مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

نرم افزار حسابداری - نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حسابداری - نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حسابداری - نرم افزار حقوق و دستمزد


چکیده:

نرم افزار حسابداری -  نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم:

نرم افزار حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد ضرورت استفاده از سیستم حقوق و دستمزد:

جذابیت بهره جویی از نرم افزارهای مالی زمان نمود پیدا می کند که لازم باشد محاسبات پیچیده ای در کوتاه ترین زمان ممکن و با پرهیز از هرگونه خطایی صورت گیرد. محاسبه ی حقوق و دستمزد کارکنان در سازمانها و موسسات اقتصادی مثال بارزی از همین محاسبات زمان بر است که مسئولان مالی همیشه درگیر آن هستند. حال آن که به دلیل تنوع شیوه ها محاسبه و تعدد عوامل تاثیرگذار، طراحی نرم افزاری که پاسخ گوی نیاز کاربران گوناگونی باشد، از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است.

نرم افزار حقوق و دستمزد، به عنوان بخشی از سیستم یکپارچه ی اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به گونه ای طراحی شده که می شود تنوع قوانین جاری و رویه های حاکم در محاسبهی حقوق و دستمزد کارکنان را به شایستگی پوشش داده و با ارتباط تنگاتنگ خود با سیستم مدیریت منابع انسانی و حسابداری مالی همکاران سیستم، امکانات و تسهیلات کارآمدی را در اختیار مدیران قرار دهد.

فعالیت های این سیستم را می شود به سه بخش اصلی تقسیم کرد:

1- تعریف عوامل حقوق و اطلاعات پایه

2- ورود اطلاعات جاری سیستم مانند کارکردها

3- تهیه ی خروجی های مورد نیاز همچون گزارشها و دیسکتهای تامین اجتماعی

نرم افزار حسابداری سیستم حقوق و دستمزد امکانات و ویزگی های نرم افزار حقوق و دستمزد:

سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری، امکانات متنوع بسیاری دارد. امکانات و ویزگی های اصلی این نرم افزار رامی توان در قالب طبقات زیر برشمرد:

الف: اطلاعات حقوق و احکام پرسنلی

1- انواع استخدام

2- معرفی عوامل حقوق شامل مزایا، کسور، کارکرد و تعهدات کارفرما به صورت پارامتریک

3- صدور احکام کارگزینی به صورت فردی و گروهی

4- تعهدات کارفرما و کسور ثابت

5- پرداخت وام به کارکنان و نگهداری سوابق کسر و تعدیل اقساط و اصلاحات آن

ب: اطلاعیه ماهانه

1- دریافت اطلاعیه حضور و غیاب کارکنان از دستگاه کارت زنی

2- نگهداری اطلاعات کارکرد در مقاطع ماهانه

3- نگهداری اطلاعات مزایا و کسور ماهانه

4- پرداخت و کسور گروهی ماهانه

محاسبات

1- معرفی روش ها، پارامترها و عبارت های محاسباتی عوامل حقوق

2- اطلاعات استخدامی مربوط به حقوق از جمله نوع بیمه و مالیات کارکنان و شعب مربوط به آنها

3- ثبت اطلاعات تجمیعی لازم برای پیاده سازی نرم افزار (درآمد، درآمد مشمول مالیات، مانده مرخصی و ...)

4- محاسبه حقوق ماهانه و معوقه

4- محاسبه کارکردهای معوقه

5- محاسبه ذخیره سنوات، بازخرید مرخصی، عیدی و پاداش

 

فایل آموزشی و راهنمای کامل استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم از مجموعه نرم افزارهای حسابداری، درانتهای همین مطلب به صورت رایگان دراختیار استفاده کنندگان قرار گرفته است.


مقاله نرم افزار حسابداری (قیمت : رایگان)
حمایت از ما