مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

ارزش شرکت

جستجو برای کلمه کلیدی : ارزش شرکت

خلاصه مقاله

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه سال 2016 با عنوان "مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران مالی و رشد شرکت تاثیر گذارند؟" به منظور استفاده در پژوهش ها و پایان نامه های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پایان نامه:ما با استفاده از نظریه های سلسله مراتبی و هزینه نمایندگی به ارزیابی این نکته خواهیم پرداخت که عدم تقارن اطلاعاتی تا چه میزان بعنوان عامل تعیین کنندۀ ارزش شرکت مطرح است و رابطه مذکور تا چه میزان مشروط به سطح اهرم مالی شرکت می‌باشد. ما همچنین اثر عدم تقارن اطلاعاتی را بر ارزش شرکت طی دوره پیش از بحران 2007/2009 و پس از این دوره و برای شرکت‌هایی با فرصت‌های رشد پایین و بالا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته‌های تجربی ما که با استفاده از نمونه بزرگی از شرکت‌های بریتانیایی بدست آمده, بیانگر آنست که عدم تقارن اطلاعاتی اثرات منفی بر ارزش شرکت می‌گذارد و اینکه این اثر با اهرم شرکت کاهش می‌یابد. ما همچنین دریافتیم که اهرم دارای اثر منفی بر ارزش شرکت دارد واینکه اثر نهایی اهرم در مورد شرکت‌هایی که عدم تقارن اطلاعاتی دراند, پایین‌تر است. علاوه بر این, ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

عملکرد اجتماعی شرکت‌ها, مزیت رقابتی, پایداری سود و ارزش شرکتدر این مقاله ما با استفاده از چهرچوب ارزشیابی تعمیم‌یافته الهام گرفته از اُلسون نشان داده‌ایم که عملکرد اجتماعی شرکت‌ها مرتبط با ارزش است و اینکه خصوصا بنظر می‌رسد که با ضریب بالاتر سود دارای همبستگی است. این یافته را شاید بتوان به هزینه پایین‌تر سهم این شرکت‌ها  یا به تدام بیشتر سود نسبت داد. ما نشان دادیم که پس از کنترل تعلق صنعتی شرکت, هرگونه اثر هزینه‌ سرمایه‌ای دیگر, بسیار جزئی و اندک خواهد بود.آزمون‌های رگرسیون مبتنی بر سودهای تحقق یافته موید این مطلب است که اثر ارزشیابی را عمدتا می‌توان به تداوم سود بیشتر در شرکت‌هایی با سطح عملکرد اجتماعی شرکتی بالاتر نسبت داد. این نتایج با مزیت رقابتی بالاتر شرکت‌ها  که از عملکرد اجتماعی شرکتی آن‌ها ناشی می‌شود, سازگاری دارد. کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها؛ عملکرد اجتماعی شرکت‌ها؛ مزیت رقابتی؛ مرتبط با ارزش؛ تداوم سود    ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "آیا شرکتهای برون مرزی (آف شور)، ارزش بیشتری دارند؟" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش، ما به بررسی اینکه چطور اتکا شرکت ها، به مراکز مالی برون مرزی، با ثبت نام و یا راه اندازی واحدهای فرعی در مراکز مالی برون مرزی، بر عملکرد مالی شرکت تاثیر می گذارد، می پردازیم، با استفاده از رگرسیون ترکیبی چند مرحله ای (روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی)، شواهدی بدست اوردیم که با تئوری هزینه های نمایندگی اجتناب از مالیات، همسو می باشد. عدم تقارن اطلاعتی و محیط قانونی مالیات، در مراکز مالی برون مرزی، مزایا و منافع مالیاتی را تغییر می دهد، به خصوص برای شرکتهایی که مستقیما در مراکز مالی برون مرزی ثبت نام کرده اند. شرکتهای که مستقیما در این مراکز مالی برون مرزی ثبت نام کرده اند، 14 درصد کمتر از شرکتهای درون مرزی، ارزشیابی شده اند، در حالیکه شرکتهای با واحدهای فرعی در این مراکز مالی برون مرزی، از 11 درصد ارزش بیشتر، نسبت به سایر شرکتهای درون مرزی، بهره مند شده اند. باوجود این، مشاهده شده است که سرمایه گذاران به طور کامل حدود هزینه های نمایندگی ناشی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمهحاکمیت شرکتی و ارزش شرکت و اثر رکود:مقاله حسابداری انگلیسی با ترجمه، 2016، "حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: اثر رکود"، از سایت Elsevier ، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهشهای حسابداری و مالی و بهره گیری در فرایند مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله به بررسی رابطه میان ساختار حاکمیت شرکت و ارزش شرکت طی شرایط مختلف اقتصادی می‌پردازیم. ما نشان داده‌ایم که چرخه نسبی مدیر در صنعت و موضع‌گیری مدیرعامل اجرایی، هر دو در شرایط افول اقتصادی افزایش می یابد. و همچنین دریافتیم که در طول دورهٔ رکود اقتصادی، چرخه مدیر در صنعت و موضع گیری مدیریتی اثرات مخالف بر ارزش شرکت می گذارند. در حالیکه چرخه مدیر در یک صنعت منجر به بالا رفتن ارزش شرکت می شود، موضع گیری مدیریتی موجب کاهش ثروت سهامداران می‌شود. با اینحال، تاثیر منفی موضع گیری مدیریتی بر ارزش شرکت بیستر از اثر مثبت چرخه مدیر در صنعت است. بر همین اساس،به نظرما چرخه مدیر در صنعت فرصت خوبی در اختیار مدیران می‌گذارد که رفتار خود را پنهان کرده و مزایای خصوصی بیشتری را عاید خود بکنند و بدین‌ترتیب عملکرد ضعیف شرکت را به شرایط بد اقتصادی نسبت دهند. کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "سهامداران عمده متنوع، قدرت، و ارزش شرکت" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما با استفاده ازنمونهٔ جامع شرکتهای آمریکایی نشان خواهیم داد که بسیاری از آنها دارای سهامداران چندگانه هستند، که حضورآنها و منافع مالکیتشان منجربه تفاوت معنادارمیان مالکیت و قدرت می شود.این تفاوت مهم است. اولا، ما درمی یابیم که قدرت خودی (مالکیت) رابطه منفی (مثبت) با ارزش شرکت دارد. ثانیا، نشان خواهیم داد که فدرت غیرخودی با بازده و ارزش شرکت رابطه مثبت دارد. معیار اندازه‎گیری سطح قدرت سهامدار عمده، ارزش شرکت و علاوه برآن، قدرت توضیح‎دهندگی معیارهای اندازه گیری سطح شرکت را که در ادبیات مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است (مثلا تعداد سهامداران عمده و پراکندگی منافع مالکیت آنها) توضیح می دهد. کلمات کلیدی: سهامداران عمده، ساختارمالکیت، قدرت، ارزش شپلی ((Shapley Value، ارزش شرکت راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه تاثیر سیاست های تامین مالی و مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش بازار شرکت: دانلود پایان نامه حسابداری و مالی ارشد با عنوان "بررسی تاثیر سیاست های تامین مالی و مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش شرکت": ارزش شرکت یک شاخص ارزش‌آفرینی برای سهامداران است. برای این امر شاخص‌های مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری پایان نامه شامل 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386-1391 است که به صورت ماهانه بررسی شده است که در مجموع شامل 6048 مشاهده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پایان نامه، از الگوی رگرسیونی خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج پایان نامه، بیانگر این است که بین تامین مالی و مدیریت سرمایه در گردش با متغیر وابسته یعنی بازده اضافی سهام رابطه وجود دارد. راهنمای خرید و دانلود پایان نامه حسابداری پایان نامه تاثیر سیاست های تامین مالی و مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش بازار شرکتبرای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید و پرداخت موفقیت آمیز، فایل پایان نامه حسابداری خریداری شده، در قسمت پنل کاربری (که بعد از ثبت ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 9,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "دوره تصدی مدیران مستقل، معامله با اشخاص وابسته، سلب مالکیت و ارزش شرکت" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله بررسی می‌کنیم که آیا دوره تصدی مدیران مستقل، رابطه میان معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت را تعدیل می‌کند و آیا مالکیت سهامداران کنترل کننده موجب تعدیل این اثر تعیل‌کننده در شرکت های مالزیایی می‌شود یا خیر. نتایج نشان می‌دهد که دوره تصدی مدیران مستقل اثر تعدیل‌کنندگی منفی بر رابطه میان معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت دارد. با اینحال، مالکیت سهامداران کنترل کننده اثر تعدیل‌کنندگی مثبت بر این تعدیل دارد. همچنین معلوم شد اثر تعدیل‌کنندگی منفی دوره تصدی مدیران مستقل و اثر تعدیل‌کنندگی مثبت مالکیت سهامداران کنترل‌کننده در شرکت‌های خانوادگی در مقایسه با شرکت‌های غیر‌خانوادگی قوی‌تر است. نتایج پژوهش در برابر کنترل شرکت‌های فناوری، استوار است. کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی؛ سلب مالکیت؛ شرکت‌های خانوادگی؛ مشکلات نمایندگی راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "اثرات نقدینگی سهام بر ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی: درون زایی و آزمایش شرکتهای سرمایه گذار در املاک و مستغلات" از سایت Elsevier، در جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی:در این مقاله با استفاده از بخش سرمایه گذاری در املاک و مستغلات به بررسی اثرات نقدینگی سهام بر ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی می‌پردازیم. خصیصه‌های منحصر بفرد صنعت املاک و مستغلات که شامل همگونی ساختا‌رهای سرمایه گذاری، الزامات پرداخت سود بالا، و اهمیت سرمایه گذاران نهادی است، اثر مثبت نقدینگی سهام را بر ارزش شرکت از طریق حاکمیت شرکتی روشن می‌کند. ما برای پرداختن به مشکل درو‌زایی، آزمون تفاوت در تفاوت را که بر اساس برآوردگر همسانی براساس نمره گرایش است، بکار بردیم. نتایج نشان می‌دهد که طبق آزمون کیوی توبین، نقدینگی سهام، صنعت املاک و مستغلات دارای اثر مثبت و علّی  بر ارزش شرکت است. مورد مهم دیگر آنکه، نقدینگی سهام صنعت املاک و مستغلات از طریق کانال مالکیت نهادی به اجرای بهتر حاکمیت نهادی کمک می‌کند. نقدینگی سهام املاک و مستغلات خصوصا در مورد سرمایه گذاران نهادی که در امر نظارت فعال هستند و سرمایه گذارانی که در پرتفوی شرکتهای املاک و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری انگلیسی 2015، "آیا معاملات سرمایه‌گذار فردی (سرمایه گذار حقیقی) بر ارزش‌گذاری شرکت تاثیر می‌گذارد؟" جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات مرتبط حسابداری و مالی: ما با بهره گیری از شواهدی که اخیرا از معاملات آگاهانه سرمایه گذاران فردی حاصل شده (کانیل، لیو، سارو تیتمن، 2012؛ کلی و تتلاک، 2013؛ وانگ و چنک، 2015) معتقدیم که معاملات سرمایه‌گذار فردی باعث ارتقاء عملکرد شرکت می‌شود. ما سازگار با فرضیه مذکور دریافتیم که معاملات سرمایه گذاران فردی اثر مثبتی بر ارزش شرکت می‌گذارد. نتایج بدست آمده در موارد زیر همچنان بر قرار است: منظور کردن اثرات سال، صنعت، و اثرات ثابت شرکت، ویژگی های جایگزین مدل ، کنترل عوامل درون‌زاد، آزمون علیت گرانگر، تحلیل نمونه تطابق یافته و تحلیل‌های زیر نمونه ای. اثر مثبت معامله سرمایه گذار فردی بر ارزش شرکت در شرکت هایی که تولید اطلاعات بیشتر و شکاف قیمتی سهام، بیشتری دارند، قوی‌تر است و یافته مذکور با مکانیسم کانال شکاف قیمت و اطلاعات، سازگاری دارد. نتایج ما بیانگر آنست که معامله سرمایه‌گذاران فردی با بهبود آگاهی‌بخشی قیمت‌های سهام و کاهش شکاف قیمت‌ موجب بالا رفتن ارزش شرکت می‌‌شود. کلمات کلیدی: معامله سرمایه‌گذار فردی؛ ارزش‌گذاری شرکت؛ علیت گرانگر؛ تولید اطلاعات؛ شکاف قیمت خرید و فروش راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "حفاظت از سرمایه گذار، کارایی سرمایه گذاری و ارزش شرکت: مورد مربوط به شرکتهای پذیرفته شده متقابل"، از سایت Wiley، برای انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی:ما اثر ارتقاء