مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

اقلام تعهدی

جستجو برای کلمه کلیدی : اقلام تعهدی

خلاصه مقاله

مقاله پایداری نامتقارن اقلام تعهدی و قیمت گذاری بازار اقلام تعهدی و جریانهای نقدیمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه و مالی 2016، با عنوان "پایداری نامتقارن اقلام تعهدی و قیمت گذاری بازار اقلام تعهدی و جریانهای نقدی"، از سایت Wiley  به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی:ما در این مقاله به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت که آیا قیمتهای سهام منعکس کننده تداوم نامتقارن اقلام تعهدی و جریان های نقد ناشی از محافظه کاری مشروط  هستند یا خیر. ما با استفاده از آزمون میشکین (1983) شواهد بیشتری را در مورد توضیح ثبات سود برای ناهنجاری اقلام تعهدی ارئه کرده ایم. ما همچنین  از فنون برازش پانلی که اثر معنادرای بر نوع استنباط ما از کارایی بازار دارند، استفاده کرده ایم. نتایج بدست آمده از مقاله انگلیسی با عنوان "پایداری نامتقارن اقلام تعهدی و قیمت گذاری بازار اقلام تعهدی و جریانهای نقدی" نشان می‌دهد که در طول دوره نمونه گیری شده ما (i) سرمایه گذاران بنظر می‌رسد که پایداری نامتقارنی را در اقلام تعهدی و جریانهای نقدی پیش بینی می‌کنند، (ii) ناهنجاری تعهدی از قیمت‌گذاری اشتباه اقلام تعهدی در طی سال‌های دارای سودهای اقتصادی، ناشی می‌شود، اگرچه تفاوت میزان پایداری میان اقلام تعهدی و جریان نقد در سال های دارای زیان اقتصادی، بزرگتر است، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله اقلام تعهدی درباره جریان وجوه نقد آتی به ما چه می‌گویند؟مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، با عنوان  "اقلام تعهدی درباره جریان وجوه نقد آتی به ما چه می‌گویند؟"، از سایت Springer ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی:مدل ما که از فلتام و السون (1995) و السون (2002) اقتباس شده, و تعمیمی از مدل دچو و دیچو (2002) است, اطلاعات مربوط به جریان‌های وجوه نقد منعکس شده در اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این مدل نشان می‌دهد که سرمایه‌گذارن می‌توانند با استفاده از اطلاعات بدست آمده از اقلام تعهدی, اطلاعاتی در خصوص فاکتور اقتصادی دوره بعدی و بخش گذرای مولفه‌ جریان وجوه نقد دوره آتی را از آن استخراج نمایند. میزانی که این اقلام تعهدی می‌تواند اطلاعات مذکور را برای ما فراهم نماید بستگی دارد به اینکه آیا اقلام تعهدی با جریان وجوه نقد آتی و گذشته و اقتصاد دوره فعلی تطابق دارد و آیا به دوره جاری و قبلی مربوط است یا خیر. بنابراین هریک از اقلام تعهدی در ارزشیابی و پیش‌بینی جریان وجوه نقد یا سودها, دارای ضریب متفاوتی است.  هر یک از ضرایب ترکیبی از وزن اطلاعات است و اطلاعاتی را منعکس می‌کند که در ارزشیابی و پیش‌بینی جریان وجوه نقد و سود مورد استفاده قرار می‌گیرد. شواهد تجربی مذکور از بینش ما  پشتیبانی می‌کند که بخش‌بندی اقلام تعهدی بر مبنای نقش آن‌ها در هم‌ترازی وجوه نقد, توانایی آن‌ها را برای پیش‌بینی جریان وجوه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی محافظه کاری مشروط و اندیکاتورهای تفکیکی اخبار بد در مدلهای اقلام تعهدیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، با عنوان  "محافظه‌کاری مشروط و اندیکاتورهای تفکیکی اخبار بد در مدل‌های اقلام تعهدی"، از سایت Springer ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری ومالی:محافظه‌کاری مشروط بخش جدا نشدنی از فرایند اقلام تعهدی نرمال است اما غالبا جزو بخش‌هایی است که در مدل‌سازی گنجانده نمی‌شود. عوامل تعیین کننده اقتصادی استاندارد اقلام تعهدی, اطلاعاتی درباره زیان‌های تحقق نیافته در خود نهفته دارد. استدلال ما این است که حسابداران این زیان‌های تحقق نیافته را بعنوان تقلیل ارزش تفکیک شده گروهی از دارایی‌ها شناسلیی می‌کنند. مدل‌سازی کاهش ارزش دارایی بینش اقتصادی جدیدی درباره اقلام تعهدی و مدل‌های اقلام تعهدی اصلاح شده بدست می‌دهد. ما پیش‌بینی می‌کنیم که محافظه‌کاری اقلام تعهدی به جای آنکه عدم تقارن اطلاعاتی متغیر جایگزین خبری تراکمی ستونی باشد, نمایانگر مجموع عدم تقارن‌های اطلاعاتی بردار اندیکاتورهای خبری است. استدلال ما این است که اندیکاتورهای تفصیلی سطح مقطعی و ربعی دارای اثر افزایشی بر اقلام تعهدی سطح شرکتی سالیانه هستند. ما همچنین اثر پویای اندیکاتورها زیان مازاد را پیش‌بینی می‌کنیم چون حسابداران بدنبال الگوهای ثابت در این متغیرها هستند. نتایج تجربی بدست آمده در مورد شرکت‌های آمریکایی از این پیش‌بینی پشتیبانی می‌کنند. عدم تقارن در اقلام تعهدی با محافظه‌کاری در آزمون‌های اعتبارسنجی سازگاری دارد. ما ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

توجه محدود, ارائه صورت افشای جریان وجوه نقد, و ارزشیابی اقلام تعهدیما اثر توجه محدود را بر ارزشیابی اقلام تعهدی از طریق مقایسه واکنش‌های بازار بلند مدت وفوری به بیانیه‌های سود, مورد آزمون قرار دادیم؛ بیانیه‌های مذکوراز میان زیرنمونه‌ای از شرکت‌هایی که تنها ترازنامه افشاء کرده‌اند و زیرنمونه‌ای از شرکت‌هایی که ترازنامه و صورت وجوه جریان نقدی را مشترکا در نشریه سود افشاء می‌نمایند, انتخاب شده است. اطلاعات درباره اقلام تعهدی را عموما می‌توان از ترازنامه‌های تطبیقی استنباط کرد, اما موجود بودن صورت جریان وجوه نقد باعث می‌شود که اقلام تعهدی برای سرمایه‌گذارانی که توجه محدودی دارند, برجسته‌تر شده و پردازش آن‌ها آسانتر باشد. ما پس از کنترل اطلاعات اضافی بالقوه و درون‌زایی افشای صورت جریان وجوه نقد, شواهد محکمی یافتیم که افشای صورت جریان وجوه نقد امکان قیمت‌گذاری موثر اقلام تعهدی را فراهم می‌آورد. تحلیل بیشتر با استفاده از متغیر جایگزین برای پیچیدگی سرمایه‌گذاربیانگر آن است که هرگاه صورت جریان وجوه نقد از نشریه سود غایب باشد, سرکایه‌گذارانی که پیچیدگی کمتری دارند در تنزیل اقلام تعهدی موفق نخواهند بود ولی سرمایه‌گذاران پیچیده موفق خواهند شد. کلمات کلیدی: توجه محدود؛ افشای جریان وجوه نقد؛ افشای داوطلبانه؛ ارزشیابی اقلام تعهدی؛ برجستگی؛ هزینه پردازش اطلاعات  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی (2016)، با عنوان "آیا متنوع بودن صنعتی و جغرافیایی اثرات مثبتی بر مدیریت سود دارند؟ شواهدی از ادغام و تصاحب شرکت‌ها در بریتانیا"، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده و بهره گیری در مطالعات و پژوهشهای حسابداری و مالی: در این مقاله به بررسی این پرسش می پردازیم که آیا متنوع بودن شرکت از نظر جغرافیایی و صنعتی، بر مدیریت سودهای اقلام تعهدی توسط شرکت‌های هدف (ادغام شده یا تصاحب شده) اثرگذاراست یا خیر. پیرو پژوهش پیشین (جیراپوم و همکاران، 2008؛ المهدی و سبوئی، 2011)، صریحا میان متنوع سازی صنعتی و جغرافیایی تمایز قائل شده‌ایم. دو بعد متنوع سازی مذکور از جهت درجه عدم تقارن اطلاعاتی با یکدیگر متفاوتند, بطوریکه در شرکتهای متنوع از جهت صنعتی، اقلام تعهدی در سطح بخش تجاری گرایش به خنثی کردن یکدیگر دارند، درحالیکه شرکتهای متنوع از جهت جغرافیایی بنظر می‌رسد که در معرض عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری هستند. ما با استفاده از نمونه‌ای از 229 شرکت هدف پذیرش شده در بورس و با بهره گیری از مدل‌های اقلام تعهدی مقطعی و چهارچوب رگرسیون پانلی دریافتیم که متنوع سازی صنعتی باعث کاهش مدیریت سود توسط شرکت‌های هدف بریتانیایی قبل از ادغام و تصاحب آن‌ها می‌شود. نتایج مطالعه ما ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

اقلام تعهدی و سقوط قیمت‌هامن رابطه میان اقلام تعهدی و سقوط قیمت‌ها در سطح شرکت را مورد تحقیق قرار دادم و نشان دادم که در بازده هفتگی آنان کاهش بیش از اندازه وجود دارد. من دریافتم که هرگاه میزان اقلام تعهدی بالا باشد در مقایسه با اقلام تعهدی کمتر, احتمال سقوط قیمت بیشتر خواهد بود. این یافته را می‌توان با استفاده مدیران از برآوردهای اقلام تعهدی درآمد زا جهت انباشت اخبار بد, تبیین کرد. زمانیکه میزان اخبار انباشت شده بد از یک حد معین بگذرد, بطور یکجا آزاد شده و موجب سقوط قیمت می‌شود. من سازگار با این تبیین دریافتم که رابطه مشاهده شده در مورد دارایی‌های عملیاتی قوی‌ترین حالت دارد (مولفه اقلام تعهدی که کمترین میزان قابلیت اتکاء را دارد). تحلیل مقطعی نیز از تبیین انباشت اخبار بد پشتیبانی می‌کند. کلمات کلیدی: اقلام تعهدی؛ سقوط؛ انباشت اخبار بد؛ ریسک نکول  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تاثیر ساختار مالکیت مدیریتی (سهام در اختیار مدیریت) بر ارتباط بین پایداری سود و اقلام تعهدی می پردازد. ساختار مالکیت شرکت و نوع آن یکی از مباحث مهم در حوزه حاکمیت شرکتی می باشد. ساختار های مالکیتی می تواند شامل مالکیت نهادی، مالکیت خانوادگی، مالکیت حقوقی، مالکیت حقیقی و مالکیت مدیریتی و ... داشته باشد هر یک از این نوع ساختارهای مالکیتی می تواند مزایا و معایب متفاوتی داشته باشد، از سوی دیگر ویژگی های سود، به خصوص ثبات و پایداری سود دارای اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان صورت های مالی می باشد، بطوریکه سرمایه گذار با اطمینان بیشتری می تواند اقدام به پیش بینی سود سهام در بازه های زمان آتی را داشته باشد...راهنما:برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید و پرداخت موفقیت آمیز، فایل پایان نامه حسابداری خریداری شده، در قسمت پنل کاربری (که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالایی سایت نمایان می شود) ، پس از باز کردن آیتم مدیریت مقالات در لیست سمت چپ، و کلیک بر روی دانلود مقالات، پایان نامه حسابداری خریداری شده، با لینک دانلود، نمایش ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "مقاله اقلام تعهدی و عملکرد آتی: آیا می‌توان آن را به ریسک نسبت داد؟"، جهت استفاده در مطالعات پژوهشی حسابداری و مالیو انتخاب موضوع پایان نامه: ما معیارهای سنجش گسترده ای از اقلام تعهدی را به مولفه های آن یعنی مولفه های خاص شرکتی و مولفه های مرتبط با شرکت تجزیه کردیم. ما دریافتیم که رابطه منفی میان اقلام تعهدی و عملکرد آتی شرکت را می‌توان بطور کامل به مولفه خاص شرکتی منسوب دانست. توضیحات استاندارد مبتنی بر ریسک، به سختی می‌تواند با این واقعیت سازگاری یابد. هر چه بازده‌های مورد انتظار دارای مولفه‌ مشترکی باشند که بین شرکت‌های مربوطه گسترده شده باشد ، به همان میزان توضیح مبتنی بر ریسک رابطه منفی قوی‌تری میان اقلام تعهدی و عملکرد آتی شرکت،هنگامیکه شرکت های مربوطه نیز در حال رشد باشند، نشان خواهد داد. در عوض، مطالعه ما به احتمال قوی به تصمیمات سرمایه‌گذاری ناکارا، قابل انتساب است، چراکه بازار سهام و تحلیلگران به موقع باهم متحد نشده اند. کلمات کلیدی: فعالیت سرمایه گذاری؛ اقلام تعهدی؛ سودآوری؛ بازده سهام؛ زنجیره تامین راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "اثر افشای اطلاعات و سیستم رتبه بندی شفافیت بر میزان درآمد ناشی از اقلام تعهدی"، از ژورنالهای معتبر خارجی برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که آیا سیستم رتبه بندی شفافیت افشای اطلاعات که در سال 2003 توسط کمیته بورس اوراق بهادار تایوان به اجرا درآمده است، برای کاهش ناهنجاری های ناشی از اقلام تعهدی به ویژه برای استفاده سرمایه گذاران خبره در ارزشگذاران سهام با استفاده از اقلام تعهدی مفید می باشد. نتایج اولیه بیانگر یک نوع کاهش محدود در ارزشگذاری بیش از واقع اقلام تعهدی و جریانات نقدی و همچنین بازده غیر عادی کمتر در شرکت هایی با رتبه شفافیت افشای بهتر نسبت به شرکت هایی با رتبه بندی پایین تر می باشد. افشای بیشتر موجب می شود شرکتهایی با سرمایه گذاران نهادی آگاه کاهش قابل توجهی در قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و بازده غیر عادی آتی سهام داشته باشند. با این حال پس از کنترل عوامل موثر بر بازده سهام هیچ مدرکی دال بر پیش بینی بازده غیر عادی توسط اقلام تعهدی نیافتیم. روی هم رفته نتایج نشان می دهد که سیستم رتبه بندی شفافیت افشای اطلاعات در کاهش قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی برای سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، با عنوان  "اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی مالیات بر درآمد"، از سایت Springer ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: ما معیاری برای سنجش کیفیت اقلام تعهدی ایجاد و آن را اعتبارسنجی کردیم. کیفیت اقلام تعهدی مالیاتی تا جایی تغییرات را ثبت می‌کند که اقلام تعهدی مالیات بر درآمد با جریان وجوه نقد مرتبط با مالیات بردرآمد ارتباط داشته باشد, و تغییرات پایین‌تر در آن نشانگر کیفیت بالاتر اقلام تعهدی مالیاتی است. کیفیت پایین اقلام تعهدی مالیاتی از موارد زیر نشات می‌گیرد: (1) خطای برآورد مدیریت و(2) استانداردهای گزارشگری مالی که منجر به ایجاد تفاوت میان هزینه‌های مالیات بر درآمد و وجوه نقدی مالیات بردرآمد می‌شود, که در بدهی‌ها و دارایی‌هایی با مالیات معوق منعکس نشده‌اند. ما برای اعتبار سنجی معیار اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی مالیاتی خود, نشان دادیم که این معیار با ویژگی‌های شرکت که هر دو الگو را منعکس می‌کنند رابطه دارد، و همچنین ثابت کردیم که این معیار می‌تواند ارائه مجدد مرتبط با مالیات و ضعفهای عینی کنترل داخلی را پیش‌بینی کند. ما با نشان دادن این موضوع که هزینه مالیاتی از دید سرمایه‌گذاران  در شرکت‌هایی با کیفیت اقلام تعهدی مالیاتی بهتر, آگاهی بخشی بیشتری دارد، اهمیت معیار اندازه‌گیری خودمان را ثابت کردیم. در پژوهش‌های آتی می‌توان از کیفیت اقلام تعهدی برای پاسخ‌های مربوط ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "روابط اقتصادی میان شاخص های کیفیت سود"، از سایت Wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: در مطالعات تجربی پیرامون کیفیت سود از شاخص ‌های اندازه‌گیری گوناگونی استفاده می‌شود که ابعاد خاصی از کیفیت سود را ثبت و ضبط