مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟


چکیده:

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه سال 2016 با عنوان "مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران مالی و رشد شرکت تاثیر گذارند؟" به منظور استفاده در پژوهش ها و پایان نامه های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پایان نامه:

ما با استفاده از نظریه های سلسله مراتبی و هزینه نمایندگی به ارزیابی این نکته خواهیم پرداخت که عدم تقارن اطلاعاتی تا چه میزان بعنوان عامل تعیین کنندۀ ارزش شرکت مطرح است و رابطه مذکور تا چه میزان مشروط به سطح اهرم مالی شرکت می‌باشد. ما همچنین اثر عدم تقارن اطلاعاتی را بر ارزش شرکت طی دوره پیش از بحران 2007/2009 و پس از این دوره و برای شرکت‌هایی با فرصت‌های رشد پایین و بالا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته‌های تجربی ما که با استفاده از نمونه بزرگی از شرکت‌های بریتانیایی بدست آمده, بیانگر آنست که عدم تقارن اطلاعاتی اثرات منفی بر ارزش شرکت می‌گذارد و اینکه این اثر با اهرم شرکت کاهش می‌یابد. ما همچنین دریافتیم که اهرم دارای اثر منفی بر ارزش شرکت دارد واینکه اثر نهایی اهرم در مورد شرکت‌هایی که عدم تقارن اطلاعاتی دراند, پایین‌تر است. علاوه بر این, ما دریافتیم که رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت در دوره پس از بحران مشهودتر از دوره قبل از بحران است. در انتها ما نشان داده‌ایم که اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت, در مورد شرکت‌هایی که فرصت‌های رشدبالا (پایین) دارند, بیشتر (کمتر) است.

کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: عدم تقارن اطلاعاتی؛ اهرم؛ ارزش شرکت؛ بحران مالی؛ بریتانیا 

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیرگذارند؟ - بخش مقدمه:

گزاره اصلی و کانونی نظریه سلسله‌مراتبی مایرز (1984) ناظر بر این نکته است که میزان اطلاع مدیران بعنوان نماینده سهامداران در مورد وضعیت مالی شرکت بیش از اطلاع بازار است. از این‌رو، شرکت‌ها بمنظور به حداقل رساندن هزینه‌های انتخاب اشتباه تامین مالی خارجی سعی می‌کنند تا با استفاده از منابع ایجاد شده داخلی و سپس از طریق بدهی و نهایتا از طریق سهام اقدام به تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید نمایند. به عبارت دیگر، شرکت‌ها سعی می‌کنند از تامین مالی سلسله مراتبی پیروی کنند؛ در این روش بدهی نسبت به سهام از اولویت برخوردار است. ادبیات تجربی موجود از این دیدگاه حمایت می‌کند. در عرصه مالی شرکتی، پژوهش درمورد عدم تقارن اطلاعاتی مایرز (1984) کمک شایانی در در دهه گذشته به این حوزه کرده و محققان اهداف گوناگونی را دنبال کرده‌اند. از اصلی‌ترین آن‌ها اثر عدم‌تقارن اطلاعاتی بر اوراق انتشار بدهی و دسترسی به بدهی عمومی، ارزش بازار اندوخته نقدی شرکتی، تفاوت نرخ سود اوراق قرضه شرکتی و تصمیمات ماالی شرکتی بوده است.

مجموعا، بنابر آنچه از ادبیات مشاهده شد، شواهد علمی نشان مید‌هد که انباشت دانش حول مساله عدم تقارن اطلاعاتی بسیار زیاد بوده است. با اینحال، در عرصه پژوهش مالی شرکتی هنوز خلا‌هایی از جهت دانش کلیدی وجود دارد. اولا ادبیات تحقیق تاکنون نتوانسته است اثرات مشترک عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی را بر ارزش شرکت روشن سازد.؛ از این‌رو فهم امکان تعامل میان عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم هنوز کشف نشده است. ثانیا اثر عدم تقارن اطلاعاتی قبل و بعد از بحران مالی 2007/2009  هنوز نیازمند توجه بیشتری از سوی محققان است. ثالثا شواهد مربوط به اثر مشترک عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت‌های رشد بر ارزش شرکت نیز بسیار اندک است.

استدلال مهم ارائه شده در مطالعات مایرز (1984) و مایرز و ماژلوف (1984) ناظر بر این نکته است که عدم تقارن اطلاعاتی عامل محرک بسیاری از تصمیمات مالی شرکتی است. زمانیکه داخلی‌های شرکت درباره عملکرد آتی، اطلاعات بیشتری نسبت به اطلاعات موجود عمومی بدست آورند، سرمایه‌گذاران قادر نخواهند بود که کیفیت فاندمنتال شرکت را بدرستی ارزیابی نمایند. بدین ترتیب در شرکت‌هایی که عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شود و نیازمند تامین مالی خارجی هستند، هزینه‌های حقوق صاحبان سهام بالاتر خواهد بود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در شرایط برابر، شرکت‌های برخوردار از عدم تقارن اطلاعاتی ، سرمایه‌گذاری‌های غیربهینه داشته باشند که این مساله بر ارزش شرکت اثر مخربی خواهد داشت.

با اینحال فرضیه فوق به رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و تصمیمات تامین مالی توجه ندارد. درواقع، نظریه سلسله مراتبی بر اساس سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها، رفتار تامین مالی آن‌ها را مشروط می‌کند. این نظریه بیان می‌کند که تامین نیازهای تامین مالی خارجی از طریق اهرم بجای توسل به سهام خارجی می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های انتخاب اشتباه حاصل از عدم تقارن اطلاعاتی شود؛ تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، بدهی ارزانتر از سهام خارجی تمام می‌شود. یعنی تامین مالی از طریق بدهی می‌تواند مشروط بر شدت عدم تقارن اطلاعاتی، ارتقاء دهنده ارزش شرکت باشد. تحت شرایط اطلاعاتی نامتقارن، فاصله میان هزینه و بدهی و هزینه سهام می‌تواند بیشتر شود (به نفع قبلی). از این‌رو، در حالت تعادل، یک سطح اهرمی بهینه وجود خواهد داشت که در آن نقطه هزینه تامین مالی خارجی بطور کل کمینه خواهد شد.

استنباطی که استدلال فوق می‌توان داشت این است که عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی در تعامل پویا با یکدیگر بر ارزش شرکت تاثیر می‌گذارند. این مقاله بر مبنای همین موضوع بکر استوار است. قبل از هرچیز ما میزان اثر عدم تقارن اطلاعاتی را بر ارزش شرکت و میزان مشروط بودن این رابطه را بر سطح اهرم مالی مورد بررسی قرار خواهیم داد. ما همچنین اثر نهایی اهرم را بر ارزش شرکت بر حسب شدت عدم تقارن اطلاعاتی مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. ما علاوه بر این اثر عدم تقارن اطلاعاتی را بر ارزش شرکت، مشروط به پیش از دوره و پس از دوره بحران کرده‌ایم، چراکه هزینه‌های نهایی انتخاب اشتباه در طول این دو دوره انتظار می‌رود که با یکدیگر متفاوت باشد. ما نهایتا اثرات عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت‌هایی که از فرصت‌های رشدی متفاوتی برخوردارند را از یکدیگر متمایز خواهیم کرد. شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد زیادتری دارند، احتمالا ارزش‌گذاری آن‌ها مشکل‌تر و نیازمند تامین مالی خارجی بیشتری هستند.