سطح حفاظت از سرمایه گذار را که بدلیل پذیرش متقابل در بورس حاصل می‌شود، بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی و ارزش شرکت مورد بررسی قرار دادیم. ما دریافتیم که پذیرش متقابل در عین حال که موجب می‌شود که هزینه های سرمایه و ادغام و فعالیت ‌های تحصیل شرکت ها افزایش یابد، همچنین باعث می شود که شرکت های پذیرش شده متقابل، سرمایه گذاری بیشتری در امر تحقیق و توسعه انجام ‌دهند، تصمیمات تحصیل شرکت بهتری اتخاذ ‌کنند، و در مقایسه با شرکت های پذیرش نشده متقابل، سودآوری بالاتری داشته باشند. علاوه بر این، پذیرش متقابل با بکارگیری بهتر وجوه نقد توسط شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری، همبستگی دارد. بهبود مزبور در سرمایه گذاری و بکارگیری وجوه نقد، درخصوص شرکت های پذیرش شده متقابل در بورس سهام ایالات متحده و و شرکتهایی که در کشورهایی با قوانین حفاظتی ضعیف از سرمایه دار واقع شده اند، مشهودتر است.  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "تامین مالی از طریق بدهی و عملکرد مالی شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: رابطه میان تأمین مالی از طریق بدهی و عملکرد مالی شرکت ها یکی از موضوعات بسیار مهم و اغلب مورد بحث در امور مدیریت مالی می باشد . تأمین مالی از طریق استقراض با سبک سنگین کردن منافع و معایب این کار همبستگی دارد (هریس و راویو، 1991). دست یابی به یک سطح رضایت بخش از بدهی ها برای هر سبک و کاری مهم می باشد، این امر نه تنها به دلیل نیاز به رسیدن به سودآوری و ارزش برای شرکت است بلکه به دلیل توانمند سازی شرکت برای مقابله با فشارهای محیط رقابتی نیز می باشد . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه پیش بینی سود توسط مدیریت و ریسک و ارزش شرکت های بورس:دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "پیش بینی سود توسط مدیریت و ریسک و ارزش شرکت های بورس": بسیاری از تغییرات در ارزش و ریسک شرکت ها در بازار سرمایه تحت تأثیر اطلاعات مختلف و متنوعی است که از سوی شرکتها به بازار ارائه می شود. برخی از این اطلاعات منشأ پیش بینی و برآورد دارند. لذا صحت و سقم این پیش بینی ها مورد سؤال خواهد بود. در این پایان نامه حسابداری، به طور تجربی، فاکتورهای شناسایی شده در تحقیقات و مطالعات خارج از کشور، بر روی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی ،76شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 6 ساله پژوهش (89-84) در مورد  آنها قابل دسترس می باشد. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است فرضیات تحقیق مبتنی بر ارزیابی سه فاکتور شامل دقت پیش بینی ، دفعات پیش بینی و اعتبار پیش بینی می باشد. با در نظر گرفتن واکنش ریسک و ارزش شرکت ها به اعلام پیش ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2013، "مقاله تحلیل ثبات مالی شرکتهای دارای عدم تداوم فعالیت در هند"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: بعد از آزاد سازی و لیبرال سازی، بخش بیمه دستخوش تغییرات اساسی قرار گرفت. در مورد بازار بیمه هند صحت دارد که نفوذ و تراکم بیمه در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم می باشد. بنابراین بسیاری از شرکت های بیمه ای خارجی سعی در داخل شدن به بازار بیمه هند با شریک شدن در ریسک با شرکای داخلی و محلی هند را داشتند تا حاشیه مثبتی از بدست آوردن بازار دست نخورده بیمه هند بهره مند گردند. بنابراین بازار بیمه هند بعد از لیبرال جهانی مورد حمله فشار جهانی سازی قرار گرفت؛ قراردادهای سنگین به ظاهر سخاوتمندانه در این بازار جهانی شدن، باعث ضررهای سنگین به بخش بیمه عمومی و خصوصی هند شد. در مقاله حاضر به بررسی حل مشکل تداوم فعالیت شرکتهای بیمه دارای عدم تداوم فعالیت پرداخته شده است. علاوه بر این مقاله به مشخص نمودن روابط بین فاکتورهای مختلف نجات حیات شرکتهای بیمه در حال ورشکستگی با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که نسبت تعهدات و اندازه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2013، "دسترسی به منابع مالی، مدیریت سرمایه در گردش و ارزش شرکت" برای انتخاب موضوع پایان نامه و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش ما تاثیر اهرم مالی بر روی روابط بین سرمایه در گردش و ارزش شرکت مورد بررسی قرار می دهیم، و اینکه چطور محدودیت دسترسی به منابع مالی، بر این ارتباط تاثیر می گذارد. بعلاوه، ما ارتباط بین سرمایه در گردش و ارزش شرکت را نیز بررسی می کنیم. با استفاده از نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس برزیل از سال 1995 تا 2009، به این نتایج دست یافتیم که سرمایه گذاری بیش از اندازه بر روی سرمایه در گردش به طور معناداری، ارزش کمتری به طور متوسط، از سرمایه گذاری بر روی وجه نقد دارد، و افزایش سطح سرمایه در گردش در ابتدای سال مالی ارزش شرکت را کاهش می دهد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی مدل های چند فاکتوره قیمت گذاری دارایی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف از این مقاله آزمایش کردن قدرت مدلهای 3 فاکتوره، 4 فاکتوره و 5 فاکتوره برای توجیح و توضیح بازده سهام بورس اوراق بهادار استانبول به جای مدل قیمت گذاری دارایی تک فاکتوره می باشد. نتایج آزمایش همه مدل ها در بورس استانبول نشان می دهد که مدل ها مناسب هستند. در طول بازه زمانی از 1992 تا 2011 می توان نتیجه گرفت که علاوه بر ریسک بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، فاکتورهای لحظه ای و نقدینگی نیز عوامل مهمی را تشکیل می دهند که بر روی انتظار بازده سهام در بورس استانبول تاثیر می گذارد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسیارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ارتباط بین حاکمیت شرکتی (راهبری شرکت) و ارزشبازارشرکت بصورت گسترده در شرکت های کشور چین مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. بر اساس ویژگی های نهایی سهامدارن شرکتهای چینی می توانند به سه دسته تقسیم شوند 1) کنترل مرکزی توسط دولت 2) کنترل محلی توسط دولت 3) بدون کنترل دولتی . تعدادی از محققین سیاست های حاکمیتی کشور چین را zhuada fabgxiao می نامند، بنابراین پیشنهاد می شود که مکانیسم های حاکمیت شرکتی شرکتهای با کنترل مرکزی دولت بهتر از سایر شرکتها دسته بندی شده می باشد. لذا در این مقاله به طور خاص سعی در بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر روی ارزش شرکتهای با کنترل مرکزی دولت و کنترل محلی دولت که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند، می پردازد. تحلیل ها بر روی شرکتهای ذکر شده برای بازه زمانی 2007 تا 2009 انجام پذیرفت. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی "هزینه های نمایندگی، سیاست تقسیم سود و رشد، مطالعه شرکتهای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات" برای انتخاب موضوع پایان نامه، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: توزیع سود، انتقال اطلاعات را افزایش می‌دهد و تضاد ناشی از نمایندگی، بوسیله محدود کردن دسترسی مدیریت به جریان وجه نقد آزاد، را کاهش می‌دهد و زمانی که در حال افزایش سرمایه از بیرون شرکت می‌باشد، شرکت را در معرض بررسی و نظارت توسط تشکیل دهندگان بازار سرمایه قرار می‌دهد. کاهش در هزینه نمایندگی و بهبود در انتشار اطلاعات، هزینه های دستیابی به منابع مالی را کاهش داده و سرمایه گذاری در پروژه های با هزینه سرمایه رقابتی باعث افزایش ارزش شرکت می شود... در این پژوهش به بررسی ارتباط بین سود تقسیمی و رشد، در نمونه ای از شرکتهای ایالات متحده که دارای سرمایه در املاک و مستغلات هستند، می پردازد. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبتی بین رشد تامین مالی از خارج سازمان و سود تقسیمی دارد. این رابطه در شرکت های با فرصت های رشد بیشتر و شرکتهایی که سهام و اوراق قرضه جدیدی را منتشر می کنند، قویتر است... راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه سرمایه گذاری نهادی، ارزش شرکت و چرخه عمر:پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد حاضر به بررسی رابطه  سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر می پردازد. در این پایان نامه ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته و سطح و تمرکز سرمایه گذاری نهادی به عنوان متغیر مستقل  در نظر گرفته شده تا ارزش شرکت با در نظر گرفتن متغیر تعدیلی چرخه عمر مورد بررسی قرار گیرد .برای این منظور نخست نمونه آماری با استفاده متغیر های رشد فروش ،نسبت سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای به شرکت های در مرحله رشد ،بلوغ وافول تفکیک شده و سپس متغیر مستقل سرمایه گذاری نهادی به صورت سطح وتمرکز مورد استفاده قرارگرفته است از طرف دیگر معیار کیو توبین به عنوان شاخصی برای محاسبه ارزش شرکت و به عنوان متغیر وابسته مورد استفاده قرار می گیرد. از متغیرهای اندازه ،رشد و بدهی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده می گردد.سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی چند متغیره فرضیات تحقیق بررسی شده اند داده های مورد نیاز از صورت های مالی 130 شرکت طی سال های 1384 تا 1388 استخراج شده است.به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه منفی بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی با ارزش شرکت ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی ارزش شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: مسئولیت اجتماعی شرکت یک مبحث در حال تولد در نیجریه می باشد. شرکت ها زیر فشار هستند که به گونه ای فعالیت کنند که سازگار با جامعه و محیط زیست باشند. با وجود این آیا مسئولیت پذیری در قبال جامعه، منافعی را با حفظ ثبات ریسک برای شرکت حاصل می کند؟ این تحقیق از مدل رگرسیون برای بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی ارزش بازار شرکت های تامین مالی در نیجریه برای دوره زمانی 2004 تا 2008 استفاده کرده است.ما برای تحلیل خود از مجموعه ای از متغیرهای کنترلی مانند اندازه شرکت، اهرم مالی، رشد و سود تقسیمی استفاده کردیم. در ادامه مطالعات قبلی ما تاثیر مثبت و معنادار قوی شاخص های اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت (مدیریت منابع انسانی و گسترش انجمن) بر روی ارزش بازار شرکت پیدا کردیم... راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "تاثیر پیش بینی های مدیریت از سود بر ریسک شرکت و ارزش شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این تحقیق به بررسی تاثیر افشاگری داوطلبانه مدیریت از پیش بینی سودش بر روی ارزیابی بلند مدت سرمایه گذاران از ریسک شرکت و ارزش شرکت می پردازد. ما با به کارگیری یک تحلیل درمانی "هکمن دو مرحله ای"، ارتباطات ذاتی و احتمالی بین ویژگیهای مختلف خاص شرکت و ارائه داوطلبانه انواع مختلف از پیش بینی های مدیریت از سود را کنترل می کنیم. ما یک رابطه منفی مهمی بین صدور پیش بینی های مدیریت از سود و انواع ارزیابی های ریسک شامل ریسک ویژه، نواسانات بازده سهام، بتا، و فاصله بین پیشنهادهای قیمت خرید و فروش که ریسک اطلاعات، یک معیار تعیین کننده مهم از هر دو ریسک تنوع و ریسک غیر متنوع می باشد، را پیدا کردیم. ما همچنین نشان دادیم که پیش بینی های سود مدیریت با ارزش شرکت که توسط کیوی توبین اندازه گیری می شود، دارای ارتباط مثبتی می باشد، هنگامی که تکرار پیش بینی با تکیه بر استمرار، دقت و اعتبار باشد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)