می‌کنند. در این مقاله پایه های نظری برای ارزیابی و مقایسه چندین شاخص سود متداول را ارائه خواهیم کرد: مربوط بودن ارزش؛ ثبات (پایداری)؛ پیش‌بینی پذیری؛ هموار بودن؛ و اقلام تعهدی اختیاری. ما از آندسته از چهارچوب انتظارات منطقی استفاده خواهیم کرد که در آن، مدیر از انگیزه های  قیمت بازار، سود، و هموار بودن برخوردار است و می تواند در گزارشهای سود تورش ایجاد کند. ما با اتخاذ محتوای اطلاعاتی سود گزارش شده بعنوان معیار طبیعی، به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت که تغییر در انگیزه های مدیریتی، ریسک عملیاتی، و نویز حسابداری چگونه بر کیفیت سود  اثر می‌گذارد و اینکه آیا شاخص های متفاوت در یک جهت اند و یا در جهات مختلف نشانه رفته‌اند. ما دریافتیم که مربوط بودن ارزش و پایداری، شاخص‌هایی هستند که بطور نزدیکی با یکدیگر و با معیار شاخص ما هم‌ترازند و از ویژگی‌های هموار بودن و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2015 با عنوان "مقاله توانایی عملیاتی مدیرعامل اجرایی و رابطه میان اقلام تعهدی و جریان نقدی آتی"، از سایت wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: در این مطالعه به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت که آیا توانایی عملیاتی مدیرعامل اجرایی ، یعنی میزان توانایی مدیر عامل در استفاده موثر از دارایی‌های شرکت برای سودآوری، تبیین کننده رابطه میان اقلام تعهدی و جریان نقدی است یا خیر. گرچه با هر دو روش یعنی کیفت اندازه گیری حسابداری و توانایی عملیاتی مدیرعامل می توان استفاده کرد، ولی شواهد کمی در خصوص روش اخیر وجود دارد. ما پس از کنترل توانایی برآورد حسابداری مدیرعامل دریافتیم که زمانیکه مدیرعامل توانایی عملیاتی بالایی به نمایش می‌گذارد رابطه میان اقلام تعهدی دوره اخیر و جریان نقدی آتی، قوی‌تر است. این یافته بیانگر آنست که توانایی عملیاتی مدیرعامل، عامل تعیین کننده مهم اطلاع رسانی برای جریان نقدی آتی توسط اقلام تعهدی جاری است. کلمات کلیدی: توانایی عملیات مدیر عامل اجرایی؛ توانایی برآورد حسابداری مدیرعامل اجرایی، اقلام تعهدی؛ جریان‌های نقد آتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

آیا اندازه موسسه حسابرسی مهم است؟ شواهدی از موسسات حسابرسی کوچکمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه، 2015، "آیا اندازه موسسه حسابرسی مهم است؟ شواهدی از موسسات حسابرسی کوچک" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: با وجود آنکه بنا‎برادبیات گذشته، شرکت بیگ فور (یک شرکت حسابرسی معروف در سطح بین المللی) بالاترین کیفیت حسابرسی را ارائه می دهند، اسناد و شواهد جدید حاکی از آن است این تفاوت ها به خصوصیات مشتریان مربوط می شود (Lawrence, Minutti-Meza, & Zang, 2011). شواهد پیرامون کیفیت حسابرسی حسابرسان ردهٰ میانی، متفاوت و متنوع است(Boone, Khurana, & Raman, 2010; CasselL, Giroux, Myers, & Omer 2013).دراین مقاله با بررسی کیفیت حسابرسی موسسات حسابرسی کوچک (یعنی موسساتی با 100 یا کمتر از 100 کارکن) می‌پردازیم. خصوصا، ما رابطه میان نحوه دستکاری سود و استفاده از موسسات حسابرسی کوچک را بررسی و خصوصیات مشتریان را با استفاده از روش همسان سازی گرایش نمرات، کنترل خواهیم کرد. یافته های ما نشان می دهد که موسسات حسابرسی کوچک در محدود سازی استفاده فرصت طلبانه مدیران از اقلام تعهدی اختیاری توانایی پایینی دارند. با این وجود، ما دریافتیم که موسسات کوچک حسابرسی با دستکاری فعالیت های واقعی ارتباط دارند. مطالعه حاضر با بررسی گروه خاصی از موسسات حسابرسی که در بازار حسابرسی جزو کوچکترین بنگاهها بشمار می آیند، شناخت ما را ازنقش ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "مدیریت اقلام تعهدی و عملکرد مدل های ارزشیابی بر مبنای درآمد" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه دستکاری اقلام تعهدی بر ارزشگذاری شرکت ها در سال های پیرامون تصویب قانون ساربنز – آکسلی (sox ) اثر گذار بوده است . ما به مقایسه قدر مطلق درصد اشتباهات (Errors ) مدل های ارزشیابی RIM و DCF برای یک گروه از شرکت های آمریکایی که مشکوک به دستکاری اقلام تعهدی برای جلوگیری از رخ داد زیان های کوچک یا کاهش اندک در درآمدهای شرکت هستند ، در مقایسه با گروهی از شرکت های نرمال در همان صنعت ، در همان سال و با همان اندازه می پردازیم . نتایج ما نشان داده است که مدل RIM نسبت به مدل DCF توانسته است که برآورد بهتری از ارزش ذاتی شرکت های نرمال و همسان در دوره قبل از تصویب قانون ساربنز – آکسلی (sox ) ارائه دهد ، اما نه در مورد دستکاری اقلام تعهدی ، قانون ساربنز - آکسلی (sox ) اثرات زیان بار ناشی از دستکاری اقلام تعهدی را کاهش می دهد و به طور کامل تفاوت های ناشی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله آیا پراکندگی بازده، توصیف کننده ناهنجاری سرمایه گذاری و اقلام تعهدی می باشد؟مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، سال 2014، "پراکندگی بازده ، ناهنجاری سرمایه گذاری و اقلام تعهدی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: تحقیقات اخیر نشان می دهد که پراکندگی بازده بالا (RD) با شرایط اقتصادی مربوط به نرخ نتزیل بالا در ارتباط است، که باعث رشد و سرمایه گذاری نمی شود. فرض ما بر این است که ریسک پراکندگی بازده می تواند ناهنجاری سرمایه گذاری و تعهدی را توصیف نماید. آزمون قیمت گذاری دارایی را اجرا نمودیم و پراکندگی بازده را به عنوان عامل ریسکی در نظر گرفتیم و نشان دادیم که شرکت های دارای سرمایه گذاری و اقلام تعهدی پایین، بیشتر در معرض ریسک پراکندگی بازده قرار دارند. پراکندگی بازده به طور معناداری بازده های آتی و همچنین مقدار بازده مازاد پرتفوی حاصل شده از سرمایه گذاری و اقلام تعهدی کاهش یافته و در زمانی که پراکندگی بازده پایین است، بسیار ناچیز می شود. ما در این مقاله (پراکندگی بازده ، ناهنجاری سرمایه گذاری و اقلام تعهدی) چنین نتیجه گیری کردیم ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این پژوهش بررسی می کند که چطور رشد شرکت، قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری (احتیاطی) شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. در شرکتهای با فرصت های رشد بالا و عدم تقارن اطلاعاتی بالا در شرکتهای با رشد بالا، ما انتظار داریم که مدیران انگیزه برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری داشته باشند به خصوص اقلام تعهدی (مثبت) که باعث افزایش سود می شود تا اطلاعات قابل توجهی را به سرمایه گذاران خارجی نشان دهد (علامت دهی کند). نتایج آزمون های تجربی ما بازگو کننده این است که در مجموع تفاوت معناداری در قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری بین شرکتهای با رشد بالا و شرکتهای با رشد پایین وجود ندارد. با .وجود این، مطابق با انتظارات ما، پیدا کردیم که در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکتهای با رشد پایین، اقلام تعهدی اختیاری مثبت در قیمت های بالاتری ارزشیابی می شوند در حالیکه برای اقلام تعهدی احتیاطی منفی، قیمت گذاری در سطوح پایین تری صورت میگیرد. بررسی های بیشتر نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری مثبت ارتباط نسبتا ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "نقش کیفیت تعهدات شرکت در میزان دستیابی به وام های بانکی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت تعهدات در دستیابی شرکت به وام های بانکی ، با استفاده از داده های پانلی از شرکت های اسپانیایی می پردازد. نتایج پژوهش نشان از ارتباط مثبت معنادار بین کیفیت تعهدات شرکت و بدهی بانک می دهد، این ارتباط حتی با کنترل سایر عوامل تاثیر گذار بر روی دسترسی به وام های بانکی و کنترل احتمال وجود همبستگی ذاتی بین دو متغیر وام های بانکی و کیفیت تعهدات شرکت ، نیز برقرار می باشد نتایج نشان می دهد که سود های با دقت بالا، عدم تقارن اطلاعاتی را بین بانک و شرکتهای متقاضی وام کاهش می دهد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "پذیرش حاکمیت شرکتی و اقلام تعهدی اختیاری" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف از این مقاله بررسی اثر پذیرش بهتر قوانین حاکمیت شرکتی بر روی تعهدات مدیریتی (تعهدات احتیاطی) در شرکتهای نیوزلند می باشد. برخلاف سایر تحقیقات قبلی مدیریت سود، که از مدل جونز سال 1991، مدل جونز تعدیل یافته، عملکرد تطبیق یافته با مدل تعهدات، برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است، این مقاله بر روی جریان نقدی آزاد به عنوان معیاری برای اندازه گیری تعهدات احتیاطی به جای جریان نقدی فعالیت های عملیاتی تمرکز دارد. تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره بر روی 70 شرکت نیوزلند برای دوره زمانی 2000 تا 2007 صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که پذیرش بهتر حاکمیت شرکتی کاهش تعهدات احتمالی را منجر می شود که به واسطه کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت این امر حاصل می شود. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337239270471، نزد بانک ملت، به نام سعید درخشی، واریز نموده و اطلاعات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "مکانیسم های حاکمیت شرکتی و کیفیت سودهای گزارش شده در شرکتهای بیمه" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: مقاله حاضر اثر روشها و مکانیسم های حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) را بر روی کیفیت سودهای گزارش شده را در شرکت های بیمه ای مورد بررسی قرار می دهد. صنعت بیمه در کشور نیجریه سالهاست که با وجود چالش های خاص همانند کمبود راهنمای عملیاتی واضح، حق بیمه بالا، حسابداری خلاقانه و فعالیت های دولتی کم، توسعه یافته و سرعت گرفته است. با وجود این معرفی حاکمیت شرکتی خوب برای این صنعت و انتخاب استانداردهای گزارشگری بین المللی، انتظار می رود که عوامل مانع رشد این صنعت کمتر شود. این مقاله برای ارائه مدلی تلاش می کند که نشان دهد چه مکانیسم های حاکمیت شرکتی با فعالیت های حسابداری خلاقانه در ارتباط است. در این مقاله 25 شرکت بیمه برای سالهای 2007 تا 2010 برای مطالعه انتخاب شدند که 5 مکانیسم حاکمیت شرکتی با کیفیت سود گزارش شده در مدل رگرسیون لحاظ شد تا اثر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر روی کیفیت سود بررسی شود. نتایج حاصل از رگرسیون چند گانه اندازه هیئت مدیره ، استقلال هیات مدیره ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)