یافته‌های این مقاله بیانگر آنست که عدم تقارن اطلاعاتی اثر منفی بر ارزش شرکت دارد و اثر معکوس عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت بطورمعناداری توسط سطح اهرم تعدیل می‌شود. علاوه بر این، ما دریافتیم که اهرم مالی دارای اثر معکوس بر ارزش شرکت است و اینکه این اثر توسطعدم تقارن اطلاعاتی تعدیل می‌شود. درکل، یافته‌های ما با مفروضات اصلی نظریه سلسله مراتبی سازگار است. ما همچنین نشان دادیم که اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت در دوره پس از بحران شدیدتر از دوره پیش از بحران است. نهایتا ما نشان دادیم که اثر عدم تقارن اطلاعاتی برای شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد بلاتری (پایین‌تری) دارند، بیشتر (کمتر) است.

نوآوری ما به ادبیات مالی به سه طریق بوده است. اولا این مقاله با مشروط کردن رابطه میان ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی به سطح اهرم مالی شرکت‌ها شواهد دست اولی درمورد میزان ارزش آفرینی مفروضات اساسی نظریه سلسله مراتبی قراهم می‌آورد. ثانیا، این مقاله با رزیابی اثر متمایز عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت در قبل و بعد از بحران، میزان بهبود آگاهی سرمایه‌گذاران بواسطه بحران 2007 تا 2009 درباره رفتار انتقال ریسک و افت مانیتورینگ را روشن می‌سازد. نهایتا این مقاله شواهدی از حساسیت رابطه ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی به فرصت‌های رشد ارائه می‌دهد. ما به شواهدی دست یافتیم مبنی بر اینکه در فرصت‌های رشد، هزینه‌های انتخاب منفی و تنظیم قرارداد افزایش می‌یابد. علاوه بر این، مطالعه ما بخشی از بدنه روبه رشد ادبیات تحقیق است و بر عدم تقارن اطلاعاتی در پژوهش مالی شرکتی تاکید می‌ورزد.

باقی این مقاله بدین قرار سازمانن یافته است: بخش 2 مروری دارد بر ادبیات مربوطه و استخراج فرضیه قابل آزمون. در بخش ، نمونه، طرح تحقیق و اندازه‌گیری متغیرهای کلیدی را مورد بحث و برری قرار می‌دهیم. بخش 4 نتایج رگرسیون و بررسی استواری را ارائه می‌دهد. نهایتا در بخش 5 نتیجه‌گیری می‌کنیم.

 

راهنما:

1- جهت خرید مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید.

2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز، فایله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است.

3- برخی مقالات ترجمه آنها آماده می باشد که از دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" قابل مشاهده است، اما بسیاری از مقالات انگلیسی حسابداری و مالی بدون ترجمه کامل مقاله هستن، که برای سفارش ترجمه آنها می توانید از قسمت ثبت سفارش در انتهای چکیده مقاله، گزینه ترجمه مقاله را تیک زده تا توسط مدیر موسسه برآورد هزینه و زمان تحویل شود، که نتیجه این برآورد در قسمت پنل کاربری در بخش سفارشات قابل مشاهده است.

4- چنانچه قصد تهیه پروپزال و پایان نامه بر مبنای مقالات سایت accpapers را دارید می توانید در انتهای چکیده همان مقاله در قسمت ثبت سفارش، گزینه های مربوطه را فعال نمایید تا توسط مدیر بررسی و اعلام شود، که در قسمت پنل کاربری نتیجه بررسی قابل مشاهده است. دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت انتخاب موضوع پایان نامه" مقالاتی هستند که از نظر این موسسه شرایط بهتری برای تنظیم پایان نامه و مقاله را دارند، و دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" همه مقالات حسابداری و مالی پژوهشی را شامل می شود. همچنین با ثبت پیش پروپزال اطلاعاتی نظیر: فرضیه های مقاله، متغیرهای مقاله، مدلهای مقاله، نحوه اندازه گیری متغیرها و نوع متغیرها (از نظر مستقل، وابسته و کنترلی بودن آنها) و در نهایت روشهای آماری مقاله معمولا با هزینه 40000 تومان قابل ارائه خواهد بود (پیش پروپزال به دانشجو کمک می کند که دید کلی نسبت به محتوای مقاله پیدا کند و به وی در انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله کمک کند.


مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,990 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما