مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

پایان نامه چرخه حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی (PDF + word)

پایان نامه چرخه حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی (PDF + word)

پایان نامه چرخه حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی (PDF + word)


چکیده:

پایان نامه چرخه حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی از مقطع کارشناسی ارشد حسابداری و مالی:

موضوع پایان نامه حسابداری حاضر، بررسی ارتباط بین چرخه موسسات حسابرسی و اظهارنظر حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از آنجایی که همکاری طولانی مدت شرکت با یک موسسه حسابرسی خاص، معایب و مزایای تعریف شده‌ای دارد، در این پایان نامه به بررسی و کشف روابط بین این دو متغیر پرداخته شد، تا اثرات مثبت و منفی این ارتباط بر روی اظهارنظر حسابرسی مشخص شود. در این پژوهش با فرضیه سازی در جهت تعیین ارتباط بین چرخه حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی (به عنوان معیار سنجش کیفیت حسابرسی)، با استفاده از نمونه شرکتهای انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران و استفاده از روش رگرسیون لاجیت، برای آزمون فرضیه ها، به این نتیجه نهایتا دست یافتیم که، کاهش چرخه موسسات حسابرسی باعث افزایش میزان اظهار نظر مقبول می شود، به عبارت دیگر، افزایش مدت زمان همکاری یک شرکت با یک موسسه حسابرسی خاص، باعث افزایش تعداد اظهار نظرهای مقبول می شود، این نتیجه باعث خدشه دار شدن استقلال حسابرس می شود.

پایان نامه چرخه حسابرسی و اظهار نظر حسابرس (بیان مساله):

بدیهی است با توجه به جایگاه و نقش موسسات حسابرسی در تصمیمات استفاده کنندگان، استقلال واقعی حسابرس و کیفیت کار موسسات حسابرسی که به عنوان عوامل کلیدی در تهیه گزارش های حسابرسی قلمداد می شوند، در سرلوحه توجه آنان قرار گرفته است. به همین دلیل برای افزایش کیفیت کار و حفظ استقلال موسسات حسابرسی راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفه ای و صاحب نظران در این حرفه ارائه شده است که یکی از پیشنهادهای مورد توصیه آنان، چرخش منظم موسسات حسابرسی می باشد. در سال های اخیر پدیده چرخش موسسات حسابرسی به زمینه مهمی در تحقیقات و مباحث حرفه ای اغلب کشورها تبدیل شده است.

هدف حسابرسان، حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورتهای مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند.  نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این روابط شده است. درحالی که چرخش اجباری حسابرس به عنوان یك ابزار در جهت افزایش استقلال و بهبود کیفیت حسابرسی توجه قانون گذاران را به خود جلب کرده است ، شواهد متناقضی در حمایت از آن وجود دارد. اظهار نظر گزارش حسابرسی تحت تاثیر عوامل مختلفی است که در تحقیقات زیادی به آن توجه شده است یکی از این عوامل چرخش حسابرس است. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل اتکا که محصول یك سیستم گزارشگری جامع و مناسب می باشد، از ارکان اصلی ارزیابی وضعیت و عملکرد یك شرکت و تصمیم گیری در مورد مبادله اوراق بهادار منتشره از سوی آن به حساب می آید. در جوامع حرفه ای امروز، از دید استفاده کنندگان، اطلاعاتی قابل اتکا تلقی می شوند که یك سازمان مستقل بر فرآیند گزارشگری شرکت ها و مرکز ثقل این فرایند ، یعنی صورت های مالی نظارت نماید. نمونه ای از این گونه سازمان های مستقل، موسسات حسابرسی می‌باشند که عمدتا در واحدهای تجاری، ساختار کنترل داخلی واحد گزارشگر و محصول نهایی سیستم کنترل داخلی، یعنی صورت های مالی را مورد بررسی و نظارت قرار می دهند (حساس یگانه و جعفری،1389). 

اظهار نظر گزارش حسابرسی تحت تاثیر عوامل مختلفی است که در تحقیقات زیادی به آن توجه شده است یکی از این عوامل چرخش موسسات حسابرسی است (گنزالز و همکاران 2013). در یك سازمان چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تاثیر می‌گذارد. بدین صورت که کیفیت حسابرسی با توجه به افزایش چرخش موسسات حسابرسی کاهش می‌یابد (گنزالز و همکاران 2014). از طرفی چرخش کوتاه مدت موسسات حسابرسی نیز به دلیل هزینه بر بودن می‌تواند منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی شده و بطور منفی بر کیفیت حسابرسی تاثیرگذار باشد (جانسون و همکاران،2002). بدنبال تحقیقاتی که انجام شد بلاندن و باش (2013)  نیز به بررسی ارتباط بین چرخش حسابرس و اظهارنظر حسابرس پرداختند. آنان یافتند که چرخش موسسات حسابرسی تاثیرگذاری مثبتی بر کیفیت حسابرسی دارد ولی آنان هیچگونه ارتباط معناداری بین چرخش موسسات حسابرسی و اظهار نظر حسابرس نیافتند. بنابراین مساله اصلی تحقیق حاضر چگونگی ارتباط بین چرخش حسابرس و اظهارنظر حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

راهنمای خرید و دانلود پایان نامه چرخه و تغییر حسابرس و اظهارنظر حسابرس

برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید و پرداخت موفقیت آمیز، فایل پایان نامه حسابداری خریداری شده، در قسمت پنل کاربری (که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالایی سایت نمایان می شود) ، پس از باز کردن آیتم مدیریت مقالات در لیست سمت چپ، و کلیک بر روی دانلود مقالات، پایان نامه حسابداری خریداری شده، با لینک دانلود، نمایش داده می شود، که با کلیک بر روی لینک دانلود، پایان نامه حسابداری دانلود شده و شما می توانید از آن استفاده کنید.

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.


دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
حمایت از ما