مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مشوق‌های مدیر عامل چگونه بر برنامه‌ریزی مالیاتی شرکت‌ها و گزارشگری مالی مالیات‌ بردرآمد تاثیر می‌گذارد

مشوق‌های مدیر عامل چگونه بر برنامه‌ریزی مالیاتی شرکت‌ها و گزارشگری مالی مالیات‌ بردرآمد تاثیر می‌گذارد

مشوق‌های مدیر عامل چگونه بر برنامه‌ریزی مالیاتی شرکت‌ها و گزارشگری مالی مالیات‌ بردرآمد تاثیر می‌گذارد


چکیده:

مشوق‌های مدیر عامل چگونه بر برنامه‌ریزی مالیاتی شرکت‌ها و گزارشگری مالی مالیات‌ بردرآمد تاثیر می‌گذارد

مقاله انگلیسی حسابداری 2016 با عنوان "مشوق‌های مدیر عامل چگونه بر برنامه‌ریزی مالیاتی شرکت‌ها و گزارشگری مالی مالیات‌ بردرآمد تاثیر می‌گذارد"، جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی:

ما به بررسی این موضوع می‌پردازیم که متریک‌های متفاوت حسابداری  که جهت ارزیابی عملکرد مدیرعامل برای پاداش‌های سالیانه استفاده می‌شود چگونه بر سطح برنامه‌ریزی مالیات شرکت‌ها و همچنین گزارشگری مالی مالیات بردرآمد تاثیر می‌گذارد. ما پیش‌بینی کرده و دریافتیم که شرکت‌هایی که از متریک‌های جریان وجوه نقد استفاده می‌کنند, درمقایسه با شرکت‌هایی که از متریک‌های سود استفاده می‌کنند, نرخ‌های مالیاتی موثر نقدی و  اصول پذیرفته شده حسابداری پایین‌تری را گزارش می‌دهند. ما همچنین دریافتیم که شرکت‌هایی که از متریک‌های سود پس از کسب مالیات استفاده می‌کنند, متغیر نرخ مالیاتی مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداری پایین‌تری را گزارش می‌دهند اما گزارش متغیرهای نرخ مالیاتی آن‌ها مشابه با شرکتهایی است که از متریک‌های سود قبل از مالیات استفاده می‌کنند. تحلیل بیشتر نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که از متریک‌های سود پس از کسر مالیات استفاده می‌کنند, احتمال بیشتری دارد که سودهای خارجی را دائما سرمایه‌گذاری مجدد کرده و برای مالیات غیرقطعی , اندوخته اختیاری پایینی‌تری نگهداری نمایند. از اینرو, بنظر می‌رسد که هر دو نوع شرکت در سطح مشابهی از برنامه‌ریزی مالیاتی فعالیت دارند, اما شرکت‌هایی که با متریک‌های سود پس از کسر مالیات به ارزیابی مدیرانعامل می‌‌پردازند, گزینه‌های انتخابی گزارشگری مالی متفاوتی را تشویق و ترغیب می‌کنند.

کلمات کلیدی: نرخ مالیات موثر؛ متریک‌های عملکرد؛ حقوق و دستمزد مدیرعامل؛ حقوق و دستمزد پس از کسر مالیات

بخشی از ترجمه مقدمه مقاله "مشوق‌های مدیر عامل چگونه بر برنامه‌ریزی مالیاتی شرکت‌ها و گزارشگری مالی مالیات‌ بردرآمد تاثیر می‌گذارد":

از آئین نامه سال 2006 در خصوص افشاء بیشتر قراردادهای حقوق و مزایای تشویقی، جهت بررسی این موضوع که چگونه معیارهای عملکردی مبتنی بر حسابداری موجود در قراردادهای حقوق و مزایای تشویقی کوتاه مدت مدیر عامل، بروی برنامه ریزی مالیاتی شرکت سهامی و گزارش مالی تاثیر گذار می باشد، استفاده نمودیم. درک نقش معیارهای عملکردی خالص در برنامه ریزی مالیاتی شرکت سهامی و گزارش دهی برای دو دلیل بسیار مهم می باشد. اولا، مالیات های بر درآمد شرکت سهامی به عنوان خروجی نقدی مهم و هزینه تلقی می شود. در سال 2013، متوسط شرکت های سود آور در Compustat، هزینه مالیاتی را به میزان 198 میلیون دلار و پرداخت مالیات های نقدی را برابر 178 میلیون دلار گزارش نمودند. با توجه به اهمیت این موضوع، سهامداران، قانون گذاران و محققان علاقمند به بررسی چگونگی تاثیر حقوق و مزایای مدیران اجرایی در مالیات های شرکت سهامی می باشند. دوما، گراهام و همکاران(2014) گزارش نمودند که مدیران در وهله اول بروی راهبردهای مالیاتی که باعث کاهش هزینه کل مالیاتی می شود، تمرکز می کنند و در وهله دوم توجه آنها بروی راهبردهایی می باشد که باعث کاهش خروجی نقدی می گردد. مطالعه ما نشان می دهد که چگونه طرح های انگیزشی مدیر عامل بروی این تصمیمات تاثیرگذار می باشد.  

علی رغم اینکه مدیرعامل در توابع مالیات اغلب دخالت نمی کند، با این حال بروی مالیات های شرکت تاثیرگذار است. شواهد تحقیقاتی نشان می دهد که مدیر عامل نه تنها به میزان مالیات های نقدی حساس می باشد، بلکه در خصوص تاثیر برنامه ریزی مالیاتی بروی درآمد مالی گزارش شده نیز حساس است. گراهام و همکاران(2014) گزارش دادند که 84% شرکت های دارای تجارت عمومی پاسخ دادند که مدیران ارشد در شرکت آنها، به همان میزان آنها بروی مالیات های نقدی پرداخت شده حساس می باشند و 57% اظهار نمودند که افزایش درآمدی در هر سهم، نتیجه مهم راهبردهای برنامه ریزی مالیاتی می باشد. همانند درینگ و همکاران (2010) این شواهد به نقش مدیر عامل در تاثیر بروی برنامه ریزی مالیاتی و گزارش مالی مربوط به هزینه مالیات اشاره دارد. با این حال، شواهد تجربی کمی در مورد اینکه چه عواملی بروی تاثیرات مدیر عامل در مالیات های شرکت سهامی تاثیرگذار است وجود دارد. به عنوان مثال، علی رغم تاثیر ثابت مدیر عامل، درینگ و همکاران(2010) هیچ رابطه ای را مابین ویژگی خاص مدیر عامل (تحصیلات و سابقه) و برنامه ریزی مالیاتی شرکت سهامی بدست نیاوردند. همچنین شواهد مختلطی در خصوص اینکه چگونه انگیزه های حق مالی مدیر عامل بروی مالیات های شرکت تاثیر می گذارد، وجود دارد. بعلاوه، مطالعه ای که به بررسی نحوه تاثیر انگیزه های جبرانی در گزارش مالیات بر درآمد در صورت های مالی بپردازد، وجود ندارد.

تحقیقات مربوط به تاثیر حقوق و مزایای مدیر اجرایی در مالیات های شرکت سهامی را از طریق جمع آوری افشاء های حقوق و مزایای جهت بررسی اینکه چگونه استفاده از جریان نقدی پس از مالیات و معیارهای درامدی در قراردادهای تشویقی کوتاه مدت مدیر عامل بروی برنامه ریزی مالیاتی و تصمیمات گزارش مالی تاثیر گذار می باشد، گسترش دادیم. از قراردادهای پاداش کوتاه مدت مرتبط با معیارهای حسابداری استفاده نمودیم، چرا که معتقد هستیم چنین عواملی، امکان بررسی انگیزه های مدیر عامل در خصوص مالیات های شرکت سهامی را می دهد.

تقریبا تمامی تصمیمات تجاری بروی مالیات ها تاثیر می گذارد و بنابراین هرگونه رابطه مابین انگیزه های مدیر عامل و مالیات ها می بایست به عنوان محصول فرعی تصمیمات اجرایی، مالی و سرمایه گذاری باشد و نمی بایست بر اساس تمرکز بروی ویژگی های خاص مالیات ها بدست آید. همچنین، عدم یافتن رابطه مابین انگیزه های مدیر عامل و برنامه ریزی مالیاتی می تواند ناشی از اختلالات مربوط به مقیاس های انگیزشی، برنامه ریزی مالیاتی و یا هر دو مورد باشد. استفاده از معیار های حسابداری خاص در قراردادهای تشویقی کوتاه مدت می تواند باعث کاهش اختلالات مرتبط با معیارهای عملکردی چند ساله شود و امکان جداسازی  شرایطی که در آن مدیر عامل دارای انگیزه های توسعه ای جهت کاهش پرداخت مالیات ها و یا هزینه مالیات ها می باشد را می دهد. همچنین از GAAP و نرخ های موثر مالیات نقدی (ETR) جهت جداسازی برنامه ریزی مالیاتی از تصمیمات گزارش مالی و بررسی اینکه چگونه انگیزه های مختلف بروی هریک از تصمیمات تاثیر گذار می باشد، استفاده نمودیم ....

 

جهت مشاهده مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه کامل بر روی عبارت "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" کلیک نمایید.
مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,990 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما