مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله انگلیسی محافظه‌کاری حسابرس و ابهام معیار اندازه‌گیری بانک‌ها، طی بحران مالی

مقاله انگلیسی محافظه‌کاری حسابرس و ابهام معیار اندازه‌گیری بانک‌ها، طی بحران مالی

مقاله انگلیسی محافظه‌کاری حسابرس و ابهام معیار اندازه‌گیری بانک‌ها، طی بحران مالی


چکیده:

مقاله انگلیسی با ترجمه کامل "محافظه‌کاری حسابرس و ابهام معیار اندازه‌گیری بانک‌ها، طی بحران مالی"

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه از سال 2016 از سایت wiley به منظور استفاده در پایان نامه های حسابداری و مالی با عنوان "محافظه‌کاری حسابرس و ابهام معیار اندازه‌گیری بانک‌ها، طی بحران مالی":

طی جدیدترین بحران مالی، معضلات اقتصادی، همراه با ابهامات بالقوه زیاد در ارتباط با برآوردهای ارزش منصفانه، موجب افزایش مخاطرات حسابرسی برای حسابرسان بانکی شد. ما نمونه‌ای از بانکهای عمومی ایالات متحده آمریکا طی بحران (2008 تا 2009) و پس از بحران (2010 تا 2011) را مورد تحلیل قرار دادیم و شواهد متناقضی درخصوص نقش حسابرسان در گزارشگری مالی محافظه‌کارانه (ذخایر زیان‌های وام اختیاری بالاتر بعنوان متغییر جایگزین) دست یافتیم. خصوصا رابطه مثبت معناداری میان ذخایر زیان‌های وام اختیاری و نقش حسابران (میزان بالای کارمزد حسابرس و کارمزدهای حسابرسی غیرنرمال بعنوان متغیر جایگزین) را طی بحران، مستند کردیم. با اینحال، این رابطه مثبت پس از بحران مالی ناپدید شد. به همین نحو، طبق مستندات ما، طی بحران مالی، احتمالی کمتری وجود داشته است که حسابرسان گزارش‌های حسابرسی اصلاح نشده‌ای به بانک‌هایی که متعاقبا اعلام ورشستگی کرده بودند، صادر کنند. از این‌رو، شواهد ما با اوج‌گیری محافظه‌کاری حسابرسان برای نمونه بانک‌ها طی بحران مالی سازگاری دارد. شواهد ما همچنین بیانگر آنست که هدف حسابرسان بانکی از افزایش کارمزدها، بیش از آنکه برای ایجاد مصونیت قیمتی در برابر انتخاب‌های حسابداری تهاجمی باشد، برای حفظ کیفیت حسابداری است.

کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: محافظه‌کاری حسابرس، ذخیره زیان‌های وام اختیاری، کارمزدهای حسابرسی، ابهام اندازه‌گیری دارایی

 

مقاله انگلیسی با ترجمه کامل "محافظه‌کاری حسابرس و ابهام معیار اندازه‌گیری بانک‌ها، طی بحران مالی" - بخش مقدمه:

در این مطالعه در پرتو  مخاطرات فزاینده‌ای که طی بحران مالی اخیر بوجود آمد به تحقیق و بررسی تاثیر حسابرس بانکی بر ذخایر زیان‌های وام پرداخته‌ایم. تمرکز ما بر صنعت بانکداری ایالات متحده آمریکا است چون طی بحران مالی بیشترین تاثیر منفی را بانک‌ها پذیرفتند. بعلاوه، انتظار داریم که یکی از منابع جدید عمده مخاطره حسابرسان بانکی، ابهام مفرط در برآورد ارزش منصانه می تواند باشد.

انتشار اعلامیه FAS 157 بطور بالقوه منجر به اختیار  و نوسان پذیری بیشتر اندازه‌گیری‌های ارزش منصفانه شد. بحران مالی بر ابهامات برآوردی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های ارزش‌گذاری‌شده منصفانه سطح 3 دامن زد و مخاطرات حسابرسان را طی دوره بحران 2008 تا 2009 به میزان زیادی افزیش داد. پس از بحران، ابهامات برآوردی مرتبط با سرمایه‌گذاری سطح 3 در نتیجه بهبود شرایط بازار کاهش یافته است. اترج، جوو و ییی (2014) با تمرکز مطالعات خود بر برآوردهای ارزش منصفانه و کارمزدهای حسابرسی، دریافتند که حسابرسان از آندسته بانک‌های حسابرسی که برآوردهای ارزش منصفانه‌تری دارند، کارمزد بیشتری دریافت می کنند. قصد ما از این فراهم نمودن شواهدی درباره نقش حسابرسان در گزارش‌گری مالی محافظه‌کارانه طی بحران و بعد از بحران است.

به گمان ما، اگر مخاطرات حسابرسی بانکی بدلیل تغییرات مربوط به ابهامات برآوردی طی بحران تغییر کرده باشد، درآنصورت بایستی رابطه تجربی میان ذخایر زیان‌های وام اختیاری و کارمزدهای حسابرسی (با نقش حسابرسان بعنوان متغیر جانشین) وجود داشته باشد و این رابطه انتظار می رود که طی زمان و پس از بحران مالی تغییر یابد. از این رو، تحلیل ما دربرگیرنده دوره بحران مالی (2008  تا 2009) و دوره بعد از بحران مالی (2010 تا 2011) است.

مطالعات کمی به تحقیق در مورد واکنش حسابرسان به پیامدهای مخاطره شوکهای اقتصاد کلان ناشی از بحران مالی پرداخته‌اند. ما با استفاده از مفهوم "محافظه‌کاری حسابرس " در ادبیات قبلی، معتقدیم که حسابرسان در استفاده از گزارشگری مالی محافظه‌کارانه، حداقل در برخی برآوردها، هنگامیکه در معرض مخاطرات بزرگتر در شرایط اقتصادی مبهم قرار می گیرند، مشوق‌ها و انگیزش‌هایی دارند. طی بحران مالی، حسابرسان ممکن است با ترکیبی از روش‌ها نظیر افزایش کار حسابرسی، افزایش کارمزد حسابرسی برای پوشش افزایش مخاطره دعاوی قانونی در قیمت‌گذاری‌اشان، و افزایش تقاضا برای حسابداری محافظه‌‌کارانه‌تر، حداقل در برخی برآوردهای حسابداری، به تعدیل مخاطرات دست بزنند. این مسائل کیفی زمانی اهمیت بیشتری می یابد که اتکای بیشتری به برآوردهای حسابداری در گزارشگری مالی نیاز باشد و همچنین نیاز به حسابرسی این برآوردهای با درجه اطمینان بالا را پررنگ می سازد.

برای آزمون فرضیه حسابداری محافظه‌کارانه، مقادیر بالاتر اقلام اختیاری ذخایر زیان‌های وام بعنوان متغیر جایگزین برای گزارشگری مالی محافظه‌کارانه بکار رفته است. پژوهش‌های پیشین به مطالعه استفاده اختیاری بانک‌ها از ذخایر زیان‌‌های وام (DLLP) در مدیریت سود پرداخته‌اند، چون ذخایر زیا‌ن‌های وام، شکل عمده اقلام تعهدی اختیاری در صنعت بانکداری است. ما ابتدا رابطه میان DLLP و برآوردهای ارزش منصفانه سطح 3 طی بحران مالی را مورد بررسی و تحقیق قرار دادیم. اکثر  ابهامات برآوردی بانک‌ها با پروسه‌های تبدیل دارایی به اوراق بهادار بانک‌ها و افزایش استفاده از برازش‌های سطح 3 بجای اتکا به قیمت‌های نامنظم بازار طی بحران در ارتباط بود. برآوردهای ارزش منصفانه برمبنای ورودی‌‌های غیرقابل مشاهده قرار دارند و بدین‌ترتیب به ابهامات اندازه‌گیری غیرقابل اجتناب و مفرط مرتبط با این برآوردهای ارزش منصفانه در دوره بحرانی می انجامد. از آنجاییکه بالاتر بودن مخاطره دعوی قانونی معمولا برای شرکت‌هایی روی می دهد که مخاطرات تجاری بالاتری در محیط‌های مبهم دارند، پیش‌بینی می شود که حسابرسان مشوق‌هایی برای مطالبه گزارش‌‌گری محافظه‌کارانه حداقل برای برخی از برآوردهای حسابداری داشته باشند تا بتوانند مخاطره دعوی قانونی را طی دوره بحران مالی تعدیل کنند. بنابراین انتظار می رود که رابطه مثبت میان دارایی‌های خالص سطح 3 و DLLP طی بحران مالی است. با اینحال، ممکن است بانک‌هایی که در معرض حسابداری ارزش منصفانه قرار دارند، استفاده از DLLP را با استفاده از مدیریت سود مبتنی بر مبادله، متوازن کنند. به همین جهت، فرضیه تک‌سویگی پیرامون رابطه میان دارایی‌های خالص سطح 3 و DLLP طی بحران مالی را مطرح کردیم.

ما همچنین این فرضیه را مطرح کردیم که میان DLLP و نقش حسابرسان (با کارمزدهای حسابرسی بالاتر و کارمزدهای حسابداری غیرنرمال بعنوان متغیر جایگزین) رابطه مثبت وجود دارد. در استانداردهای حسابرسی به این نکته توجه شده است که رابطه میان برآوردهای حسابداری می تواند به کشف مدیریت استراتژیک برآوردهای حسابداری در گزارشگری مالی منتهی شود و حسابرسان ملزم هستند که چنین روابطی را  در اظهار نظر حسابرسی خود پیرامون منصفانه بودن ارائه گزارشگری مالی توسط شرکت‌های مورد حسابرسی، مد نظر قرار دهند. انگیزش نهایی حسابرسی این بود که مخاطره کلی بیش ارزیابی دارایی‌هایی خالص و چشم‌انداز تداوم فعالیت مشتریان بانکی‌اشان را در طول دوره بحران کاهش دهند. حسابرسان بانکی انتظار می رود که در طول بحران بانکداری و زمانی که مخاطره حسابرسی بالا است،  با شرکت‌هایی که ابهامات اندازه‌گیری اساسی دارایی دارند، شیوه محافظه‌کارانه در پیش گیرند. بنابراین فرضیه ما این است که نقش حسابرسان می تواند به توضیح بالاتر بودن سطح DLLP در دوره بحران مالی کمک کند. ما از کارمزدهای حسابداری بعنوان متغیر جانشین برای نقش حسابرسان استفاده کرده‌ایم چون کارمزدهای حسابرسی منعکس کننده تلاش حسابرسان و همچنین ارزیابی حسابرسان از مخاطره دعاوی قانونی است. در مقابل، پیش‌بینی ما این است که میان کارمزدهای حسابرسی و DLLP در دوره پسا-بحران هیچ رابطه‌ای نباشد یا رابطه موجود، ضعیف باشد....

 

در سایت موسسه پژوهشی حسابداری آمارکده، ترجمه تخصصی حسابداری مقالات انگلیسی در حوزه حسابداری، مالی و حسابرسی ارائه می شود. همچنین برای دانلود پایان نامه های حسابداری بر روی عبارت "دانلود پایان نامه حسابداری" کلیک نمایید، و مقالات مرتبط با نرم افزارهای مالی را می توانید از بخش نرم افزارهای حسابداری مطالعه نمایید.


مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,990 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما