مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

نرم افزار حسابداری - نرم افزار دارایی ثابت

نرم افزار حسابداری - نرم افزار دارایی ثابت

نرم افزار حسابداری - نرم افزار دارایی ثابت


چکیده:

نرم افزار حسابداری -  نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم:

نرم افزار حسابداری - سیستم دارایی ثابت ضرورت استفاده از سیستم دارایی ثابت:

ماشین آلات و تجهیزات، دارایی هایی ثابتی هستند که به منظور نگهداری و به کارگیری، جهت اجرای عملیات و اهداف موسسه، برای یک دوره بلند مدت (چند دوره)، خریداری می شوند. به طور معمول، بخش عمده ای از سرمایه گذاری ها در موسسات تولیدی، صرف خرید اموال، ماشین آلات و تجهیزات می گردد. این بخش از دارایی ها در جهت اجرای اهداف اصلی موسسه، به منظور تولید و عرضه ی محصولات خریداری، می شوند.

اموال، ماشین آلات و تجهیزات در اثر استفاده به تدریج مستهلک می شوند. کاهش تدریجی ارزش دارایی های ثابت، طی فرایند استهلاک، به همراه مواد اولیه و دستمزد، به محصول ساخته شده، تبدیل می گردد. با فروش محصولات تولیدی، درآمد برای موسسه به وجود می آید. زمانی که دارایی ثابت مستهلک می شود، توانایی تولید (انتفاع دهی) خود را ا دست می دهد. این دارایی ها، از رده خارج شده و دارایی های جدیدی حایگزین آنها می گردد. اگر مدیریت موسسه، تصمیم به فروش بخشی از اموال، ماشین آلات و تجهیزات موجود داشته باشد، این بخش از دارایی ها می بایست از حساب اموال، ماشین آلات و تجهیزات خارج و تحت عنوان سایر دارایی ها، در ترازنامه منعکس شود.

نرم افزار حسابداری - سیستم دارایی ثابت دارایی های عملیاتی مشهود حسابداری اموال:

اموال، ماشین آلات و تجهیزات بر مبنای اصل قیمت تمام شده در حسابها ثبت می گردند. قیمت تمام شده شامل قیمت خرید بعلاوه هزینه های انتقال مالکیت، بیمه، نصب و راه اندازی دارایی می شود. هزینه های غیر عادی مازاد بر هزینه های معمول و مرتبط با تحصیل دارایی، جزو بهای تمام شده ی دارایی منظور نمی شود. بنابراین هزینه های ناشی از تاخیر در بارگیری یا تخلیه، خسارت وارده هنگام حمل دارایی و جرایم پرداختی، جزو قیمت تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات به حساب نمی آید. اگر موسسه ای از تخفیفات نقدی خردی دارایی استفاده نکند، هزینه تخفیفات نقدی از دست رفته، جزو قیمت تمام شده دارایی محسوب نمی گردد.

فایل آموزشی و راهنمای کامل استفاده از نرم افزار حسابداری سیستم دارایی ثابت همکاران سیستم درانتهای همین مطلب به صورت رایگان دراختیار استفاده کنندگان قرار گرفته است.


مقاله نرم افزار حسابداری (قیمت : رایگان)
حمایت از ما