مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

آشفتگی مالی

جستجو برای کلمه کلیدی : آشفتگی مالی

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز تامین مالی بدهی های بانکی شرکت و شرکتهای دارای آشفتگی و بحران مالی برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: رشد سریع و فزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسان ها به ویژه روابط اقتصادی و تجاری نسبت به گذشته گردیده است. پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، به طوری که شرکت و بنگاه های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکت های سهامی عام و حتی شرکت های چند ملیتی در سراسر دنیا گردیده است. این تغیر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک سو شرکت های کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکت های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت های هم صنعت خود را نداشتند، با مشکل بحران مالی و در نهایت ورشکستگی مواجه شوند(ساروئی، 1389، 4). شرکت ها زمانی که نتوانند به تعهدات مالی خود عمل کنند و در واقع از بازپرداخت دیون ناتوان شوند دچار درماندگی مالی می شوند (لی و همکاران، 2011). از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک ها را تشکیل می دهد. شرکت‌هاي تجاري اصولاً از ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "نقش روابط بانکی در زمان آشفتگی مالی شرکتها" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: بانکها بهتر از هر شریک مالی دیگری برای پردازش اطلاعات به منظور نقدینه سازی کارآمد، مناسب هستند. اما توانایی آنها بستگی به خصوصیات بانک و مشوقهای آنان دارد.علاوه بر این، استحکام مناسبات بانک اصلی بر توانایی نقدینه سازی کارآمد تاثیر می گذارد. مطالعه من معطوف است به اثر خصوصیات بانک ومناسبات بانک در مواقعی که بنگاهها از لحاظ مالی در شرایط آشفته ای قرار دارند. آیا احتمال اینکه وضعیت یک شرکت آشفته از لحاظ مالی، بهبود یابد یا منجر به بسته شدن آن گردد، وابسته به بانک است؟ آیا ادامه حیات یک بنگاه مشوش از جهت مالی، وابسته به روابط بانک اصلی ‎اش دارد؟ من با استفاده از داده‎های کشور آلمان از 2000 تا 2013 به تجزیه و تحلیل اثر پیچیدگی سازمانی بانک ، مشتریان غیر متعهد به قراردادهای مالی، و استحکام مناسبات بانک اصلی در سطح بانک و بنگاه می پردازم. یافته های من حکایت از آن دارد که درصد بالای مالکیت سهام،مشتریان غیر متعهد به قراردادهای مالی، موجب فراهم آمدن مشوقهای منفی می شود. در صورتیکه بانکها بطور محلی فعال باشند و مناسبات نزدیکی با بنگاهها داشته باشند، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "پیش بینی آشفتگی مالی در پرتفوی هایی از شرکتهای با اندازه متوسط و کوچک اروپایی"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش ما به بررسی پیش بینی کننده های آشفتگی مالی سیستماتیک و غیر سیستماتیک برای شرکتهای با اندازه کوچک و بزرگ در اروپا برای دوره زمانی 2000 تا 2009 می پردازیم. ما پیدا کردیم که شرکتهای با اندازه کوچک و متوسط در بین مناطق اروپایی برای فاکتورهای غیر سیستماتیک معمول، آسیب پذیر هستند، اما برای فاکتورهای سیستماتیک، این امر متفاوت است. علاوه بر این، فاکتورهای سیستماتیک، نرخ پریشانی متوسط جابجا می کند و پرتفوی های کوچک از شرکتهای متوسط و کوچک در مقایسه با پرتفوی های بزرگ آسیب پذیر تر هستند. به دلیل به کارگیری زیاد از شرکتهای کوچک در نمونه، مدل های ما دیدگاه منحصر بفردی به بخش تجارتهای کوچک اروپا ارائه می کند. با کاوش آشفتگی و پریشانی مالی در کشورهای چند ملیتی اروپا، مشخص شد که مدلها آسیب پذیری محلی را پوشش نمی دهند، در نهایت با استفاده از عوامل سیستماتیک، مدلها، پریشانی هم جهت و هم حرکت را ثبت کردند. کلمات کلیدی: ریسک اعتباری، آشفتگی و پریشانی مالی، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "مدل اندازه گیری دارایی نامشهود با استفاده از پانل دیتا" از نشریات و ژورنالهای معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما با استفاده از آنالیزتفکیک کننده به بررسی ورشکستگی 132 بانک آمریکایی طی سالهای 2002 تا 2009 پرداخته ایم و با استفده از داده های سه ماهه درون نمونه ای موفق شدیم بین بانکهای ورشکسته و بانکهایی که 92 درصد موارد موفق عمل کرده بودند،تمایز قایل شویم. دو متغیر بسیارمهم ما،همانگونه که انتظارمی رود، با سرمایه بانکی و کیفیت وام درارتباط است: اگرچه سودآوری بانکی نیز با اهمیت است. مدل حاصله سپس بصورت خارج از نمونه جهت بررسی ورشکستگی 191 بانک طی سال 2010 تا 2011 استفاده شد که دقت پیش بینی کنندگی آن بین بازه 90 تا 95 درصد بود. نتایج ما نشان میدهد که مدل ما همچنین می تواند در خصوص تعداد زیادی ازبنگاهها به آسانی بکار رود(حتی در مورد بانکهایی شکست نمی خورند) و در جداسازی بانکهای سالم از بانک های آشفته از نظر مالی، عالی عمل نماید. ترکیب موثربودن و اجرای آسان آن باعث می شود که این مدل از لحاظ عملی بسیار کارساز باشد. چنین مدلی قاعدتا بایستی از سوی مرجع نظارتی ، تحلیلگران، و تمام کسانی که از ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، سال 2016 "آشفتگی مالی و سیستم بانکداری دوطرفه مالزی: رویکرد متغیر مجازی پویا"، از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله با استفاده از مدل مبتنی بر متغیر مجازی پویا (DSBM) به ارزیابی بهره وری سیستم بانکی دوطرفه مالزی می پردازیم تا تکامل درونداد-ذخیره/ برون‎داد-فزونی بالقوهٔ بانکهای مالزی را درسال های 2009 تا 2013 ارزیابی کنیم. برای دقت بیشتر، از رویکرد مبتنی بر متغیر مجازی پویا در یک روش دو مرحله ای استفاده خواهد شد تا بهره‎وری نسبی بانکهای اسلامی و بانکهای متداول مالزی را با تقلید از سیستم های درجه بندی کمل (CAMEL) ارزیابی کنیم. سپس، در مرحله دوم، متد زنجیره مونت کارلو مارکو(MCMC) که برای مدلهای مختلط خطی تعمیم یافته (GLMM) بکاررفته است با نتایج مدل مبتنی بر متغیر مجازی پویا ترکیب خواهد شد، که در واقع بعنوان بخشی از کار مدل سازی ارزیابی عملکرد بانکی با توانایی پیش بینی کنندگی کارآمد محسوب می شود.نتایج نشان می دهد که سطوح و متغیرهای کمکی ناکارا در بانکهای اسلامی در مقایسه با بانکهای متداول بالاتر است. مضاف بر این، زمانیکه دامنه آنالیز، گروه بانکهای اسلامی مالزی را شامل شود، سطوح بهره‎وری بانکهای خارجی در مقایسه با همتایان ملی اشان پایین تر است که حاکی از ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه روابط بانکی و آینده شرکتهای دارای آشفتگی مالی (بحران مالی)پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی آینده شرکتهای دارای آشفتگی مالی که دارای روابط مالی با بانکها هستند، و وامهای بانکی، دریافت کرده اند، می پردازد. بانکها و تصمیمات سرمایه گذاری و مشارکت آنها برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی مهم می باشد، بانک به عنوان سهامدار نهادی شناخته شده است، که تصمیمات درست و مناسبی را همواره پیشنهاد می‌کند و سهامداران نهادی توانایی تحلیل های مالی، بیشتری نسبت به سایرین دارند، همچنین این نهادها نفود بالاتری به شرکت و دسترسی بیشتری به اطلاعات محرمانه شرکت دارند، لذا تصمیمات آنها همواره مورد توجه سایر سرمایه‌گذاران بوده است. از اینرو پرداخت تسهیلات به شرکتهای دارای آشفتگی مالی و دارای احتمال ورشکستگی مالی، می تواند نشانه‌ی خوبی برای سرمایه گذاران و سهامداران شرکت باشد . لذا در این پایان نامه با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و روش آماری رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته فرضیات پایان نامه مورد آزمون و بررسی قرار گرفت. نتایج پایان نامه نشان داد که تسهیلات بانکی علی‌رغم اینکه در مجموع (کوتاه و بلندمدت) توانایی کاهش آشفتگی مالی را دارد، اما این تاثیرات در شرکت‌های با درجه آشفتگی متوسط و پایین صورت ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه توانایی متغیرهای مالی در پیش بینی آشفتگی مالی شرکتپایان نامه توانایی متغیرهای مالی در پیش بینی آشفتگی مالی شرکت: پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به مطالعه توانایی متغیرهای مالی جهت پیش بینی آشفتگی شرکت (پیش بینی بحران مالی شرکتها) پرداخته است. در این پایان نامه ابتدا با استفاده از آزمون t سطح معناداری 27 متغیر اولیه مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از مدل تابع تفکیکی خطی مدلی 9 متغیره جهت پیش بینی بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده‌است. برآورد مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. گروه اول متشکل از 30 شرکت دارای بحران مالی و گروه دوم نیز متشکل از 60 شرکت فاقد بحران مالی بوده است. در این پایان نامه برای دسته‌بندی، تجزیه و تحلیل اطلاعات، ارائه مدل و آزمون توانایی پیش بینی مدل از نرم افزارهای EXCEL ،SPSSوMinitab  استفاده شده‌است. مدل ارائه شده با استفاده از 9 نسبت بوده که ترکیب آن‌ها می‌توانست بهترین پیش‌بینی را در جهت بحران مالی شرکتها ارائه دهد. این نسبتها شامل نسبت سود قبل از بهره و مالیات به مجموع دارایی‌ها، نسبت سود انباشته به مجموع دارایی‌ها، نسبت سرمایه در گردش به مجموع دارایی‌ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "ساختار مالکیت شرکت و درجه آشفتگی مالی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف پژوهش: هدف این مطالعه بررسی سطوح آشفتگی مالی در شرکتها و ارتباط آن باساختار مالکیت در شرکت های چینی می باشد. روش تحقیق : پژوهشگران در این مطالعه به بررسی درجه آشفتگی مالی نمونه ای شامل 378 شرکت بورس در چین پرداخته اند که بین سال های 2000 تا 2008 دچار بحران مالی شده اند . درجه آشفتگی مالی شرکت ها براساس قابلیت عمل به تعهدات بلند مدت ، توانایی جذب نقدینگی های کوتاه مدت ، قابلیت توسعه ، سطح ریسک ، توانایی سودآوری ، ظرفیت عملیاتی و قابلیت جریانات نقدی برآورد می گردد . پژوهشگران در مطالعه جاری برای تجزیه و تحلیل روابط میان ساختار مالکیت و درجه آشفتگی مالی شرکت ها از روش تجزیه و تحلیل داده های تابلویی (panel ) استفاده می کنند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که میان ساختار متمرکز مالکیتی و درجه آشفتگی مالی (DOFD ) رابطه منفی وجود دارد .علاوه بر این نتایج نشان می دهد که مالکیت دولتی شرکت ها منجر به کاهش درجه آشفتگی مالی (DOFD ) شرکت ها خواهد شد، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "پیرامون پیش‌بینی آشفتگی مالی در بازارهای توسعه یافته و نوظهور: آیا انتخاب اطلاعات بازار و حسابداری اهمیت دارد؟ مقایسه میان شرکت‌های بریتانیایی و هندی"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015،  "پیرامون پیش‌بینی آشفتگی مالی در بازارهای توسعه یافته و نوظهور: آیا انتخاب اطلاعات بازار و حسابداری اهمیت دارد؟ مقایسه میان شرکت‌های بریتانیایی و هندی"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پایان نامه:ما سهم حسابداری و اطلاعات حاصل از بازار در کمک به پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های بریتانیایی و هندی را مورد ارزیابی قرار دادیم تا به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا متغیرهایی که آشفتگی مالی را بخوبی برای شرکت‌های آمریکایی پیش‌بینی می‌کنند, آشفتگی مالی در سایر بازارهای توسعه‌یافته و نوظهور را نیز پیش‌بینی می‌کند یا خیر. در مورد شرکت‌های بریتانیایی ما مدل مخاطره را توسعه دادیم که متغیرهای اهرم دفتری و سه متغیر مبتنی بر بازار را با یکدیگر ترکیب می‌کند و احتمال آشفتگی مالی در بریتانیا را به بهترین نحو پیش‌بینیمی‌کند و از چندین مدل رقیب شامل نمره Z یا مولفه نسبت حسابداری آن, فراوانی نکول مورد انتظار, مدلی که نمره Z و EDF را با یکدیگر ترکیب کرده و مدلی که از پیش‌بینی‌کننده بازار سهام استفاده می‌کند, بهتر عمل می‌کند. با اینحال, ما دریافتیم که این مدل در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله تاثیر مشکلات مالی ( آشفتگی مالی ) بر اجتناب مالیاتی شرکت در زمان بحران مالی جهانی: شواهدی از استرالیامقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، سال 2015، "تاثیر آشفتگی مالی بر اجتناب مالیاتی شرکت در زمان بحران مالی جهانی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: زمانیکه سود حاشیه ای بیشتر از سود هزینه ای باشد، شرکت اقدام به فعالیت های اجتناب مالیاتی خواهد نمود. در حقیقت، زمانیکه شرکت دچار مشکلات مالی (آشفتگی مالی) است، مزایای اجتناب مالیاتی بیشتر از هزینه آن بوده و مدیر انگیزه لازم جهت اجتناب مالیاتی را خواهد داشت. بحران مالی جهانی (GFC) سال 2008، زمینه ای را ایجاد نمود تا به بررسی تفاوت اجتناب مالیاتی در دوران پیش و پس از آن بپردازیم. این تحقیق به بررسی رابطه مشکلات مالی و اجتناب مالیاتی، به ویژه نقش GFC در این رابطه پرداخته است. بر اساس نمونه تحقیقاتی شامل 203، شرکت ثبت شده عمومی استرالیا از سال 2006 تا 2010، نتایج ریگراسیون نشان داد که مشکلات مالی به صورت مثبت و معناداری با اجتناب مالیاتی، از طریق چندین محاسبه رابطه اجتناب مالیاتی با مشکلات ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "مدیریت ریسک مالی و پیشگیری از ورشکستگی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: مقاله علمی پژوهش حاضر در زمینه یافتن ارتباط بین مدیریت ریسک مالی و آشفتگی مالی کار می کند. مقاله حاضر به مقایسه بین شرکتهایی می پردازد که از ابزارهای مدیریت ریسک مالی برای سالهای 1994 تا 2004 استفاده کرده اند و منجر به ورشکستگی شده و یا نشده اند (در واقع دو گروه شرکتهای ورشکسته و غیر ورشکسته که از ابزارهای مدیریت ریسک مالی استفاده کرده اند جامعه مورد نظر را تشکیل می دهند). ارتباط بین مدیریت ریسک ارز خارجی و احتمال ورشکستگی توسط مدل تحلیلی مدت زمان برآورد شده است. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337239270471، نزد بانک ملت، به نام سعید ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)