مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

افشای داوطلبانه

جستجو برای کلمه کلیدی : افشای داوطلبانه

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "آیا مدیران برای توضیح اثرات محافظه کاری حسابداری بر سود، از افشای داوطلبانه استفاده می‌کنند؟ نقش پیش بینی های یکپارچه"، از نشریات و سایتهای معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش: تحت محافظه‌کاری مشروط، آندسته ازمنافعی که شناسایی آنها مشکل باشد، تا زمانیکه با استانداردهای شناسایی بالا، تایید نشده باشد، ثبت آنها به تعویق می افتد. این زمان‌دار نبودن می‌تواند عایدات جاری را به‌حالت راکد در‌آورد و موجب می شود که سرمایه گذاران در مورد عملکرد مثبت اقتصادی اطلاعات کافی بدست نیاورند. برای غلبه بر این احتمال، فرضیه ما این است که مدیران، اطلاعیه اجباری از سودهای جاری را با آشکارسازی داوطلبانه منافع آتی مورد انتظاری که تشخیص آنها معلق شده، ترکیب می کنند و بدین‌طریق، سرمایه‌گذاران را از اثر محافظه‌کاری بر سری‌های زمانی سودها مطلع می‌سازند. مطابق با فرضیه، ما دریافتیم که محافظه‌کاری باعث افزایش معنادار این احتمال می شود که مدیران تصمیم بگیرند که بجای اختیار کردن سکوت، مبادرت به یکپارچه‌سازی اخبار خوب با اعلامیه های سود نمایند. ما همچنین دریافتیم که اخبار پیش‌بینی یکپارچه زمانی مثبت‌تر است که محافظه‌کاری بیشتر باشد و چنین تاثیری در صورتی قویتر خواهد بود که اخبار سودهای جاری منفی باشد. ما طی آنالیزهای دیگر به بررسی آگاهی‌بخش‌بودن پیش‌بینی‌های یکپارچه که توسط شرکتهای محافظه کار انتشار‌یافته پرداختیم. نتایج بیانگر آن هستند که این ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، "مقاله رابطه میان افشای داوطلبانه، تامین مالی خارجی و وضعیت مالی"، از سایت Wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: در این مقاله با استفاده از داده‌های منحصر بفرد بدست آمده از افشای شرکت های سوئدی از سال 2007 تا 2012، سه دسته از یافته‌ها را که در ارتباط با افشای داوطلبانه شرکت‌ها، تامین مالی خارجی و وضعیت مالی هستند، ارائه خواهیم کرد. اولا، شرکت هایی که از لحاظ مالی قوی هستند نسسبت به شرکت‌های ضعیف‌تر افشای بیشتری انجام می‌دهند. ثانیاً، شرکت‌هایی که تامین مالی جدیدی بدست می‌آورند (سهام یا بدهی) در مقایسه با شرکت‌های دیگر افشای بیشتری دارند. ثالثاً، رابطه میان افشای داوطلبانه و رویدادهای تامین مالی در شرک‌های ضعیف از لحاظ مالی قوی‌تر است. مورد اخیر در پیشینه مطالعاتی مربوطه یافته جدیدی است. شاید شرکت‌های ضعیف مالی که از تامین مالی خارجی استفاده می‌کنند بدان جهت افشای بالاتری دارند که بتوانند اثر مشکلات ناشی از عقد قرارداد و ارزشگذاری در بازارهای مالی را خنثی کنند. کلمات کلیدی: افشای داوطلبانه؛ وضعیت مالی؛ تامین مالی خارجی؛ انتشار سهام؛ آستانه بار بدهی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)