مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

نرم افزار حسابداری و آموزش آن - فصل اول آشنایی با سیستم حسابداری

نرم افزار حسابداری و آموزش آن - فصل اول آشنایی با سیستم حسابداری

نرم افزار حسابداری و آموزش آن - فصل اول آشنایی با سیستم حسابداری


چکیده:

آموزش نرم افزار حسابداری - فصل اول آشنایی با سیستم حسابداری:

1- ضرورت استفاده از سیستم و نرم افزار حسابداری مالی

فراهم آوردن اطلاعات مالی منسجم و به هنگام سازمان ها و موسسات اقتصادی را می توان یکی از مهمترین اهداف سیستم حسابداری مالی تلقی کرد. این گروه از اطلاعات، مجموعه ی عملیات سازمانها و موسسات یاد شده را در قالب شاخص های کمی بیان می کند و زمینه های لازم را برای کنترل و برنامه ریزی های مدیریت مهیا می سازد. نرم افزار حسابداری حاضر، به عنوان بخشی از سیستم یکپارچه ی اطلاعات مدیریت همکاران سیستم، وظیفه جمع آوری نتایج عملیات و فعالیت های اقتصادی سازمان را بر عهده دارد. در حقیقت افزون بر وظایف معمول سیستم های حسابداری مالی، نقش اصلی این نرم افزار را می توان دریافت، طبقه بندی و جمع بندی اطلاعات سایر سیستم ها همچون انبار و حسابداری انبار، دریافت و پرداخت، دارایی های ثابت، بهای تمام شده و ... دانست.

2- امکانات و ویژگی های اصلی نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

آموزش نرم افزار حسابداری - سیستم حسابداری مالی، امکانات متنوع بسیار دارد. امکانات و ویژگی های اصلی این نرم افزار را می توان در قالب طبقه بندی های زیرین برشمرد:

طبقه بندی حسابها تا شش سطح: گروه، کل، معین و سه سطح تفصیلی

تعیین ویژگی و مشخصات حسابهای معین براساس: ریالی، ارزی، مقداری، ویژگی پیگیری، ماهیت حساب و ارتباط با سایر سیستم ها

ثبت اطلاعات یک سند خاص با تاریخ های مختلف توسط کاربران متعدد به صورت همزمان و ایجاد ترتیب لازم توسط سیستم

طبقه بندی اسناد به وسیله تعریف نوع سند، همچون سند حقوق، انبار، اصلاحی، افتتاحیه و ...

جستجوی اسناد براساس طبقه بندی صورت گرفته برای نوع سند

تطبیق حسابها و ارائه ی گزارش های آنالیز مانده حسابها

تهیه اعلامیه بدهکار و بستانکار و ثبت سوابق اعلامیه های ارسالی

ارسال اطلاعات به نرم افزارهایی همچون Excel و ... برای تهیه گزارشهای مطلوب و مورد نظر کاربر

شناسایی اسناد ارسالی از سایر سیستم ها و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی اطلاعات

بررسی اسناد پس از دوره موقت برای کنترل دوباره اسناد صادر شده برحسب گروه صادرکنندگان و تهیه گزارشهای سیستم با فیلتر بر روی گروه صادرکنندگان

تهیه سند کل برای ثبت دفاتر قانونی در مقاطع زمانی انتخابی کاربر

انجام عملیات بستن حسابهای موقت (سود و زیان) و تعدیل ماهیت حسابها برای اصلاح مانده حسابها

صدور اسناد بستن حسابها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیل ماهیت حسابها در سال بعد

صدور اسناد بستن حسابها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیل ماهیت حسابها در سال بعد

ارسال اسناد بستن حسابها، افتتاحیه و اختتامیه به Excel  قبل از صدور

امکان تهیه صورتهای مالی در این زیر سیستم از گردش عملیات ریالی شرکت طی سال

جهت دانلود فایل کامل آموزش نرم افزار حسابداری مالی همکاران سیستم بر روی عبارت "نرم افزار حسابداری و آموزش آن به همراه دانلود کامل فایل" کلیک نمایید.


حمایت از ما