مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله بازارهای معاملات آتی و فادامنتال‌های فلزات مبنا

مقاله بازارهای معاملات آتی و فادامنتال‌های فلزات مبنا

مقاله بازارهای معاملات آتی و فادامنتال‌های فلزات مبنا


چکیده:

مقاله انگلیسی با ترجمه "بازارهای معاملات آتی و فاندامنتال‌های فلزات مبنا":

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه سال 2016 با عنوان "بازارهای معاملات آتی و فاندامنتال‌های فلزات مبنا" از سایت Elsevier  به منظور استفاده دانشجویان و پژوهشگران حسابداری و مالی:

بنابر نظریه انبارسازی، مبنای تعدیل شده برحسب سود برابر است با هزینه انبارداری منهای سود آسان  (یعنی سود حاصل از نگهداری از یک کالای فیزیکی) به ازای واحد زمان. با مفروض دانستن اینکه هزینه‌های انبارداری در سطوح سهام جایگزین نسبتا ثابت باشد، مبنای تعدیل شده بر حسب سود دارای همبستگی معکوس با سود آسان  خواهد داشت.

در این مقاله به تحقیق در این مورد پرداخته‌ایم که آیا علامت مبنای تعدیل شده بر حسب سود، تعیین کننده درجه همبستگی میان بازده نقدی و آتی بدست آمده در شش بازار بورس فلزات مبنای لندن یعنی آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، تین، و زینک، است یا خیر. علاوه بر این، میزان همبستگی میان مبنای تعدیل شده بر حسب سود را با چرخه تجاری تولیدات صنعتی کشورهای گوناگون (برای مثال، ایالات متحده، جی 7، روسیه، و چین) و با چرخه تجاری مصرف/تولید شش فلز مبنای فوق‌الذکر مورد مطالعه قرار دادیم.

ما به این نتیجه رسیدیم که مبنای تعدیل شده بر حسب سود منفی عموما با تولید صنعتی پر رونق، با مازاد فلز کوچک یا منفی (یعنی تولید منهای مصرف)، و موجودی پایین فلز، همبستگی دارد. تا جاییکه می دانیم،  این اولین مطالعه‌ای است که فاندمنتال‌های بازار فلز را به پویایی‌های بازار آتی پیوند می‌دهد.

 کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: نظریه انبارسازی؛ مبنای تعدیل شده بر حسب سود


مقاله انگلیسی بازارهای معاملات آتی و فاندامنتال‌های فلزات مبنا- بخش مقدمه:

نظریه انبارسازی که توسط برنان (1958)، تلسر (1958) و ورکینک (1949) توسعه یافت، بیان می‌کند که سود آسان (یعنی، منافع نگهداری از کالاهای فیزیکی) با افزایش سطح سهام، با نرخ نزولی کاهش می‌یابد. در مقاله حاضر، گمان و اسمیت (2013) دو پیامد نظریه انبارسازی بر رفتار قیمت معاملات نقدی و آتی را مورد کنکاش قرار دادند. خصوصا، همانگونه که توسط مولفان مورد بحث قرار گرفت، قیمت نقدی از قیمت معملات آتی فراتر خواهد رفت (یعنی، بازار بدبینانه)، و نوسان‌پذیری بازده قیمت نقدی از نوسان‌پذیری بازده قیمت سهام، پیشی خواهد گرفت. درمقابل، زمانیکه سطح سهام بالا باشد، قیمت نقدی پایین‌تر از قیمت‌های آتی خواهد شد. (یعنی، بازار خوشبینانه) و نوسانات بازده قیمت نقدی و آتی مشابه یکدیگر خواهد بود. بر مبنای اطلاعات قیمت‌های نقدی و سه‌ماهه آتی برای دوره ژانویه 1983 تا ژوئن 2011، گمان و اسمیت روایی نیرومندی در خصوص نظریه انبارسازی برای شش فلز مبنای معامله شده در بورس سهام لندن (LME) پیدا کردند؛ این شش فلز مبنا عبارتند از: آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، تین و زینک.

در بخش مربوطه از ادبیات تحقیق، تیلتون ، هامفیرز، و پاتتزکی (2011) بر رابطه میان قیمت‌های نقدی و آتی طی دورهای بازار خوش‌بینانه و بازار بدینانه متمرکز شدند. برمبنای چهارچوب نظری، تیلتون و همکاران بر این نکته تاکید کردند که قیمت‌های بالاتر آتی که توسط افزایش تقاضای سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود، می‌تواند اثر مشابهی بر قیمت نقدی طی بازار خوش‌بینانه (قوی) داشته باشد، اما این اثر بر روی مورد اخیر طی بازار بدینانه  بسیار کمتر خواهد بود. نتیجتا، قیمت‌های نقدی و آتی بایستی همبستگی بالایی طی دوره‌های بازار خوش‌بینانه قوی و همبستگی بسیار کمتر در طی دوره‌های بازار بدبینانه و بازار خوش‌بینانه ضعیف داشته باشد.

گالی و تیلتون (2014) آزمون تجربی فرضیه بالا را برای فلز مس برمبنای مدل هزینه‌حمل انجام دادند. براساس نمونه‌ای از مشاهدات روزانه برای دوره 1994 ت 2011، مولفان به این نتیجه رسیدند که همبستگی میان بازده‌های آتی و نقدی طی بازار خوش‌بینانه قوی، بالاتر بوده است. یافته آن‌ها در برابر نرخ سود آسان، سررسید قرارداد معاملات آتی و برای دوره زیرنمونه، استوار بود.

در این مقاله نشان داد‌ه‌ایم که یافته‌های گالی و تیلتون را می‌توان در بستر نظریه انبارسازی، نرمال‌سازی کرد، چراکه دوره‌های بازار خوش‌بینانه و  بازار بدبینانه می‌توانند توسط علامت مبنای تعدیل‌شده بر حسب بهره به بیرون علامت‌دهی شود. علاوه بر این، ما به تحقیق و بررسی این موضوع پرداختیم که علامت مبنای تعدیل‌شده بر حسب بهره چگونه با چرخه تجاری تولید صنعتی کشورهای گوناگون و با چرخه تجاری مصرف/تولید بازارهای شش فلز مبنای بورس سهام لندن در ارتباط است. نتیجه‌گیری ما این است که مبنای منفی تعدیل‌شده بر حسب بهره عموما با تولید صنعتی پررونق، مازاد کوچک یا منفی فلز (یعنی تولید منهای مصرف)، و سهام پایین فلز همبستگی دارد. تا جایی که ما می‌دانیم، این اولین مطالعه‌ای است که صریحا عرضه و تقاضا برای فلز را با پویایی‌های بازارهای آتی و نقدی مرتبط می‌سازد. مطالعه‌ای که قبلا به موززات همین پژوهش  انجام گرفت، مطالعه استفانک، والتر و راتاگبر (2013) که بر ریسک عرضه معطوف بود و به این نتیجه رسیدند که سود آسان دارای توان پیش‌بینی‌کنندگی در ارتباط با قیمت‌های نقد آتی و بازده/موجودی است.

این مقاله به این ترتیب سازمان یافته است: بخش 2 بطور خلاصه مدل هزینه حمل را ارائه می‌دهد، که یک چارچوب نظری برای پروسه برازش ما به دست می‌دهد. بخش 3 بر دو متد آماری جهت اندازه‌گیری رابطه میان قیمت‌های نقدی و آتی معطوف است . بخش 4 به نوبه خود به توصیف قیمت، داده‌‌های تولید و مصرف شش فلز مبنای مورد تحلیل، می‌پردازد. بخش 5 بر سه موضوع تجربی تمرکز دارد: همبستگی همزمان و پیوند تاخیری میان بازده‌های نقدی و آتی هنگامیکه مبنای تعدیل‌شده بر حسب بهره از لحاظ علامت متغیر باشد (بخش 5.1).؛ عملکرد پیش‌بینی‌کننده چرخه تجاری تولید صنعتی در ارتباط با علامت مبنای تعدیل‌شده بر حسب بهره (بخش 5.2)؛ و، همگامی چرخه‌های تولید و مصرف مجموعه‌ای از کشورها (بخش 5.3). بخش 6 با خلاصه سازی یافته‌های تجربی اصلی به نتیجه‌گیری می‌پردازد.


راهنما:

1- جهت خرید مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید.

2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز، فایله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است.

3- برخی مقالات ترجمه آنها آماده می باشد که از دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" قابل مشاهده است، اما بسیاری از مقالات انگلیسی حسابداری و مالی بدون ترجمه کامل مقاله هستن، که برای سفارش ترجمه آنها می توانید از قسمت ثبت سفارش در انتهای چکیده مقاله، گزینه ترجمه مقاله را تیک زده تا توسط مدیر موسسه برآورد هزینه و زمان تحویل شود، که نتیجه این برآورد در قسمت پنل کاربری در بخش سفارشات قابل مشاهده است.

4- چنانچه قصد تهیه پروپزال و پایان نامه بر مبنای مقالات سایت accpapers را دارید می توانید در انتهای چکیده همان مقاله در قسمت ثبت سفارش، گزینه های مربوطه را فعال نمایید تا توسط مدیر بررسی و اعلام شود، که در قسمت پنل کاربری نتیجه بررسی قابل مشاهده است. دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت انتخاب موضوع پایان نامه" مقالاتی هستند که از نظر این موسسه شرایط بهتری برای تنظیم پایان نامه و مقاله را دارند، و دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" همه مقالات حسابداری و مالی پژوهشی را شامل می شود. همچنین با ثبت پیش پروپزال اطلاعاتی نظیر: فرضیه های مقاله، متغیرهای مقاله، مدلهای مقاله، نحوه اندازه گیری متغیرها و نوع متغیرها (از نظر مستقل، وابسته و کنترلی بودن آنها) و در نهایت روشهای آماری مقاله معمولا با هزینه 40000 تومان قابل ارائه خواهد بود (پیش پروپزال به دانشجو کمک می کند که دید کلی نسبت به محتوای مقاله پیدا کند و به وی در انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله کمک کند.

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما