مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله حسابداری بعنوان موتور محرکه: قابلیت کنش‌زایی رویه های محاسباتی و پویایی‌های نوآوری

مقاله حسابداری بعنوان موتور محرکه: قابلیت کنش‌زایی رویه های محاسباتی و پویایی‌های نوآوری

مقاله حسابداری بعنوان موتور محرکه: قابلیت کنش‌زایی رویه های محاسباتی و پویایی‌های نوآوری


چکیده:

مقاله حسابداری بعنوان موتور محرکه: قابلیت کنش‌زایی رویه های محاسباتی و پویایی‌های نوآوری:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه، سال 2015، با عنوان "حسابداری به عنوان موتور محرکه: قابلیت کنش زایی رویه های محاسباتی و پویایی های نوآوری" برای استفاده و مطالعه دانشجویان حسابداری و مالی:

در این مقاله رابطه میان رویه‌های محاسباتی و فعالیت‌های نوآورانه را مورد تحقیق و بررسی قرارداده و به‌دنبال پاسخ این پرسش‌ایم که رویه‌های محاسباتی از قبیل حسابداری، چگونه موجب توسعه دانشی می‌شود که بعنوان موتور محرکه نوآوری عمل می‌کند. در این مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه سعی شده تا نقش حسابداری از طریق اثرات کنش‌زایی آن بگونه ای مورد کاوش قرار گیرد که به جای توصیف صرف جهان، به تغییر آن نیز کمک نماید. فرض بر این است که رویه‌های محاسباتی، موتور‌های محرکه ‌ای هستند که با توانایی خود در الهام بخشیدن به کنشگران در جهت طرح پرسشهای جدید و دیدن فرصت های جدید ، آن‌ها را به سمت انجام چیز‌های جدید ترغیب می‌کنند. رویه های محاسباتی بعنوان موتورهای محرکه، جرقه اولیه فرایند تحرک و بینش را که بعنوان جزئی از نوآوری در می‌آیند، مشتعل می‌کند. این نوآوری بنوبه خود اثراتی از خود بجای می‌گذارد که می‌تواند رویه‌های محاسباتی جدیدی را توسعه دهد. این یک رابطه پویا میان رویه‌های محاسباتی و و نوآوری است: نوآوری از آن جهت از خط سیر خود آهسته انحراف پیدا می‌کند که رویه‌های محاسباتی بعنوان موتور محرکه به ادامه این انحراف آهسته (=رانش) کمک می‌کنند. برای مثال در مورد تکنولوژی سیستم جمع آوری الکترونیکی عوارض، که برای مدیریت رفتار رانندگان جاده‌ای و جمع‌آوری آثار این رفتار‌ها ایجاد شده است، نوآوری توانسته است موتورمحرکه مذکور را از نو تحت تاثیر قرار داده و آن را بازتولید نماید. این مطلب بازگو کننده  این موضوع است که خط سیر نوآوری متشکل اززنجیره‌ای از انحرافات است که از طریق  قابلیت کنش‌زایی رویه‌های محاسباتی به حرکت در می‌آید.

کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: حسابداری؛ قابلیت کنش‌زایی؛ نوآوری؛ رویه‌های محاسباتی؛ موتور؛ رانش (= انحراف تدریجی از خط سیر) ؛ رادیکال؛ تدریجی


مقاله حسابداری بعنوان موتور محرکه: قابلیت کنش‌زایی رویه های محاسباتی و پویایی‌های نوآوری - بخش مقدمه:

این مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه در ارتباط با رویه‌های محاسباتی و فعالیت‌های نوآورانه شرکت اتوزترید (Autostrade) است؛ شرکت اتوتریدز دارنده مجوز ساخت و ساز جاده‌ای است که نوآوری تله‌پاس Telepass)) را توسعه داد. در قالب نظریه کنش‌زایی می‌توان رویه محاسباتی را به‌منزله یک موتور محرکه درنظر گرفت که در هر مرحله از تشکیل اجزای نوآوری شرکت می‌جوید. این رویه‌ها بمنزله موتور محرکه در تولید دانش نقش دارند و نه تنها موجب تسریع توسعه نوآوری می‌شوند،  بلکه در فهم عمیق‌تر اثرات این نوآوری بینش جدیدی به ما می‌دهند. رویه‌های محاسباتی با تولیدکردن دانش درباره اثرات نوآوری، علاوه بر اینکه موجب ملموس شدن نوآوری می‌شود، آن را در معرض مانیتورینگ و آزمایشات جدید قرار می‌دهد که بنوبه خود مردم را به توسعه نوآوری بیشتر ترغیب می‌کند. این تولید مشترک نوآوری و دانش درباره اثرات نوآوری، این پروسه را به پروسه‌ای تبدیل می‌کند که در آن حل یک مساله به نتایج قابل ارزیابی بدل میشود و می‌توان از آن بعنوان نقطه شروع برای اقدامات بیشتر بهره‌مند شد. در این فرایند، پیشرفت نوآوری شکل تاریخ‌نگاری رانش‌ها را بخود می‌گیرد و در آن نوآوری بتدریج با نشان دادن پیشرفت‌های خود از گام ‌های منفرد کوچک و رسیدن به مرحله بالاتر از آنچه بود، موجب حیرت می‌گردد. این شکلی از کنش‌زایی است که در آن بینش‌های جدید، کنشگران را به چیزهای جدید رهنمون می‌شود. درصورتیکه این نوآوری‌ها سمت و سوی کاربردی بیشتری به اهداف یا مسائل جدید بگیرد، چنین بینش‌هایی می‌توانند موجب طرح مباحث جدیدی در خصوص پتانسیل نوآوری فراهم آورند.

ایده رویه‌های محاسباتی در ارتباط با رانش در پژوهش حسابداری مورد توجه قرارگرفته است؛ در این پژوهش‌ها رانش بعنوان انحراف از دستورالعمل اندازه‌گیری عملکرد و بعنوان سیال بودن یک رویه محاسباتی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ یعنی زمانیکه دستورالعمل اندازه‌گیری عملکرد از مکان‌ها و موضع‌های مختلف بسیاری به تحرک وادار شود، رانش روی خواهد داد. با اینحال علاوه بر بحث آندون و همکارانش در خصوص رانش دستورالعمل اندازه‌گیری عملکرد یا تحلیل‌های کواترون و هاپر در خصوص متحرک‌سازی یک ابزار محاسباتی خاص که در استعمالش رانش دارد، این مقاله رانش نوآوری را در سایه توسعه مجموعه نوظهور رویه‌های محاسباتی مورد بحث و برسی قرار می‌دهد. هدف این مقاله تحلیل رابطه چندسویه، هم‌انباشتی و زایشی میان رویه‌های محاسباتی و نوآوری است. این کار مهم است چون گفت شده است که برای فهم نوآوری توجه به انباشته‌سازی دانش که با تولید آن رابطه دارد، الزامی است و اینکه نوآوری بایستی بعنوان بخشی از زمینه کاری وسیع‌تر با مکانیسم‌هایی که امکان تولید ایده‌های جدید نظیر ظرفیت جذب یا ظرفیت پویا را دارند، مورد توجه قرار گیرد. بخصوص به این نکته توجه شده است که توسعه دانش درباره نوآوری  یا شرایط مطلوب آن به توسعه مشترک آن کمک می‌کند. این امر موجب انحراف توجه از هرگونه آیتم منفرد نوآوری، که ممکن است کم و بیش تدریجی /ناگهانی باشد، به نوآوری بعنوان یک خط سیر رانش منجر شود که علاوه بر فضا، در طی زمان نیز توسعه می‌یابد.

تله‌پاس مثالی است که تا حدودی بر خلاف خط سیر پژوهش حرکت می‌کند یا حداقل پژوهش ‌هایی را که در مورد نقش حسابداری در رابطه با نوآوری بوده‌اند را تکمیل می‌کند. از نظر دویلا (2000)، حسابداری به کاهش ابهام و عدم قطعیت کمک می‌کند؛ به عقیده یورگنسن و مسنر (2010)، حسابداری در برهمکنش با استراتژی سازی موجب منسجم شدن استراتژی نوآوری می‌شود؛ و بعقیده میلر و الری (2007)، موجی هماهنگی می‌شود. به هر حال، حسابداری به کاهش پیچیدگی یک وضعیت پیچیده کمک می‌کند و اثرات نوآوری را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. مورد تله‌پاس نمونه قابل توجه و مهمی از رویه‌های محاسباتی است که بعنوان موتور محرکه نوآوری عمل می‌کند. در پایان دهه 1980 شرکت اتوزترید عنوان کرد که توانسته است با تجهیز  بزرگراه‌های ایتالیا آن‌ها را بصورت ابزار جمع‌آوری toll اتوماتیک درآورده و موجب افزایش سرعت ، ایمنی و روانی بیشتر ترافیک جاده‌ها آن گردد. تله‌پاس نه تنها به یک نوآوری مبدل شد فرایند کاری و تولیدات شرکت را تغییر داد که به رانندگان جاده‌ای امکان حرکت سریع و ایمن را فراهم آورد بلکه همچنین  بعنوان بخشی از رویه‌های محاسباتی درآمد چون موجب شد انباشته شدن دانش مربوط به رفتار رانندگان جاده‌‌ای شد. این پروژه دو سویه بود؛ یک فناوری برای متاثر ساختن رفتار رانندگان جاده‌ای و از طرف دیگر مجموعه‌ای از رویه‌های محاسباتی (نوظهور) که در توسعه و نوآورسازی خود کمک می‌کرد. خاصیت انباشته‌سازی این موتور محرکه موجب تولید انحراف و رانش شد.

سازماندهی این مقاله به این صورت است: بخش 2 گزارشی  از رویکرد  کنش‌زایی ارئه می‌دهد که تامین کننده پیشینه نظر برای مطالعه است و نشان می‌دهد که رویه‌های محاسباتی را چگونه می‌توان بعنوان موتور محرکه نگاه کرد. بخش 3 به بحث و بررسی مفهوم رانش و ادبیات مربوطه پیرامون حسابداری مدیریت و نوآوری می‌پردازد. بخش بعد روش‌شناسی پژوهش را ارائه می‌دهد و در بخش بعدی مواد و مصالح تجربی که برای بررسی  کنش‌زایی رویه‌های محاسباتی سازمان‌یافته‌اند، ارائه می‌گردد. بخش بحث و بررسی این موضوع را در کانون توجه قرار می‌دهد که مورد تله‌پاس با نشان دادن اینکه چشم‌انداز بلندمدت چگونه شواهدی از روابط میان انباشت نوآوری و انباشت رویه‌های محاسباتی فراهم می‌آورد، به ادبیات حسابداری مدیریت می‌افزاید. این مقاله با اشاره به اینکه به نتیجه‌گیری می‌پردازد که رویه پویای ایجاد شده با برهمکنش سوابقها، محاسبات و نوآوری موجب خلق مجدد موتور محرکه می‌شود، و درحالیکه به نوبه خود این موتور به کار نوآوری یاری می‌رساند، از انباشت سوابق ایجادشده از اثرات خود بر رانندگان جاده‌ای تاثیر پذیرفته و تحول می‌یابد.

 

راهنما:

1- جهت خرید مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید.

2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز، فایله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است.

3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337239270471، نزد بانک ملت، به نام سعید درخشی، واریز نموده و اطلاعات پرداخت را به همراه نام فایل یا پایان نامه، و آدرس ایمیل خود، به شماره 09146622440 پیامک کنید تا کمتر از 24 ساعت به ایمیل شما ارسال شود. چنانچه نیاز فوری به دسترسی به فایل داشتید، بعد از واریز، تماس حاصل فرمایید.

4- برخی مقالات ترجمه آنها آماده می باشد که از دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" قابل مشاهده است، اما بسیاری از مقالات انگلیسی حسابداری و مالی بدون ترجمه کامل مقاله هستن، که برای سفارش ترجمه آنها می توانید از قسمت ثبت سفارش در انتهای چکیده مقاله، گزینه ترجمه مقاله را تیک زده تا توسط مدیر موسسه برآورد هزینه و زمان تحویل شود، که نتیجه این برآورد در قسمت پنل کاربری در بخش سفارشات قابل مشاهده است.

5- چنانچه قصد تهیه پروپزال و پایان نامه بر مبنای مقالات سایت accpapers را دارید می توانید در انتهای چکیده همان مقاله در قسمت ثبت سفارش، گزینه های مربوطه را فعال نمایید تا توسط مدیر بررسی و اعلام شود، که در قسمت پنل کاربری نتیجه بررسی قابل مشاهده است. دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت انتخاب موضوع پایان نامه" مقالاتی هستند که از نظر این موسسه شرایط بهتری برای تنظیم پایان نامه و مقاله را دارند، و دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" همه مقالات حسابداری و مالی پژوهشی را شامل می شود. همچنین با ثبت پیش پروپزال اطلاعاتی نظیر: فرضیه های مقاله، متغیرهای مقاله، مدلهای مقاله، نحوه اندازه گیری متغیرها و نوع متغیرها (از نظر مستقل، وابسته و کنترلی بودن آنها) و در نهایت روشهای آماری مقاله معمولا با هزینه 40000 تومان قابل ارائه خواهد بود (پیش پروپزال به دانشجو کمک می کند که دید کلی نسبت به محتوای مقاله پیدا کند و به وی در انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله کمک کند.

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.

 مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما