مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

نرم افزار حسابداری – سیستم بهای تمام شده

نرم افزار حسابداری – سیستم بهای تمام شده

نرم افزار حسابداری – سیستم بهای تمام شده


چکیده:

نرم افزار حسابداری سیستم بهای تمام شده همکاران سیستم:

نرم افزار حسابداری سیستم بهای تمام شده کتاب کار سیستم بهار تمام شده:

با توجه به نقش نرم افزار بهای تمام شده در به هم پیوستگی و جمع بندی سیستم های یکپارچه و نرم افزار حسابداری ، آموزش عمیق و مفهومی این نرم افزار در برنامه آموزشی مرکز قرار گرفته است.

در کتاب کار حاضر علاوه بر پرداختن به مفاهیم بنیادی بهای تمام شده و ارتباطات با سایر سیستم ها سعی شده است، مراحل کار با سیستم، به صورت قدم به قدم و به صورت طبقه بندی شده آموزش داده شود.

برای آموزش کاربری نرم افزار بهای تمام شده (زیر مجموعه نرم افزار حسابداری )، اطلاعات کارخانه قطعه سازی به صورت نمونه دراین کتاب کار ارائه می شود، شرکت کنندگان در دوره های آموزشی بهای تمام شده با کلیات بهای تمام شده به صورت عمومی و بدون ویژگی در این کتاب کار آشنا خواهند شد و آموزش هر یک از ویژگی ها را در کتاب کارهای اختصاصی خواهند داشت. سناریوهای ارائه شده در کتاب در دیتا بیس ضمیمه ایجاد شده است و برای کار عملی در اختیار کاربران قرار میگیرد. تسلسل فعالیتها در این کتاب با رعایت ترتیب ورود اطلاعات و انجام محاسبات فراهم شده است. کاربران پس از ورود اطلاعات و انجام محاسبات، نحوه کنترل و مطابقت محاسبات با گزارشات و اسناد حسابداری را می آموزند.

نرم افزار حسابداری - آشنایی با سیستم بهای تمام شده:

سیستم بهای تمام شده به عنوان یک سیستم زیرمجموعه از نرم افزار حسابداری ، سیستم محاسباتی است که اطلاعات خود را عمدتا از سایر سیستم ها دریافت میکند. سیستمهای حسابداری مالی، انبار و حسابداری انبار، برنامه ریزی تولید، اطلاعات پایه مهندسی و بودجه تامین کننده اطلاعات مورد نیاز سیستم بهای تمام شده هستند. در صورت وجود سیستم های فوق نیازی به ورود اطلاعات در این سیستم نمی باشد و در صورت عدم وجود هر یک، اطلاعات آن سیستم بایستی توسط کاربر آن، به بهای تمام شده وارد شود. ولی با توجه به حجم اطلاعات ورودی و همچنین کنترل اطلاعات نوسط سیستم بهای تمام شده وجود حداقل دو سیستم انبار و حسابداری الزامی است. لازم به ذکر است که اطلاعات هزینه های استهلاک و حقوق و دستمزد از طریق سیستم حسابداری دریافت می گردد و ارتباط مستقیم بین بهای تمام شده، دارایی ثابت و حقوق و دستمزد برای دریافت اطلاعات وجود ندارد. به روز بودن اطلاعات سیستمهای تغذیه کننده بهای تمام شده همواره باید به عنوان یک پیش فرض برای کاربران بهای تمام شده مدنظر قرار گیرد.

با توجه به اینکه پس از دریافت اطلاعات از سایر سیستم ها و انجام محاسبات در سیستم بهای تمام شده، همواره امکان تغییر اطلاعات در سایر نرم افزارها وجود دارد، به منظور تحت کنترل داشتن اطلاعات و محاسبات بهای تمام شده، اطلاعات دریافتی از سایر سیستمها در سیستم بهای تمام شده نگهداری (Buffer) میشود. به این ترتیب می توان همواره به اطلاعاتی که مبنای محاسبه بهای تمام شده قرار گرفته اند، دسترسی داشت. ماموریت اصلی سیستم بهای تمام شده به عنوان یکی از اجزاء مجموعه سیستم های یکپارچه و نرم افزار حسابداری عبارتست از:

جمع آوری، طبقه بندی، کنترل و تسهیم هزینه های واقعی (مواد، دستمزد و سربار) و محاسبه بهای تمام شده محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده و محاسبه انحرافات ناشی از تعامل بهای تمام شده واقعی و استاندارد

روش، الگو، سیستم هزینه یابی و سایر مفاهیم مورد استفاده در سیستم بهای تمام شده از مجموعه نرم افزار حسابداری عبارت اند از:

الف: روش هزینه یابی: مرحله ای

روش هزینه یابی مرحله ای در مواردی که تولید محصول به صورت مشابه و انبوه و طی یک یا چند مرحله پیوسته انجام شود، مورد استفاده قرار میگیرد. این روش اهداف زیر دنبال می کند:

1- تعیین بهای تمام شده تولید محصول به تفکیک مراحل تعریف شده تولید

2- تعیین هزینه های کارکرد هر مرحله و مقایسه با فعالیت های انجام شده

ب: الگوی هزینه یابی: تمام جذبی

در این الگو، علاوه بر عوامل هزینه، مواد، دستمزد مستقیم، سربار متغیر تولید و هزینه سربار ثابت نیز جزء هزینه های تولید محصول یا خدمات تلقی شده و در بهای تمام شده منظور می گردد. بدیهی است چنانچه محصول یا خدمات در پایان دوره مالی هنوز موجود باشد، سهمی از هزینه های ثابت هر دوره در قالب ارزش موجودیها به دوره بعد منتقل خواهد شد که این امر اجتناب ناپذیر است.

ج: سیستم هزینه یابی: استاندارد

1- در سیستم هزینه یابی استاندارد کلیه عوامل تولید کالا یا ارائه خدمات براساس مبالغ از پیش تعیین شده به موضوعات هزینه یابی تخصیص می یابند.

2- در این سیستم هزینه یابی، عملکرد واقعی با استانداردهای اعلام شده مقایسه شده و مغایرت ها و انحرافات حسب مورد مورد محاسبه و تحلیل میگیرد.

3- از طریق تجزیه و تحلیل انحرافات و ردیابی علل وجود آمدن انحرافات، عملکرد واحدهای تولیدی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

د: دوره های محاسباتی

یک سال مالی به تعدادی دوره محاسباتی تقسیم می شود و بهای تمام شده به تفکیک دوره های محاسباتی قابل دستیابی است. محاسبات سیستم بهای تمام شده در دوره های محاسباتی مختلف به صورت تجمیعی انجام می گیرد. به این معنی که شروع تمام دوره های محاسباتی، ابتدای سال مالی است.

سال مالی:

سال مالی یک دوره 12 ماهه است. ماه شروع و پایان سال مالی بر اساس رویه های هر شرکت به عنوان اطلاعات عمومی برای کلیه سیستم ها در نظر گرفته می شود. مبنای سال مالی هجری شمسی و یا میلادی در نظر گرفته می شود.

جهت دانلود فایل کامل این متن که به توضیح آموزش نحوه استفاده سیستم بهای تمام شده از مجموعه نرم افزار حسابداری همکاران سیستم می پردازد، از طریق امکان خرید و دانلود رایگان درانتهای همین مطالب استفاده نمایید.


مقاله نرم افزار حسابداری (قیمت : رایگان)
حمایت از ما