مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

استاندارد حسابداری فعالیتهای کشاورزی

جستجو برای کلمه کلیدی : استاندارد حسابداری فعالیتهای کشاورزی

خلاصه مقاله

فعاليتهاي‌ كشاورزی - استاندارد حسابداری شماره‌ 26فهرست‌ مندرجات‌  شماره‌ بند           دامنه‌ كاربرد 4 - 1           تعاريف –        تعاريف‌ مرتبط‌ با كشاورزي‌ 8 - 5 –        تعاريف‌ عمومي‌ 11      - 9           شناخت‌ و اندازه‌گيري‌ 22      - 12           درآمدها و هزينه‌هاي‌ ناشي از اندازه‌گيري‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌ 25      - 23           عدم‌ امكان‌ اندازه‌گيري‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌اي‌ اتكا پذير 29 - 26           كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ 30           افشـا 41 - 31           تاريخ‌ اجرا 42           مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 43           پيوست‌ شماره‌ 1 : نمونه‌ صورتهاي‌ مالي‌           پيوست‌ شماره‌ 2 : مباني‌ نتيجه‌گيري‌  استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 26 - فعاليتهاي‌ كشاورزي‌اين‌ استاندارد بايد باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود.دامنه‌ كاربرد1 .      كاربرد اين‌ استاندارد در حسابداري‌ موارد زير الزامي ‌است‌، مشروط‌ بر اينكه‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ مربوط‌ باشد :الف ‌.    داراييهاي‌ زيستي‌، وب‌       .         توليد كشاورزي‌ در زمان‌ برداشت‌. 2 .      اين‌ استاندارد در موارد زير كاربرد ندارد :الف ‌.    زمين‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ (به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود مراجعه‌ شود)، وب‌       .         داراييهاي‌ نامشهود مربوط‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ (به‌ استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان‌ داراييهاي‌ نامشهود مراجعه‌ شود). 3 .      اين‌ استاندارد در مورد توليد كشاورزي‌، يعني‌ محصول‌ برداشت‌ شده‌ از ... ادامه چکیده مقاله ...