مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

احساسات سرمایه گذار

جستجو برای کلمه کلیدی : احساسات سرمایه گذار

خلاصه مقاله

پایان نامه مکانیسمهای راهبری شرکتی (ساختار حاکمیت شرکتی) و احساسات سرمایه گذارپایان نامه حسابداری و مالی حاضر به بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی (سازو کارهای راهبری شرکت) بر احساسات سرمایه گذار در تصمیم گیری های مالی می پردازد. حاکمیت شرکتی به منظور کنترل و کاهش هزینه های نمایندگی، از طریق برقراری ساختار نظارتی بر فعالیت های مدیریت و تصمیمات وی، معرفی و به کارگرفته شد. در این پایان نامه با توجه به اهمیت تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیریت و احتمال تاثیرپذیری وی، از احساسات و رفتارهای غیر منطقی، به بررسی توانایی حاکمیت شرکتی در کنترل تاثیرپذیری مدیریت از احساسات سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری می‌پردازد. لذا با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد 75 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و از طریق روش‌ آماری رگرسیون چندگانه، فرضیات پایان نامه آزمون شد. نتایج پایان نامه نشان می دهد که احساسات سرمایه گذار بر سرمایه‌گذاری جدید و بیش سرمایه گذاری مدیریت تاثیر مستقیم دارد، همچنین در شرکت‌های دارای حاکمیت شرکتی در سطح بالا، اثر احساسات و تمایلات سرمایه گذار بر سرمایه گذاری های جدید کم می باشد اما در این شرکتها، تمایلات و احساسات سرمایه گذار بر بیش سرمایه‌گذاری تاثیر کمتری ندارد.  راهنما:برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2015، با عنوان "مقاله اثر سیاست پولی متعارف و نامتعارف بر احساسات سرمایه گذار"، از سایت Elsevier در جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله به بررسی رابطه میان سیاست پولی و احساسات سرمایه‌گذار در سیاست های متعارف و نامتعارف پولی می‌پردازد. ما دریافتیم که در دوران سیاستهای متعارف، کاهش رویداد غافلگیر کننده درنرخهای وجوه فدرال منجر به افزایش احساسات سرمایه‌گذار می‌شود. بطریق مشابه، زمانیکه نرخ وجوه فدرال در حد پایین خود باشد، طبق نتایج پژوهش، شوک های گسترش یابنده سیاست پولی نامتعارف دارای اثر مثبت و بزرگ بر حالت های احساسی سرمایه گذار خواهد بود. در کل، یافته های ما بر اهمیت هر دو سیاست پولی متعارف و نامتعارف در تعیین احساسات سرمایه‌گذار تاکید می ورزد. کلمات کلیدی: خط مشی پولی ، خط‌مشی پولی نامتعارف ؛ احساسات سرمایه‌گذار ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "تاثیر سیاست پولی متعارف و نامتعارف بر احساس سرمایه گذار" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: مقاله پیش رو رابطه میان سیاست پولی و احساس سرمایه گذار در نظام های سیاست پولی متعارف و نامتعارف را مورد بررسی قرار می دهد. در زمانهای متعارف ، در می یابیم که کاهش ناگهانی در نرخ وجوه نقد فدرال، به افزایش بیشتر احساسات سرمایه گذار منتهی می شود. بطور مشابه، زمانی که نرخ وجوه نقد فدرال در کران پائین صفر خود باشد، نتایج تحقیق نشان می دهند که شوک های سیاست پولی نامتعارف نیز تاثیر مثبت و زیادی بر خلق و خوی سرمایه گذار دارند. روی هم رفته، یافته های ما اهمیت هر دو سیاست پولی متعارف و نامتعارف در تعیین احساسات سرمایه گذار را برجسته می کنند. کلمات کلیدی: سیاست پولی ، سیاست پولی نامتعارف ، احساس سرمایه گذار . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "حاکمیت شرکتی و احساسات سرمایه گذار و تصمیم گیری های سرمایه گذاری" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله بررسی می کند که آیا احساسات سرمایه گذار تاثیر منفی بر روی تصمیمات سرمایه گذاری آن دارد و اینکه چه میزان از این تاثیر توسط مکانیسم های حاکمیت شرکتی بصورت موثر قابل کاستن می باشد. نمونه ای از شرکتهای تایوان برای سالهای 2003 تا 2010 برای این تحقیق انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که احساسات سرمایه گذار بصورت معنادار و مثبت با میزان سرمایه گذاری جدید و افزایش سرمایه گذاری در ارتباط است. احساسات سرمایه گذار تاثیر معکوسی بر روی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت دارد. بررسی های بیشتر بر روی اثر معتدل کنندگی حاکمیت شرکتی تایید می کنند که سیاست های حاکمیت شرکتی می تواند تاثیر معکوس احساسات را کاهش دهند. نتایح تحقیق هم چنین نشان می دهد که بحث های پیشین در ارتباط با حاکمیت شرکتی که هم اثر انگیزه بخشی و هم اثر کنترلی بر روی تصمیم گیری های مدیریتی دارد. به دلیل هزینه نماینگی تصمیمات سرمایه گذاری مدیران ممکن است از احساسات سرمایه گذار متاثر شود و از هدف اصلی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)