مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

اطلاعات حسابداری منابع انسانی

جستجو برای کلمه کلیدی : اطلاعات حسابداری منابع انسانی

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی ارتباط بین ارائه اطلاعات منابع انسانی و عملکرد مدیریت می پردازد. با ارزش‌ترین سرمایه، سرمایه در مخلوقات انسانی است. در این پایان نامه، تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در عملکرد و از دیدگاه مدیران با سابقه سازمانهای دولتی در ایران مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق بکاربرده‌شده، روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری مورد بررسی تمام مدیران مجرب و دارای مدرک حداقل لیسانس رشته مدیریت و یا رشته‌های مربوطه هستند. نمونه آماری نیز اعضاء انجمن فارغ‌التحصیل سازمان آموزش مدیریت دولتی هستند. داده‌های لازمه از طریق توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه تهیه شده است. پرسشنامه‌ها بین 82 نفر از نمونه آماری توزیع شده است و 45 نفر به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. پاسخ‌های داده شده به پرسشنامه‌ها استخراج شده و با برنامه نرم‌افزاری اس.پی.اس.اس spss مورد پردازش قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات پایان نامه از آزمون کای-دو استفاده شده است. نتایج پایان نامه نشان می‌دهد که ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر پنج مرحله عمل کنترل و برنامه‌ریزی مدیریت یعنی مرحله شناسایی و تعریف مسائل، مرحله تحقیق برای راه‌حل‌های مختلف، مرحله ارزیابی راه‌حل‌های مختلف، مرحله انتخاب از میان راه‌حل‌های ارزیابی شده و مرحله گزارش بر ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداریو مالی دکتری حاضر به بررسی ارتباط بین گزارشگری منابع انسانی به عنوان یکی از شاخص های گزارشگری اجتماعی، و واکنش استفاده کنندگان از اطلاعات منابع انسانی می پردازد. واکنش و رفتار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری زیر مجموعه مباحث مالیه رفتاری است. امروزه تئوری سود به تئوری تصمیم‌گیری تبدیل گردیده است، و اطلاعات مربوط و به موقع از ارزش بالایی برخوردار است. روش تحقیق مورد استفاده در پایان نامه، روش توصیفی- تحلیلی است، جامعه آماری مورد بررسی عبارت از اعضاء هیئت علمی رشته حسابداری دانشگاههای تهران و دانشجویان دوره دکتری رشته حسابداری دانشگاههای تهران، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است. پرسشنامه بین کلیه اعضا جامعه آماری (تعدا 78 نفر) توزیع و تعداد 57 نفر به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. پاسخ‌های داده شده از پرسشنامه‌ها استخراج و با برنامه نرم‌افزاری اس.پی.اس spss مورد پردازش قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات پایان نامه از آزمون کای-دو استفاده شده است. نتایج پایان نامه نشان داد که ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در یادداشتهای همراه صورتهای مالی و گزارشات حسابداری مدیریت بر رفتار استفاده‌کنندگان تاثیر معنی‌داری (از نظر آماری) دارد و این اطلاعات بیشترین تاثیر را بر رفتار مدیران، سرمایه‌گذاران، کارکنان، تحلیل‌گران، اعتباردهندگان ... ادامه چکیده مقاله ...پایان نامه دکتری حسابداری و مالی (قیمت : 39,900 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 34,900 تومان)