مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

نرم افزار حسابداری – سیستم سهام و آموزش کامل آن

نرم افزار حسابداری – سیستم سهام و آموزش کامل آن

نرم افزار حسابداری – سیستم سهام و آموزش کامل آن


چکیده:

نرم افزار حسابداری سیستم سهام:

نرم افزار حسابداری ضرورت استفاده از سیستم سهام:

سالهاست که بشر به این حقیقت دست پیدا کرده است که انجام فیزیکی کارها، زمان بر، هزینه زا و محدود کننده است و برای آنکه بتواند این مشکل را رفع کند، از ابزارهای مختلف، سود جسته است. استفاده از سیستم های مکانیزه و اطلاعاتی یکی از مهمترین ابزارها و وسایل برای کاهش زمان ثبت و پردازش اطلاعات، کاهش هزینه ها و جلوگیری از خطاهای احتمالی به شمار می رود.

سیستم های اطلاعاتی، علاوه بر آنکه باعث پیشبرد فعالیتها می گردد، محدودیتهای انجام کارها بصورت فیزیکی را نداشته و حتی در مواردی بهتراز آن عمل می کند. در شرکتهای سهامی، فعالیت ها مربوط به سهام نظیر نقل و انتقالات سهام، تبادل اطلاعات با بورس، افزایش سرمایه، محاسبه و تخصیص سود و ... دامنه گسترده‌ای از ثبت و پردازش و تبادل اطلاعات را در برمی گیرد. لذا در چنین شرکتهایی وجود سیستمی که بتواند این فعالیت ها را انجام دهد ضروری به نظر می رسد. دراین بخش سیستم سهام نرم افزار حسابداری همکاران سیستم ارائه شده است و در اانتهای همین مطلب نیز می توانید متن کامل را به صورت رایگان دانلود نمایید.

نرم افزار حسابداری سیستم سهام مفاهیم اصلی سیستم سهام:

شرکت سهامی: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

شرکت سهامی عام: شرکتهایی هستند که موسسین آنها، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. اینگونه شرکتها، شرکت سهام عام نامیده می شوند.

سرمایه شرکت: سرمایه یک شرکت برابر است با (ارزش یک سهم) * (تعداد سهام)

سهم: سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد، ورقه سهم سند قابل معامله ایست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

گواهی سپرده (ورقه) برگه ایست شامل اطلاعات تعداد دارایی سهام سپرده شده در بورس و تعداد دارایی سهام قابله معامله شخص.

سهام سپرده: مقدار دارایی سهام شخص که در بورس به سپرده تبدیل شده.

مجمع عمومی: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

مبلغ اسمی سهم: مبلغی که با آن سهام شرکت خرید و فروش می شود.

افزایش سرمایه: سرمایه شرکت را می توان از سریق صدور سهام جدید و با روشهای آورده نقدی، مطالبات، اندوخته، صرف سهام افزایش داد.

برگه های پذیره (حق تقدم): در افزایش سرمایه به روشهای آورده های نقدی، مطالبات پس از تعیین میزان افزایش سرمایه برای هر سهم دار یک فرم پذیره چاپ می شود که دارای یک تاریخ به عنوان مهلت پرداخت می باشد، اگر تا تاریخ معین شده پرداخت انجام شود، این برگه همراه با فیش بانکی توسط سهامدار تحویل شرکت می شود و سهام آن پذیره ها به نام سهامدار می شود ، و در غیر اینصورت یا این برگه ها به شخص دیگری واگذار می شود و او باید نسبت به آنها اقدام کند و یا اینکه هیچ پاسخی جهت این برگه ها دریافت نمی شود. که در این صورت این برگه ها از طرف شرکت در بورس فروخته می شوند و مبلغ حاصل از فروش آنها به سهامدار تعلق می گیرد.

سود اندوخته: ممکن است مقداری از سود به عنوان سود اندوخته نگهداری سود و دراثر یک افزایش سرمایه می تواند به سهامداران تخصیص داده شود.

سود تقسیم نشده: ممکن است مقداری از سود برای هزینه ها و زیانهایی که ممکن است پیش بینی نشده باشد تخصیص داده شود که پس از محاسبه هزینه ها و زیانها پرداخت خواهد شد.

سود انباشته: مقدار سود سال قبل که هنوز توسط سهامدار دریافت نشده، سود انباشته نام دارد.

سهم اصالتی: تعداد دارایی سهام یک سهامدار.

سهام وکالتی: تعداد دارایی سهام یک شخص که توسط یک سهامدار به عنوان وکیل خریداری شده و بدهی آن هنوز به طور کامل پرداخت نشده.

نقل و انتقال قهری: انتقال سهام سهامداری که فوری شده و هم چنین مطالبات ریالی سهامدار متوفی به ورثه آن که براساس رای دادگاه تقسیمات انجام می شود.

نقل و انتقال وکالتی: تسهیم سهام سهامدار وکیل به سهام دارایی که برای آنها سهام خریداری شده و حساب آنها هنوز پاس نشده.

سپرده گذاری: تبدیل دارایی سهام از برگ سهم به سهام سپرده در بروس، سپرده گذاری نامیده می شود.

شرکت کارگزار: شرکتی که خرید و فروش سهم را در بورس برای سهامداران انجام می دهد، شرکت کارگزاری نامیده می شود ....

جهت دانلود فایل کامل این متن که به توضیح آموزش نحوه استفاده سیستم سهام از مجموعه نرم افزار حسابداری همکاران سیستم می پردازد، از طریق امکان خرید و دانلود رایگان درانتهای همین مطالب استفاده نمایید.


مقاله نرم افزار حسابداری (قیمت : رایگان)
حمایت از ما