مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله اثر محافظه کاری شرکت بر تصمیم گیری در خصوص ادغام و تصاحب: شواهدی مبتنی بر فرم های پر شده "10 کی" ایالات متحده آمریکا

مقاله اثر محافظه کاری شرکت بر تصمیم گیری در خصوص ادغام و تصاحب: شواهدی مبتنی بر فرم های پر شده "10 کی" ایالات متحده آمریکا

مقاله اثر محافظه کاری شرکت بر تصمیم گیری در خصوص ادغام و تصاحب: شواهدی مبتنی بر فرم های پر شده "10 کی" ایالات متحده آمریکا


چکیده:

مقاله اثر محافظه‌کاری خریدار بر تصمیم‌گیری در خصوص ادغام و تحصیل: شواهد مبتنی بر متن برگرفته از گزارشات 10-k آمریکا

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه 2016 اثر محافظه کاری شرکت بر تصمیم گیری در خصوص ادغام و تصاحب"، از نشریات و سایت های معتبر به منظور استفاده در پژوهش ها و پایان نامه های حسابداری و مالی و همچنین معیاری برای انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش:

در این مقاله کیفیت تاثیرگذاری لحن محافظه‌کارانه خریدار در گزارش 10-K را بر تصمیمات سرمایه‌گذاری‌‌اش در ادغام و تحصیل شرکت‌های آمریکایی از 1996 تا 2013، بررسی کرده‌ایم. براساس مشاهدات 39260 شرکت-سال و در سازگاری با نظریه ثبات رفتاری دریافتیم که احتمال ورود خریداران محافظه‌کار به معاملات ادغام و تحصیل کمتر است. علاوه بر این، خریدارانی که تصمیم به انجام ادغام و تحصیل می‌گیرند به احتمال زیاد بدنبال تصاحب  اهدف عمومی و شرکت‌های داخل صنعت خواهند بود. این خریداران بجای گرایش به تحصیل مبتنی بر وجوه نقد، بیشتر به تحصیل مبتنی بر سهام تمایل دارند. نتایج ما همچنین نشان می‌دهد که خریداران محافظه‌کار در زمان انتشار اعلام سرمایه‌گذاری برای ادغام و تحصیل، بطور غیرنرمال، بازده سهام ضعیفی را تجربه ‌می‌کنند. این یافته بینش جدیدی در مورد مکانیسمی که بار احساسی خریداران از طریق آن بر ثروت سهامداران تاثیر می‌گذارد، ارائه می‌دهد. درکل، این یافته‌ها بر پیامدهای بار احساسی متن مربوط به افشای شرکتی بر پیش‌بینی سرمایه‌گذاری شرکتی و تصمیمات تامین مالی, تاکید می‌ورزد. نتایج ما دارای پیامدهای عملی است چون این نتایج، مربوط بودن ارزش محتوای اطلاعاتی کمیسیون مبادله عمدۀ اوراق بهادار را توضیح می‌دهد. 

کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری: بار احساسی متن؛ لحن محافظه‌کارانه خریدار؛ نظریه ثبات رفتاری؛ ریسک گریز؛ روش پرداخت؛ عکس‌العمل بازار؛ انواع تحصیل‌ها

مقاله اثر محافظه‌کاری خریدار بر تصمیم‌گیری در خصوص ادغام و تحصیل: شواهد مبتنی بر متن برگرفته از گزارشات 10-k آمریکا- بخش مقدمه:

تحلیل متنی افشای شرکتی، ما را با انتظارات مدیران آشنا می‌سازد و توصیف‌گرها و پیش‌آگاه‌سازهای مهم را که از سنجه‌های مالی غایب هستند، شناسایی می‌کند. طبق استنادات باربر و اودن (2008)، انگلبرگ و سگال (2011)، باراحساسی اخبار کیفی شرکتی، عامل محرک معاملات بازار است. فلدمن، گوینداراج، لیوانت و سگال (2010) دریافتند که محتوای اطلاعاتی موجود درلحن افشای گزارش 10-k چیزی بیش از سنجه‌های مالی در خود نهفته دارد. لوگران و مک‌‌دونالد مشاهده کردند که شرکت‌هایی که لحن منفی‌تری در ارائه گزارش 10-k القا می‌کنند، در حول و حوش تاریخ فایلینگ، واکنش منفی بیشتری از طرف بازار دریافت می‌کنند. آرنولد، فیش، و نورث (2010) کلمات استفاده شده در بند مربوط به فاکتورهای ریسک آگهی پذیره نویسی عرضه عمومی اولیه را کمّی‌سازی کرده و دریافتند که بخش عمده‌ای از بازده عرضه عمومی اولیه در آن انعکاس یافته است. یان (2015) نشان می‌دهد که لحن گزارشات 10-k پیش‌بینی دقیقی از عملکرد بلندمدت شرکت بدست می‌دهد. بدین ترتیب، ادبیات موجود نشان می‌دهد که کلمات منتخب از توسط مدیران در مکاتبات شرکتی از قدرت پیش‌بینی‌ کنندگی معناداری برای بازده ، سود و عملکرد آتی سهام شرکت برخوردارند. با اینحال، در اینکه بار احساسی افشای شرکتی را بتوان برای پیش‌بینی امر سرمایه‌گذاری بکاربرد یا نه، چیز زیادی نمی‌دانیم. این مقاله این شکاف را با تحقیق و بررسی اثر بار احساسی متن بر تصمیمات سرمایه‌گذاری درادغام‌ و تحصیل‌، مورد توجه قرار خواهد داد.

علاوه بر این، فریس، هائو، و لیائو (2013)، مفهوم محافظه‌کاری ناشر را که بصورت نسبت کلمات منفی استفاده شده در آگهی پذیره‌نویسی عرضه عمومی اولیه اندازه‌گیری می‌شود، مطرح کردند. آنان دریافتند که محافظه‌کاری ناشر بطور منفی با عملکرد بازده سهام عملیاتی رابطه منفی دارد. ما از همان متغیر جانشین نسبت لحن منفی در گزارش 10-k را بکارگرفتیم تا اثر محافظه‌کاری متنی را بر تصمیمات تحصیل و ادغام بررسی کنیم. معاملات تحصیل و ادغام یکی از استراتژیک‌ترین تصمیمات سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد و اثرات قابل توجهی بر ارزش جاری و آتی شرکت دارد. 10-k یک سند عمده و حساس عمومی است که یک دید جامع از خط‌مشی‌ها و رویه‌های شرکتی فراهم می‌نماید. همچنین این سند در مقایسه با سایر مکاتبات تجاری اطلاعات بیشتری در اختیار می‌گذارد. نتیجتا، این مقاله به بررسی اثر زبان محتاطانه در گزارش‌های 10-k بر تصمیمات متعاقب آن درخصوص ادغام و تحصیل می‌پردازد.

کونگویست، ماکیجا، و یونکر (2012) استدلال کردند که، سازگار با ایده ایجاد تناظر درونی مدیران با مکانیسم‌های شرکت، شرکت‌ها مدیرانی را انتخاب می‌کنند که ویژگی‌های آنان با باورها و رفتارهایشان همخوانی داشته باشد. آنان دریافتند که مدیرعاملانی که از حیث اهرم شخصی خود محافظه‌کارتر هستند، در مدیریت شرکت‌هایی که در ارتباط با خط‌مشی‌های بدهی محافظه‌کارانه تر هستند، بهینه عمل می‌کنند. آنان همچنین دریافتند که یک شرکت حتی ممکن است مدیر عاملانی را که از خصوصیات و رفتارهای یکسانی بررخوردارند، جایگزین یکدیگر نمایند. برهمین اساس، بررسی محتوای اطلاعاتی 10-k بینش ما را در خصوص هیئت‌مدیره، مدیر و صفات همخوان با شرکت و پیامدهای آن‌ را برای تصمیمات سرمایه‌گذاری آتی به میزان زیادی تعمیق خواهد بخشید. با توجه به ماهیت معاملات تحصیل و ادغام که مستلزم بحث‌های تنگاتنگ میان مدیر و هیئت مدیره در خصوص نرخ پیشنهادی برای تصویب نهایی است، این معاملات سکوی مناسب و ایده‌آل برای آزمون اثر محافظه‌کاری خریدار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در تحصیل و ادغام است. این تصمیمات سرمایه‌گذاری‌ شامل احتمال انجام تحصیل، نوع و اندازه تحصیل (عمومی در غیر عمومی، درون صنعت در برابر اهداف بین صنعت)، متد پرداخت، و چگونگی ادراک بازار در مورد این تصمیمات سرمایه‌گذاری است.

نظریه ثبات رفتاری بیان می‌کند که رفتار یک فرد در یک وضعیت می‌تواند رفتارهای آتی او را در سایر شرایط پیش‌بینی کند. ما به یاری این نظریه فرضیه خود را چنین بیان می‌کنیم که مدیرانی که لحن محافظه‌کارانه‌ای در گزارش‌های 10-k اشان داشته باشند، انتظار می‌روی که تصمیمات بعدی محافظه‌کارانه‌ای داشته باشند. رفتار محافظه‌کارامه هبارت است مخالفت در برابر تغییر و گرایش به ریسک‌گریزی. از طرف دیگر، تحصیل و ادغام بدلیل عدم قطعیت همراه با پیش‌بینی خروجی آن‌ها،  سرمایه‌گذاری‌های پرریکی هستند. از این‌رو، ما انتظار داری که خریداران ما لحن محافظه‌کارانه اولیه احتمال اقدام به فعایت‌های تحصیل و ادغام کمتری خواهند داشت. علاوه براین، خریداران ممکن است به اطلاعات مورد نیاز برای برآورد ارزش واقعی اهداف عمومی در مقایسه با آنچه که برای اهداف غیر عمومی مورد نیاز است، دسترسی بهتری داشته باشد. نتیجتا، فرضیه ما این است که خریداران محافظه‌کار مایل خواهند بود که از عدم قطعیت یا و عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط با تحصیل اهداف غیرعمومی، اجتناب کند. به همین نحو، ما انتظار داریم که خریداران محافظه کار ترجیح دهند که بجای تحصیل های اهداف ریسک‌دار و چند صنعتی، به تحصیل اهداف آشنا و تک صنعتی روی بیاورند. طبق مستندات اکبو (2009) خریداران درصورت وجود عدم قطعیت بیشتر در باره هدف، تامین مالی از طریق سهام را ترجیح خواهند داد. نتیجتا ما معتقدیم کخ خریداران محافظه‌کار احتمال بیشتری دارد که به معاملات تحصیل سهام روی آورند. طبق مستندات ادبیات قبلی، بازار بطور منفی به لحن محافظه‌کارانه در مکاتبات مختلف تجاری واکنش نشان می‌دهد. بر همین اساس، ما انتظار داریم که خریداران واکنش‌های منفی بازار را در حول و حوش اعلام معاملات تحصیل و ادغام تجربه کنند.          

ما برپایه مشاهدات بدست‌آمده از 39260 سال-شرکت طی دوره میان ژانویه 1996 و دسامبر 2013 شواهد معناداری یافتیم مبنی بر اینکه شرکت‌های که لحن منفی تری در گزارش 10-k قبلی‌اشان داشته‌اند، احتمال کمی وجود خواهد داشت که در تحصیل‌های بعدی حضور داشته باشند و سهم‌اشان از سرمایه‌گذاری تحصیل و ادغام کوچک خواهد بود. این یافته موید این فرضیه ما است که رفتار محافظه‌کارانه با خصیصه‌های ریسک‌گریزی و گرایش کمتر به سرمایه‌گذاری‌هایی نظیر تحصیل و ادغام خواهن داشت. ما همچنین دریافتیم که، درصورت اقدام به تحصیل، خریداران محافظه‌کار اهداف عمومی را ترجیح خواهند داد. شاید علت آن به عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت عمومی و غیر عمومی باشد. علاوه براین، این شرکت‌ها بیشتر در پی تحصیل درون صنعتی هستند. این یافته با این رضیه که محافظه‌کاری شرکتی گرایش بیشتری به سمت اهداف آشنا و ایمن دارند، سازگاری دارد. نتایج ما همچنین نشان می‌دهد که خریداران محافظه‌کار تحصیل سهام را بر تحصیل نقدی ترجیح می‌دهند. نهایتا، ما دریافتیم که این شرکت‌ها پس از شرکت در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، واکنش منفی از سوی بازار دریافت میکنند. این یافته از این عقیده که بار احساسی گزارش‌های شکرکتی عمل حرکت معاملات بازار است، پشتیبانی می‌کند. 

 

 

راهنما:

1- جهت خرید مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید.

2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز، فایله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است.

3- برخی مقالات ترجمه آنها آماده می باشد که از دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" قابل مشاهده است، اما بسیاری از مقالات انگلیسی حسابداری و مالی بدون ترجمه کامل مقاله هستن، که برای سفارش ترجمه آنها می توانید از قسمت ثبت سفارش در انتهای چکیده مقاله، گزینه ترجمه مقاله را تیک زده تا توسط مدیر موسسه برآورد هزینه و زمان تحویل شود، که نتیجه این برآورد در قسمت پنل کاربری در بخش سفارشات قابل مشاهده است.

4- چنانچه قصد تهیه پروپزال و پایان نامه بر مبنای مقالات سایت accpapers را دارید می توانید در انتهای چکیده همان مقاله در قسمت ثبت سفارش، گزینه های مربوطه را فعال نمایید تا توسط مدیر بررسی و اعلام شود، که در قسمت پنل کاربری نتیجه بررسی قابل مشاهده است. دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت انتخاب موضوع پایان نامه" مقالاتی هستند که از نظر این موسسه شرایط بهتری برای تنظیم پایان نامه و مقاله را دارند، و دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" همه مقالات حسابداری و مالی پژوهشی را شامل می شود. همچنین با ثبت پیش پروپزال اطلاعاتی نظیر: فرضیه های مقاله، متغیرهای مقاله، مدلهای مقاله، نحوه اندازه گیری متغیرها و نوع متغیرها (از نظر مستقل، وابسته و کنترلی بودن آنها) و در نهایت روشهای آماری مقاله معمولا با هزینه 40000 تومان قابل ارائه خواهد بود (پیش پروپزال به دانشجو کمک می کند که دید کلی نسبت به محتوای مقاله پیدا کند و به وی در انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله کمک کند.

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما