) بر روی ارزش بازار شرکت پیدا کردیم... راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه روابط اندازه شرکت و رشد شرکت از نظر قانون گیبرت:دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "روابط اندازه شرکت و رشد شرکت از نظر قانون گیبرت": در این پایان نامه حسابداری تلاش کردیم تا رابطه بین اندازه شرکت و رشد شرکت را از دیگاه قانون گیبرت مورد آزمون قرار دهیم. برای این منظور در فصل دوم اين تحقيق به بررسي ادبيات موضوع تحقيق و مباني نظري اين حوزه پرداخته شد. همچنين در این فصل به مطالعات انجام شده در حوزه رشد شرکتها و قانون گیبرت در خارج از کشور پرداخته شد و در داخل کشور نیز این اولین تحقیقی است که در این زمینه صورت می گیرد و فقدان منابع لارم برای مبانی نظری کاملاً مشهود است.. در فصل سوم و چهارم نیز جامعه آماري و نمونه تحقيق و شيوه استخراج آن ذکر گرديد و همچنين متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها به طور دقيق تشريح شده و فرضيات تحقيق آزمون گردید. در فصل حاضر نیز تلاش مي شود تا خلاصه ای از تحقيق و نتايج به دست آمده از آن به صورت کامل ارائه شود. همچنين در این فصل پيشنهاداتي براي انجام تحقيقات آتي ذکر شده و محدوديت هاي موجود در مسير اين مطالعه ارائه خواهد شد.پایان نامه روابط ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)